Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Bijeenkomst bij mediaCT op 11 juni 2009

Na de meest zuidelijke bijeenkomst vorige maand, werd op donderdag 11 juni de meest noordelijke bijeenkomst gehouden bij mediaCT in Groningen. Met ruim 30 gasten die twee presentaties bijwoonden was het een geslaagde avond.

Caspar Hardholt, over Quality Assurance voor front-end developers

Hoe zorg je ervoor, dat de code die jij schrijft aan een zekere kwaliteit voldoet en blijft voldoen? Dit was de centrale vraag in Caspar Hardholt's presentatie. Een vraag die daarop volgt, is wie bepaalt wat kwalitatieve code is. Bepaalt de klant dat, of de eindgebruiker?

Bij mediaCT bepalen ze na elke fase in het ontwikkelproces of aan kwaliteitseisen werd voldaan. In spreadsheets en op basecamp bijna tweehonderd eisen (waarvan vijftig voor front-end) bij. Aan het eind van de presentatie werden die eisen op papier uitgedeeld (XLS). Er wordt onder andere gekeken naar de webrichtlijnen, maar ook of alle CSS en JavaScript geminimaliseerd is.

Folkert de Jong, over UX in een Agile omgeving

Folkert werkt binnen Ordina al tijden volgens het Agile principe. In zogenoemde sprints van enkele weken lang, worden diverse projectfases tegelijkertijd doorgewerkt. Dit alles gebeurd samen met de klant, die actief meedenkt tijdens de diverse fases van het bouwproces.

Als user experience designer tijdens het hele proces betrokken bent met het prototype. Dit heeft positieve gevolgen voor het prototype, die ook direct de specificatie wordt voor de sprint.

Overige materialen en verslagen