Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Bestuurs Update december 2017

Net zoals in het afgelopen jaar kiest het nieuwe bestuur er voor om het leeuwendeel van overleg en vergaderen te doen via een privé Slack-kanaal. Het voordeel voor het bestuur (dat vrij ver uit elkaar woont) zit hem daarin dat overleg snel plaats kan vinden en tussen de bedrijven door.

Het nadeel zoals afgelopen jaar geleerd heeft is dat dit het lastiger maakt om door middel van notulen verslag te doen. Om dit probleem op te lossen heeft het Slack-team (Charis en Peter) voor ons een nieuw privé-kanaal gemaakt waarin we besluiten die we maken snel kunnen 'noteren', om hier de leden vervolgens maandelijks verslag van te doen!

Afgelopen maand

In November zijn alle vrijwilligers benaderd voor een bedankje vanuit de vereniging. We hebben dit in gang gezet maar het is een flinke logistieke operatie gebleken. Nog even geduld lieve mensen!

Op 13 december hebben Edwin, Anneke en Sander bij elkaar gezeten in Utrecht voor een team-kick-off. We hebben het gehad over het doel van Fronteers, hoe Sander de financiële en leden-administratie doet, en een stukje rolverdeling. We hebben ook besproken hoe we Fronteers beter op de kaart kunnen zetten.

Op 20 december hebben we met een etentje de congrescommissie van 2017 bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Thijs Reijgersberg gaat door, en Jaco Koster is ondertussen toegetreden tot de commissie. Jaco zal in 2018 de commissie voorzitten. Het tweetal vormt in de loop van januari een nieuwe commissie!

Vrijwilligers

Begin januari van het nieuwe jaar benaderen Edwin en Anneke alle vrijwilligers over hoe zij hun inzet zien in 2018. We gaan spoedig daarna actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de commissies die daar behoefte aan hebben. Anneke heeft met een aantal mensen contact gehad over het vormen van een diversiteits-denktank en pakt dit in januari op. Ook is in gesprek binnen het bestuur voorbij gekomen dat we graag meer willen doen om het bereik van Fronteers te vergroten. Hiervoor wil Anneke graag in 2018 in gesprek gaan met Charis, Koen en Michael, die zich daar nu al voornamelijk mee bezig houden op het gebied van social media en de nieuwsbrief!

We hebben met elkaar in overleg bevestigd dat we als bestuur van vrijwilligers verwachten dat ze ook lid zijn van Fronteers; daar staat tegenover dat tijdens de ALV is voorgesteld om bijvoorbeeld vrijwilligers korting te geven op hun lidmaatschap en elke vrijwilliger jaarlijks gratis aan een workshop mag deelnemen. Het precieze voorstel en wie hiervoor in aanmerking komt, wordt begin januari kortgesloten met de commissievoorzitters. Zien we volgens jou iets of iemand over het hoofd? Dan hopen we dat je ons helpt door middel van een mailtje! Wil je zelf actief worden binnen Fronteers? Laat het ons dan weten.

Nieuwjaarsborrel

De nieuwjaarsborrel houden we op 12 januari bij stadskasteel Oudaen in Utrecht vanaf 18:00! Zien we je daar? Meld je aan via de Fronteers website.

Opgezegd

  • We hebben besloten om te bezuinigen op twee doorlopende abonnementen die volgens ons niet langer nodig zijn. IRCCloud werd gebruikt toen de community nog gebruik maakte van IRC. Ondertussen gebruiken we al een tijdje Slack.
  • Daarnaast hadden we 2 private repo's op GitHub. deze zijn in 2015 gebruikt voor het opslaan van bestuursnotulen en artikelen. We hebben het er kort over gehad of deze dienst kunnen doen voor de nieuwe Fronteers-website, maar daarvoor hoeven we geen (betaalde) private repo te hebben. De data is nu verhuisd naar een gratis private repository op GitLab!

Nieuwjaarsborrel 2018

Op vrijdag 12 januari 2018 verwelkomt Fronteers leden en niet-leden bij stadskasteel Oudaen in Utrecht voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

Leden en niet-leden zijn van harte welkom om met ons het glas te komen heffen op het nieuwe jaar. Ben je er bij? Meld je aan voor de nieuwjaarsborrel!

Nieuwe rolverdeling verenigingsbestuur

Vorige week donderdagavond was de ALV, waar wij afscheid namen van Jaco Koster als voorzitter en secretaris, en van Roy Tomeij als algemeen bestuurslid. Anneke Sinnema en Edwin Martin zijn dezelfde avond nog gekozen als nieuwe bestuursleden naast Sander Vink, die nu zijn tweede jaar in gaat als penningmeester.

Vandaag hebben we overleg gehad over de nieuwe rolverdeling die we onszelf hebben toebedacht. Na enig beraad is daar het volgende uit gekomen:

Sander Vink blijft aan als penningmeester. Sander heeft zich het afgelopen jaar ingezet om de financiële administratie verder op orde te brengen en gaat hier het komende jaar mee door. Hij neemt ook de ledenadministratie op zich.

Edwin Martin is een oudgediende van Fronteers en is al sinds de oprichtingsbijeenkomst bij de vereniging betrokken. Na drie jaar in de congrescommissie en drie jaar de kascommissie gaat Edwin zich nu inzetten voor Fronteers als secretaris.

Anneke Sinnema heeft drie jaar onderdeel gevormd van de congrescommissie en stort zich nu vol enthousiasme op een rol als voorzitter. Het is mij een grote eer!

Volgende week gaan Anneke en Edwin met Sander om tafel en op "Fronteerscursus" voor een stukje overdracht. We hebben er zin in!