Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Fronteers is de vakvereniging voor front-end ontwikkelaars. We hebben zo’n 500 leden, vooral in Nederland en België. Regelmatig brengen we mensen bij elkaar met bijeenkomsten. We organiseren ook workshops (voor beginners èn gevorderden) en elk jaar een congres.

De doelstelling van Fronteers is de professionalisering van het beroep front-end web development. Daarbij streven wij naar erkenning, verbetering en ondersteuning van de (positie van) Nederlandstalige front-end webontwikkelaars.

Inventarisatie interesse Fronteers broodfonds

Als zelfstandige met of zonder personeel zijn er een hoop verzekeringen die je wel of niet voor jezelf kunt afsluiten. Eén van de meest bekende waar je als werknemer misschien nooit bij stilgestaan zult hebben is de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Als werknemer ben je hier tegen bij wet beschermd. Als je een tijdelijk of vast contract hebt en je voor langere tijd ziek wordt, betaalt je werkgever je loon maximaal 2 jaar lang door. Je ontvangt dan minstens 70% van je laatstverdiende loon.

Als zelfstandige dien je dit uiteraard zelf te regelen. Er zijn een heleboel verzekeringsmaatschappijen die hiervoor verzekeringen aanbieden. Probleem bij een hoop van deze verzekeringen is dat ze vaak duur zijn en het soms een strijd kan zijn alsnog te krijgen waar je denkt recht op te hebben.

Als alternatief hiervoor is een tiental jaar geleden het eerste broodfonds opgericht. In een broodfonds ondersteun je elkaar op vrijwillige en gelijkwaardige basis. Meer informatie over het hoe en waarom vind je op de website van het broodfonds .

Voor nu willen we graag inventariseren hoeveel Fronteersleden geïnteresseerd zouden zijn om aan zo’n broodfonds deel te nemen. Voor een eerste informatieronde zouden we minstens 20 geïnteresseerden moeten hebben. Het broodfonds kan maximaal 50 deelnemers bevatten.

Heb je interesse? Vul dan dit Google Form even in. We houden je dan op de hoogte en mocht het tot een eerste informatiebijeenkomst komen dan ontvang je daarvoor een uitnodiging.

Workshop Datavisualisatie met Nadieh Bremer en nieuwe commissieleden gezocht

In april presenteert de workshopcommissie met trots een nieuwe workshop over datavisualisatie, met niemand minder dan Nadieh Bremer (die je onder andere kunt kennen van haar talk op Fronteers 2016). Ook zoeken we nieuwe leden voor onze commissie.

Front-enders gezocht voor de Dutch Blockchain Hackathon

Van 10 t/m 12 februari wordt de Dutch Blockchain Hackathon in Groningen georganiseerd. Hier zullen 50 teams in 5 verschillende tracks proberen innovatieve oplossingen te bedenken voor diverse uitdagingen die door de organisatie zijn opgesteld.
EBPI, dat deelneemt met drie teams, is nog op zoek naar front-end developers om hun teams te versterken.

Een bijzonder jaar

In oktober 2007 werd Fronteers opgericht na het oprichtingscongres, en het bestuur is trots op wat er allemaal tot nu toe gerealiseerd is. Sinds de laatste ALV heeft de vereniging niet stil gezeten. Er zijn een aantal mooie activiteiten die plaatsvinden in de komende maand. Het bestuur geeft hieronder enkele updates.