Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Fronteers is de vakvereniging voor front-end ontwikkelaars. We hebben zo’n 350 leden, vooral in Nederland en België. Regelmatig brengen we mensen bij elkaar met bijeenkomsten. We organiseren ook workshops (voor beginners èn gevorderden) en elk jaar een congres.

De doelstelling van Fronteers is de professionalisering van het beroep front-end web development. Daarbij streven wij naar erkenning, verbetering en ondersteuning van de (positie van) Nederlandstalige front-end webontwikkelaars.

Meld je aan voor de ALV 2020

Op woensdagavond 14 oktober vanaf 20:00 houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)! Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering vindt dit keer vanwege het Coronavirus online plaats, via Jitsi Meet. Vooraf software installeren op je computer is niet nodig, mocht je willen inbellen vanaf je telefoon, dan zijn er apps beschikbaar voor Android, iOS en F-Droid!

English version below.

Is het je eerste keer op de (of überhaupt een) ALV? Tijdens de ALV nemen we als bestuur, vrijwilligers en leden samen de (financiële) staat van Fronteers door, en evalueren we hoe het gaat met de vereniging. Tot het begin van de vergadering kan elk lid een voorstel doen voor een agendapunt of een ter stemming te brengen onderwerp.

Het staat leden tot het begin van de ALV vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. De voorlopige agenda staat hieronder. Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2019, de financiën over 2020 en de nieuwe begroting voor 2021. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen inzien: laat het ons weten!
Notulen van de avond worden altijd zo snel mogelijk na de vergadering online gedeeld.

Voorlopige agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2019
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2020
 • Begroting 2021
 • Herbenoeming Anneke Sinnema
 • Herbenoeming Edwin Martin
 • Toelichting commissies
 • Evaluatie W3C-lidmaatschap
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we enigszins een idee hebben van de verwachte opkomst.

English version

*Wednesday evening, the 14th of October starting at 20:00 we will have our annual membership meeting (ALV)! All members of Fronteers are welcome to sign up to join us. Due to the Coronavirus, the meeting will take place completely online through Jitsi Meet. You don't need to install software or register to use this service, but if you want to participate on your phone there is an app available on Android, iOS and F-Droid*

Is this your first time at the (or an) ALV (membership meeting)? The legal form of Fronteers is a dutch 'vereniging', which means we are obligated to have a meeting once a year with the board, volunteers and members to present and discuss the (financial) state of Fronteers. We will evaluate how Fronteers is doing and discuss what we can do to improve. Until the actual start of the meeting, any member can propose a topic for the agenda to be discussed and voted on by all present members.

Below, you'll find the provisional program of the evening. The financial documents of 2019, 2020 and 2021 will be discussed and sent in advance to everyone that signed up for the ALV. If can't attend but (as a member) want to get a copy of the documents, please send an e-mail to our treasurer.

(Provisional) Agenda

 • Opening
 • Financial Statements 2019
 • Findings of the treasury committee
 • Naming of the new treasury committee
 • Finances of 2020
 • Budget for 2021
 • Reappointment Anneke Sinnema
 • Reappointment Edwin Martin
 • Report of committees
 • Evaluation of our W3C-membership
 • Round of questions
 • Close

Sign up

If you plan to attend, please sign up using the form below, so we know how many members we can expect to join us!

Meld je aan voor de ALV van woensdag 14 oktober (Sign up for the ALV of wednesday, the 14th of October)

I understand Dutch

Naam Twitter
Arjan Eising
Christian Schaefer
Haleigh Rau
Jaco Koster
Jasha Joachimsthal
Jules Ernst
Koen Kivits
Koen Willems
Marcel Hekkert
Marijke van den Berge
Maxim Tsoy
Michael Hastrich
Nina
Richard
Sister Lehner
Syb Wartna
Tim Severien
Wim van Iersel

Resultaten Fronteers enquete 2020

In juni hebben we een enquete gehouden onder leden van Fronteers en front-end developers.

Online meetup met Rachel Andrew en Darice de Cuba

Vrijdag 19 juni organiseren we onze allereerste online bijeenkomst! We hebben een korte workshop, 2 talks én een quiz in de planning staan.

Vier de Dag van Front-end Development virtueel mee

Zaterdag 4 april vieren we weer Dag van Front-end Development. We doen dit keer digitaal, onder andere met een front-end pubquiz. Vier jij als front-end developer deze dag met ons mee?