Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Webrichtlijn 12: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0

Bouw een website volgens de richtlijnen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) van het W3C. (R-pd.2.9)

Weinig aan toe te voegen...

Of misschien toch, met de Samurai Errata? ;-)

Reacties

1 ppk op 04-03-2008 om 09:47 uur:
Plus natuurlijk de errata.

http://wcagsamurai.org/errata/errata.html
2 Egor Kloos op 04-03-2008 om 13:20 uur:
Uiteraard, de Errata moet men hierin meenemen.
Je hoeft de Samurai Errate niet perse op te nemen in de richtlijnen. Het is wel zeer geschikt om de toetsing van de WCAG 1.0 beter te kunnen uitvoeren. Verantwoording van deze richtlijn blijft altijd problematisch.
3 Raph de Rooij op 04-03-2008 om 15:50 uur:
In de praktijk komt het neer op voldoen aan de prioriteit 1 en 2 ijkpunten van WCAG 1.0. Een deel van de prio 3 ijkpunten wordt door toegankelijkheidsspecialisten wereldwijd als overbodig en/of achterhaald beschouwd.

<insideInformation>
Voor wat betreft de WCAG Samurai errata: Joe Clark heeft het normdocument Webrichtlijnen (beschikbaar op www.drempelvrij.nl/webrichtlijnen) gereviewd en toen is er met hem de nodige mailwisseling geweest over aspecten van toetsbaarheid. Dat was overigens vlak voordat hij met de WCAG Samurai kwam.
Het normdocument is ook gereviewd door de WCAG-specialist van het W3C. Uiteindelijk konden beiden zich vinden in de inhoud van het normdoucment. Dat is tamelijk bijzonder, want beide partijen zijn het doorgaans vooral met elkaar oneens, zeken na het artikel www.alistapart.com/articles/tohellwithwcag2 ...
</insideInformation>
4 Jules Ernst op 04-03-2008 om 15:57 uur:
insideInformation is nu outside information ;-)
5 Gerrit Berkouwer op 04-03-2008 om 18:40 uur:
Allemaal mooi, weinig discussie over deze richtlijn. Ik pleit echter ook voor het volgende: elke richtlijn mag of zelfs moet discussie opleveren. Het web is te dynamisch om 'blind' een set richtlijnen (of het nou WCAG of Webrichtlijnen zijn) in steen te beitelen en zwart/wit te toetsen. Ik merk wel eens dat er houdingen bestaan als "ja maar het staat daar nu eenmaal dus het moet zoals het daar staat"... Dat kan nooit de bedoeling zijn.
6 Sander A op 04-03-2008 om 21:26 uur:
@Gerrit:
Dan stel ik voor dat jij het, voor de vorm, niet met deze richtlijn eens bent ;-)
7 Gerrit Berkouwer op 04-03-2008 om 23:21 uur:
@Sander: haha, ja dat is best moeilijk, zeker voor mij! Maar het gebeurt in de praktijk gelukkig ook: kijk bv naar de discussies over gebruik van DOM of toch soms InnerHTML, de discussies over woorden of alinea's voorzien van een taal-switch en de eigenlijk onmogelijk normaal te toetsen richtlijn 'Gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een site'... het zal je niet verbazen dat ik de 'Samurai Errata' alleen al om de discussie die ontstaat van harte toejuich.
8 Koen Willems op 05-03-2008 om 02:59 uur:
Ik wil het eigenlijk toch iets scherper uitdrukken dan Raph hiervoor deed.
Wat de prio 3-eisen betreft zijn er eigenlijk maar twee die als niet-reeel of achterhaald kunnen worden beschouwd, te weten:

11.3 Lever informatie zó dat gebruikers documenten kunnen ontvangen volgens hun eigen voorkeur (bijvoorbeeld taal, soort content, etc.)

en

10.4 Totdat user agents lege invoerelementen correct kunnen verwerken is het beter om plaatsvervangende standaardtekst in invoervelden en tekstvelden neer te zetten.

De overige prio 3-eisen bieden zonder twijfel een verbetering van de toegankelijkheid van een pagina en kunnen zonder noemenswaardige problemen nageleefd worden.

@Raph:
Trouwens: Joe Clark had toch alleen maar gezegd dat het Normdocument wat hem betreft 'not bad' was?
:-)))
9 Koen Willems op 05-03-2008 om 03:11 uur:
En nu ik hier toch ben: wat mij betreft zou aan WCAG het volgende toegevoegd mogen worden:

- Hover styles must not depend on colour changes alone.

- Focus styles must not depend on focus rectangle alone.

Met name voor mensen die met hun toetsenbord navigeren hebben hier baat bij.
Maar al te vaak zie je dat aan de styling van een focus geen enkele aandacht wordt geschonken, zodat vaak moeilijk zichtbaar is waar men 'staat'.
10 Raph de Rooij op 05-03-2008 om 08:28 uur:
@Koen:
Ik schreef dat Joe zich kon vinden in de inhoud van het normdocument. Uit de tweede hand heb ik inderdaad vernomen dat hij het 'not bad' vond. Dat beschouw ik bij iemand met de reputatie van Joe Clark als een positieve kwalificatie ;-)
Maar Clark heeft veel meer gedaan dan het 'not bad' vinden; hij heeft een uitgebreide respons gegeven tijdens de review en dus niet alleen diagonaal gelezen, zoals je zou kunnen concluderen als iemand de term 'not bad' gebruikt.

Overigens was de reactie van het W3C nog een heel stuk uitgebreider. Eerlijk gezegd hadden we uit die hoek niet eens een reactie verwacht, omdat het W3C chronisch onderbemensd is en soortgelijke verzoeken tot review aan W3C/WAI in het verleden niet tot een inhoudelijke reactie leidden.

Overigens een aardig onderwerp: richtlijnen voor styling ten behoeve van toetsenbordgebruikers.
In WCAG 2.1 is aan het gebruik van een toetsenbord al een richtlijn gewijd: "Guideline 2.1 Keyboard Accessible: Make all functionality available from a keyboard" (bron: www.w3.org/TR/WCAG20/#keyboard-operation)
Beide voorgestelde toevoegingen zijn 'succescriteria', een praktische uitwerking van deze richtlijn, in dit geval bij weergave op een 'visual display'.

O ja, Koen: volgende keer mag je best wat eerder gaan slapen, hoor ;-)
11 Raph de Rooij op 05-03-2008 om 08:33 uur:
Oeps, een KOFSCHIP-foutje! 'onderbemensd' moet zijn 'onderbemenst'. Misschien is 'understaffed' hier beter, want het werkwoord onderbemensen is eigenlijk maar een raar woord...

Jammer trouwens dat je in je eigen bijdragen dit soort foutjes niet kunt herstellen...
12 Sander A op 06-03-2008 om 00:16 uur:
@Raph:
Ach, in het Duits klinkt het pas echt fout ;-)
Maar wellicht is "onderbemand" beter.
13 kor dwarshuis op 07-03-2008 om 10:29 uur:
volgens Van Dale: understaffed = onderbezet :-)
Plaats een reactie