Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Vrijwilligersetentje groot succes

Donderdag 27 juli hebben we bij LE:EN in Utrecht met bestaande en nieuwe vrijwilligers gedineerd, en Fronteers besproken. Zoals in een eerder bericht besproken zoeken we vrijwilligers om ons te helpen de vereniging nieuw leven in te blazen.

Nou, dat is gelukt! Tussen de "Sprinkhaan Green Goddess"-zonder-Sprinkhaan en de "Choco Pie" gingen we de aanwezigen langs. We hebben nu weer (het begin van) een workshopcommissie, een voltallige onderwijscommissie en een voltallige marketing- en communicatiecommissie. Ook zijn er drie mogelijke gegadigden voor het bestuur die we de komende tijd kennis willen laten maken met die rol voorafgaand aan de ALV.

Verder telt Fronteers nog een actieve commissie in België en de congrescommissie (die zich momenteel beraadt op de toekomst van het Fronteerscongres), en incidentele vrijwilligers die hun expertise lenen bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid of helpen met de website.

Het zou het mooiste zijn om nog een drietal namen toe te voegen aan de workshopcommissie en deze dan te combineren met de activiteitencommissie, zodat we weer een aantal leuke en leerzame workshops en bijeenkomsten kunnen organiseren!

Vrijwilligers gezocht!

De vereniging zoekt versterking. Hieronder zet ik uiteen wie we waarvoor zoeken! Lijkt het je leuk om ons te helpen in één van onderstaande rollen, neem dan contact op met het bestuur.

Voor alle posities hieronder geldt het volgende:

 • wij denken aan gemiddeld MAX 2 uur per week (maar gaan hierbij ook uit van asynchroon online contact dat hier onder valt)
 • vrijwilliger zijn bij Fronteers hoort geen geld te kosten: reiskostenvergoeding, declareren bonnetjes wanneer nodig.
 • vrijwilligers krijgen 50% korting op hun lidmaatschap.

Binnen elke commissie is er 1 persoon die de commissie voorzit. Deze:

 • communiceert met het bestuur
 • geeft aan als er nieuwe vrijwilligers nodig zijn
 • geeft aan als iemand stopt
 • communiceert tussen workshop, activiteiten en onderwijscommissie als er kans is om een gastspreker in te zetten voor workshop, meetup en gastles

3 mensen voor de workshopcommissie

Doel van de commissie: Faciliteren van kennisdeling

We willen graag in het schooljaar 2023-2024 vier workshops organiseren. Bijvoorbeeld twee in Utrecht en twee in Amsterdam. Jules Ernst (accessibility) en Jad Joubran (JavaScript) zijn beschikbaar. Jeroen Reumkens (https://www.jeroenreumkens.nl/) is misschien een idee (creatief coden, animaties?). We willen graag onderwerpen voor junioren (introductie tot...) en senioren. Mogelijk vooraf een enquete doen/onderzoek om te kijken welke onderwerpen interessant zijn. Ouder idee: VIP developer overvliegen en die in twee of drie steden een workshop vragen te geven bij een gastbedrijf.

- Aantal personen per workshop: 12 (plus workshop docent en vrijwilliger)
- Perks: vrijwilliger doet kosteloos aan workshop mee

3 mensen voor de activiteitencommissie

Doel van de commissie: Kennisdeling, collega's helpen netwerken

We zouden het liefst in het schooljaar 2023-2024 vier activiteiten organiseren om de zichtbaarheid van Fronteers te vergroten. Wat voor activiteit en waar die plaatsvindt, daar zit veel vrijheid in. De online meetups die sinds begin coronatijd zijn opgezet vallen ook onder de activiteitencommissie. Deze staan nu maandelijks ingepland, maar we kunnen de frequentie wat verlagen en de marketing online verhogen. Idee: Een sessie organiseren met/bij een partij als IederIn, Bartiméus voor verhogen bewustzijn toegankelijkheid. Bedrijven zouden waarschijnlijk graag een 'werkbezoek' hosten als we een vorm kunnen vinden om dit te doen zonder al te veel duidelijke 'reclame angle'. Netwerkevents zoals een gezamenlijke fietstocht bijvoorbeeld in de lente en zomer. Ouder idee: VIP developer (zie idee bij workshopcommissie) vragen om te spreken op een meetup

 • Contact leggen met bedrijven die locatie willen sponsoren
 • Contact leggen met marketingcommissie over promotie van activiteit
 • Zelf aanwezig zijn op activiteit, of delegeren naar ander Fronteerslid (voor introductie van Fronteers)
 • Perks: Eigen zichtbaarheid, netwerken

2 mensen voor de voor onderwijscommissie

Doel van de commissie: Kennisdeling, professionaliseren van developers

Vroeger had Fronteers een onderwijscommissie, maar helaas is die al een tijdje inactief.
Het zou interessant zijn voor Fronteers om opnieuw docenten en de beroepspraktijk met elkaar in contact te brengen, zodat nieuwe developers goed beslagen ten ijs komen bij hun eerste baan (brede kennis hebben van toegankelijkheid, performance en duurzaamheid). En daarnaast onderwijsinstellingen (Hogescholen en bootcamps) te helpen in hun contacten met potentiële (gast)docenten. Bovendien is het goed om studenten te helpen met netwerken zodat ze minder kwetsbaar zijn wanneer ze een 'DEI achtergrond' hebben en (het komt helaas voor) te maken krijgen met lastige werksituaties.

 • Contact leggen met onderwijsinstellingen en bootcamps, eens op lokatie koffie drinken en kennismaken met docenten
 • Contact leggen met mogelijke gastdocenten die interessant zijn om voor te stellen aan onderwijsinstellingen
 • Kansen zien voor Fronteers. Bijvoorbeeld event lokaties (sponsoring door onderwijsinstelling) voor workshops of meetups, mogelijkheid tot koppelen van 'carrière mentoren' (seniore collega's) met (net afgestudeerde) studenten, organiseren van een junior Jam Session

2 mensen voor de marketing- en communicatiecommissie

Doel van de commissie: Bekendheid van Fronteers vergroten en andere commissies ondersteunen

 • ophalen van content en versturen van een nieuwsbrief elke 2 maanden
 • content op de website up to date houden
 • gastschrijvers voor het blog benaderen
 • regelen en bedenken promotiemateriaal/swag
 • (regelen van) vertegenwoordiging op congressen (als sponsoren van een event opportuun is) en meetups (vergoeding reiskosten)
 • beheer van de Fronteers 'kluis' (momenteel doet Jewwy dit 👌)
 • marketen van de mogelijkheid tot het plaatsen van vacatures bij Fronteers
 • kortingscodes regelen voor diensten/online cursussen/events buiten Fronteers gerelateerd aan webdevelopment

2 mensen voor het bestuur

Doel: voortbestaan van Fronteers garanderen, visie op de vereniging doorontwikkelen

Voorzitter Anneke is toe aan vervanging en om het voortbestaan van Fronteers te garanderen hebben we eigenlijk wat meer bestuursleden nodig. Op dit moment hebben we als rollen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het liefst komen hier twee bestuursleden bij die het bestuur ondersteunen op het punt van:

 • Vrijwilligersmanagement (bedankjes aan ex vrijwilligers, nieuwe vrijwilligers zoeken)
 • Contact met de commissie België zodat die zich ondersteund weet in middelen als marketing, vrijwilligersbedankjes, etc.
 • Contact met de verschillende commissies en ondersteuning (bewustzijn van budget, aanmoedigen van initiatieven, commissies aan elkaar linken)

1 persoon voor de Commissie België

De commissie België bestaat nu uit drie personen (Claudia, Ibe, en Thomas) met Claudia als de kartrekker daar. Er wordt gezocht naar een vierde persoon om te helpen met het organiseren van activiteiten in Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant.

Commissie Congres

De huidige congrescommissie zal eerst moeten evalueren hoe mogelijk het men acht om in het komende jaar een evenement te plannen aangezien we helaas voor dit jaar het congres (wegens tegenvallende kaartverkoop) moesten annuleren.

Fronteers Conference is cancelled

 • Niels Leenheer
 • 13 juli 2023

There will, unfortunately, be no Fronteers Conference this year.

With a very heavy heart, we have to inform you that we aren't able to hold our 14th conference.

Despite a big marketing push in the last few weeks, we needed to sell more tickets to make it possible for us to hold this year's conference. Unfortunately, we are still far from the break-even point, and projections suggest we won't be able to reach it. So we decided to cancel now before needing to make huge financial commitments to vendors like catering and the venue itself. The financial risk would have been too big to continue. We've extremely sorry as you might already have booked flights or hotels, but the decision was unavoidable and certainly not made lightly.

Thank you so much for your support for everyone who bought a ticket! It really means a lot. And we are very sorry we can't keep our side of the deal. We will refund your ticket as soon as possible. We've already instructed Tito to set things in motion, but it might take a few days to a week or two before the banks transfer the money back to you. We will keep an eye on the process to ensure everyone gets a full refund. If you have yet to receive your refund after two weeks, please let us know, and we'll try to find out what happened.

What this means for the future of the Fronteers Conference, we don't know. If something changes, we will definitely let you know.