Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Webrichtlijn 6: Gebruik bij voorkeur alleen de Strict variant (R-pd.2.3)

Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 alleen de Transitional variant als het gebruik van de Strict variant onmogelijk of onwenselijk is. (R-pd.2.3)

Het lijkt een rekbaar begrip: "onmogelijk of onwenselijk". Waar leg je de grens?

Reacties

1 Koen Willems op 05-02-2008 om 01:44 uur:
We kunnen het er lang of kort over hebben, maar deze richtlijn moet domweg afgeschaft worden.
Deze richtlijn is niks meer en minder dan een knieval voor snelle jongens en meisjes die een site even snel komen 'opleuken'.
Een serieuze fronteer laat zich hier absoluut niet mee in.

We bouwen Strict en anders bouwen we niet.
Kom nou zeg!
2 Raph de Rooij op 05-02-2008 om 09:04 uur:
Koen heeft zich er duidelijk over uitgesproken. Toch ben ik het niet helemaal met hem eens. Deze richtlijn is geen 'knieval voor snelle jongens', maar een die eind juni 2006 redundant is geworden toen het verschil wegviel tussen een 'minimale set' webrichtlijnen, bedoeld voor aanpassing aan bestaande websites, en een 'optimale set', bedoeld voor de bouw van nieuwe websites. In de praktijk werd er echter niet zo omgegaan met de twee verschillende sets; het werd geïnterpreteerd als een keuzemogelijkheid (vooral bij de door Koen aangehaalde 'snelle jongens'...) bij de bouw van een nieuwe website die er niet was. Verder was in de praktijk al gebleken dat een bestaande website aan de Webrichtlijnen laten voldoen - zelfs de minimale set - dermate veel werk is dat het in de meeste gevallen niet als een rendabele investering kan worden gezien.

Bij de voorbereiding van het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites, eind juni 2006, kwam het ministerie van Binnenlandse Zaken, opdrachtgever voor de Webrichtlijnen, tot de conclusie dat het bestaan van een minimale set en een optimale set om de hierboven genoemde redenen niet wenselijk was. Ook al omdat het Besluit alleen gaat over de bouw van nieuwe websites.

De tijd tussen de beslissing om het onderscheid uit de Webrichtlijnen te halen en het aanleveren van de tekst van de bijlage van het Besluit, waarin alle Webrichtlijnen zijn opgenomen, was heel kort. Het ging letterlijk om een uur of twee. Om die reden zijn de richtlijnen zelf toen niet aangepast; daarvoor moet je een heel afstemmingstraject door. Alleen de kolom 'minimale of optimale set' is toen verwijderd, waarbij op de koop toe werd genomen dat het leidde tot enige redundantie. Deze richtlijn is er een voorbeeld van. Wanneer je een nieuwe website bouwt en daarbij Transitional gebruikt, dan voldoe je misschien wel aan deze Webrichtlijn, maar in elk geval niet aan de volgende Webrichtlijn R-pd.2.4: 'Bij de bouw van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de Strict variant.' Daarmee is Webrichtlijn R-pd.2.3 geen foute richtlijn, maar bij de bouw van een nieuwe website speelt-ie simpelweg geen rol - of zou-ie geen rol mogen spelen.

Ik ben het dus eens met Koen, alleen niet met de tweede zin die over de 'snelle jongens' gaat.

Overigens, om terug te komen over de vraag van Tom: de grens voor deze richtlijn wordt beschreven in het normdocoment Webrichtlijnen, dat te vinden is op www.drempelvrij.nl/webrichtlijnen. Het gaat om checkpoint 11.5 (in de Engelstalige versie op pagina 72).
3 Kilian Valkhof op 05-02-2008 om 12:08 uur:
In hedendaags front-end development is strict altijd mogelijk en, met oog op de toekomst, wenselijk. ;)

Ik vind Raphs verduidelijking op deze richtlijn (en andere, eerdere) erg prettig en interessant om te lezen, al is het jammer dat 'onze webrichlijnen' dus richtlijnen bevatten die eigelijk geen rol meer spelen.
4 Raph de Rooij op 05-02-2008 om 12:59 uur:
@Kilian:

Beetje jammer is het wel, ja. Probleem is dat bij wijziging van de Webrichtlijnen een ministeriële regeling moet worden aangepast. De tweede Kamer heeft in april 2006 de regering(!) verzocht "haar toegankelijkheidsrichtlijnen aan te laten sluiten bij de richtlijnen zoals deze nu en in de toekomst worden geformuleerd door het Internationale World Wide Web Consortium (W3C)" (zie ook www.webrichtlijnen.nl/besluit/motie/). Het is mogelijk dat de nieuwe versie van die W3C-richtlijnen binnen afzienbare tijd een formele status krijgen; dat zou een goede aanleiding zijn om meteen ook de redundantie er uit te halen. Als er echt helemaal niks tegenzit zouden de Webrichtlijnen 2.0 (trendy!) nog in 2008 een feit kunnen zijn...
5 Koen Willems op 05-02-2008 om 18:55 uur:
@Raph: Ik heb me te compact uitgedrukt.

Laat ik het om misverstand te voorkomen genuanceerder stellen: 'Deze richtlijn zou tegenwoordig ten onrechte als een knieval (...)'

:-)
6 Dirk-Jan de Groot op 06-02-2008 om 11:43 uur:
Vraagje, de site van de fonteers is html 4.01 strict.

Ik ben benieuwd wie er voor html 4 kiest en wie voor xhtml 1.0 strict onder welke omstandigheden.

Wordt er bij overheidssites vaker voor xhtml 1.0 gekozen ?
7 Krijn op 06-02-2008 om 12:02 uur:
@Dirk-Jan: zie de discussie bij 'Gebruik HTML 4.01 of XHTML 1.0'.
Waarom kies je op je eigen site trouwens voor XHTML 1.1?
8 Gerrit Berkouwer op 06-02-2008 om 13:42 uur:
Deze lijkt me heel duidelijk, eens met Koen en Raph.

@Koen: ik zie het al, voor het vinden van de juiste nuances en mooie zinnen moeten we bij jou zijn ;-)
9 Dirk-Jan de Groot op 07-02-2008 om 16:07 uur:
@Krijn

Bedankt voor de link, die ga ik aandachtig lezen.

Deze site heb ik vrij lang geleden op deze manier opgezet en wegens tijdgebrek helaas nog niet omgezet. Daarnaast ben ik nog van plan alle inline javascript te verwijderen. Met de kennis die ik nu heb zou ik er uiteraard wederom weer iets beters van kunnen maken.

De reden dat ik destijds heb gekozen voor xhtml strict 1.1 is dat ik wou experimenteren met de meest stricte vorm. Echter met resultaat dat de site nu niet voldoet aan de webrichtlijnen :-(

Voor het project waaraan ik nu werk (antwoordvoorbedrijven.nl) is er wel gekozen voor xhtml 1.0 strict.
Plaats een reactie