Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Bijeenkomst bij Info.nl op 8 februari 2008

Op 8 februari 2008 was Fronteers voor de tweede maal te gast bij Info.nl, in Amsterdam. In totaal hadden 60 mensen zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Door de beschikbare ruimte in de kantine van Info.nl, werd er na ongeveer 50 aanmeldingen een stop ingelast.

De avond werd geopend met een presentatie over HTML 5, door Anne van Kesteren. Anne is al jaren bij het WHATWG (de initiatiefnemers van HTML 5) betrokken, werkt ondertussen voor Opera en helpt mee aan meerdere specificaties binnen het W3C.

De tweede presentatie ging iets dieper in op de nieuwe IE8 switch en werd gehouden door Peter-Paul Koch, voorzitter van Fronteers en auteur van QuirksMode.

Presentatie over HTML 5 door Anne van Kesteren

De volgende onderwerpen werden behandeld en besproken:

  • HTML 5: Waarom? Wie? Wat? Hoe?
  • WHATWG en W3C HTML WG
  • De facto standaarden in HTML 5
  • Wat is nieuw in HTML 5 en nu bruikbaar?
  • Het <canvas> element (met demo)
  • getElementsByClassName()
  • Web Forms 2.0 (<input>, <output>, pattern="", Google Suggest met <datalist>)
  • De text/html syntax
  • Validatie van HTML 5 (<!DOCTYPE HTML> en validator.nu)
  • Uitbreidingen voor de (nabije) toekomst

Anne heeft hierover ook een stuk op zijn blog gezet. Zijn presentatie is daar ook te vinden. Vanzelfsprekend het best te bekijken in Opera. Maar wat is dat niet? :)

Presentatie over de nieuwe IE8 switch door Peter-Paul Koch

Peter-Paul ging iets dieper in op de (waarschijnlijke) innerlijke werking van Internet Explorer 8. Er is al veel over geschreven op diverse weblogs. In het kort komt het erop neer dat <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8"> in IE8 de 'nieuwe standards mode' bewerkstelligt. Op A List Apart wordt het idee hierachter uitgelegd. Binnenkort verschijnt daar ook een artikel van Peter-Paul, waarin de details worden uitgelegd.

Na deze presentatie barstte de discussie los. Veel mensen zijn tegen de weg die Microsoft gaat bewandelen, maar een deel kon zich ook wel vinden in de oplossing. En het grootste deel moest zich nog een mening vormen.

Hoe dan ook, met de ontwikkelingen binnen HTML 5 en IE8 wordt de toekomst voor front-enders er niet minder interessant op!