Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Bijeenkomst bij EasyToBook op 11 januari 2010

De eerste bijeenkomst van 2010 vond plaats op 11 januari bij EasyToBook. Daar hielden Peter Boersma en Peter Kassenaar een presenatie, beiden in het teken van gebruikersvriendelijkheid.

Design Processes For Web Projects, door Peter Boersma

Peter Boersma hield een presenatie over ontwerpprocessen. Hij ging in op het vicieuze cirkeltje onderzoek-ontwerp-evaluatie. Voor hij daaraan begon, lichte hij een tipje van de sluier op om klanten binnen te halen en een pitch te winnen: door het gebruik van mooie plaatjes.

Daarna ging hij in op strategie. Hoe kun je een klant beter positioneren in de markt. Dit kan door goed te weten wat de trends zijn binnen de doelgroep. Ook is het handig om een roadmap op te stellen, zodat helder is waar de klant zich nu bevind, en waar het zich wil bevinden.

Hierna hield hij een quiz, waarbij de winnaar (Kor Dwarshuis), een stempel kreeg met daarop de zin 'this is a wireframe, not a visual design'.

Daarop volgde een stukje over het documenteren van het productieproces. In de slides (zie de link onderaan) liet hij enkele mooie diagrammen zien.

Website-usability: concepten in context, door Peter Kassenaar

Peter Kassenaar begint met een definitie van het woord usability. Dat is volgens hem 'de mate van gebruikersvriendelijkheid van een site'. Hoe kan iemand effectief, efficiënt en naar tevredenheid op een website zijn doel bereiken? Daarna vertelde hij dat user experience en usability niet hetzelfde zijn. (User experience gaat in op de beleving van een website.)

Daarna ging hij in op tien punten die gezamelijk de usability van een website vormen: herkenbaarheid, snelheid, zoekfunctie, effectief tekstgebruik, navigatie, lay-out, hyperlinks, interactie, toegankelijkheid en multimedia. Voor een uitgebreidere toelichting kun je de slides bekijken.

Overige materialen en verslagen