Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Opzeggingen van Lon & Tino

Het ligt niet in mijn bedoeling om elke opzegging van een lid publiekelijk bekend te maken via dit blog, maar de opzeggingen van Lon Boonen (in november) en Tino Zijdel (in december) wil ik jullie niet onthouden. Zij waren namelijk in september jl. nog kandidaat-bestuursleden. Om diverse redenen hebben zij helaas opgezegd.

Zonder Lon en Tino missen we een uitgesproken kritisch geluid binnen Fronteers. Ik verwacht en hoop van de leden dat zij het bestuur kritisch zullen blijven volgen en ons er op aan zullen spreken wanneer zij menen dat dit nodig is. Persoonlijk heb ik daar alle vertrouwen in, want al tijdens de ALV hebben jullie je stem duidelijk laten horen! Ik hoop dat dit blog een goed medium is voor de noodzakelijke discussies.

Reacties

1 Tino Zijdel op 27-12-2007 om 01:03 uur:
Hoewel ik het niet echt netjes vind dat het opzeggen van Lon en mij hier "en publique" wordt medegedeeld terwijl (naar mijn weten) Lon en ik nog nooit op een openbare ledenlijst hebben gestaan (dus ik me afvraag in hoeverre we ueberhaupt wel als lid ingeschreven waren, for all I know was dat administratief nog niet eens verwerkt), en ons hierover vantevoren ook niets was verteld of gevraagd, wou ik toch graag enige toelichting geven.

In de eerste plaats was mijn bestuurs-kandidatuur een tactische zet; ik vond dat er te weinig kritiek was binnen de gelederen van de vereniging in oprichting hetgeen potentieel een gevaar zou kunnen zijn voor het slagen van de verening an sich. De enige manier op dat moment om gehoord te worden was meedingen naar een bestuursplaats aangezien er verder geen enkele manier was om een discussie op te starten omtrent de plannen die er toen lagen.

Lon en ik hebben in goede democratische traditie dan ook de rol van 'oppositie' gespeelt tijdens de oprichtingsvergadering, en naar mijn mening is dat ook nuttig geweest. Het was nooit mijn bedoeling om bestuurslid te worden, maar meer om gehoort te worden zodat er uiteindelijk een beter beleidsplan en betere statuten uit voort zouden komen. Ik denk niet dat we daarin gefaald hebben.

Tijdens betreffende vergadering heeft PPK mij gevraagd of ik dan toch de rol van voorzitter op me wou nemen binnen de commissie 'online' hetgeen ik 'in the spur of the moment' heb aanvaard. Helaas heb ik binnen die commissie in de paar maanden na de oprichting niet echt bijval gekregen (in de vorm van actieve commissie-leden) waardoor ik alles op mijn eigen schouders zag rusten en waar ik met een drukke baan en een druk gezinsleven toch echt geen tijd voor vrij kan weten te maken.

Het opzeggen van mijn lidmaatschap in z'n geheel heeft te maken met het feit dat ik verder (op dit moment) weinig voordeel zie in lidmaatschap met betrekking tot mijn professionele carriere.

Ik wens de vereniging het allerbeste en hoop dat er ook echt iets uit voortkomt en dat de beroepsgroep zelf er beter van wordt. Ik zal de ontwikkelingen op de voet volgen, maar voorlopig weer gewoon vanaf de zijlijn, waar ik me ook het meest prettig voel ;)
Plaats een reactie