Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Algemene Ledenvergadering Fronteers 2008

Aanstaande donderdag en vrijdag vindt het Fronteers Congres 2008 plaats. Op vrijdagavond, aansluitend op het congres, vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van Fronteers plaats. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De ALV heeft plaats op vrijdag 12 september in Pakhuis de Zwijger, van 19.00 tot 21.00 uur. De ALV wordt net als vorig jaar voorgezeten door Koen Willems.

Agenda:

  1. Welkom en opening door de voorzitter
  2. Toelichting commissies
  3. Toelichting op niet-ingevulde commissies
  4. Ingebrachte beleidsvoorstellen
  5. Begroting 2009
  6. Kascommissieverkiezing
  7. Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Er zullen 4 beleidsvoorstellen worden ingebracht waarover gestemd moet worden. Deze voorstellen zijn:

Voorstel 1:
Het bestuur reserveert het komende jaar 500 euro voor reiskosten voor de commissie Onderwijs. Het gaat hierbij niet om reiskosten naar vergaderingen, maar om reiskosten van commissieleden die op bezoek gaan bij hogescholen of universiteiten. De voorzitter van deze commissie, Robert Jan Verkade, bepaalt wie wat en hoeveel mag declareren. Mocht hij het maximum van 500 euro bereikt hebben en meer geld nodig hebben, dan dient hij zich weer bij het bestuur te vervoegen.

Voorstel 2:
In de loop van 2009 gaat hopelijk de diplomering lopen. Als we 40 of meer gediplomeerde leden hebben, publiceren we een lijst op Fronteers.nl. (Gediplomeerde niet-leden tellen niet mee, maar worden wel gepubliceerd op fronteers.nl.)

Voorstel 3:
Er wordt een Congrescommissie ingesteld die het Fronteers Congres 2009 gaat organiseren. Deze commissie kan gebruik maken van Peter-Paul Koch's uitgebreide netwerk, maar Peter-Paul zal geen belangrijke rol in deze commissie op zich nemen. Belangrijkste taken van de commissie: het organiseren én het promoten van het Fronteers Congres 2009. Leden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden voor deze commissie. Daarna krijgen zij tot 1 januari 2009 de tijd om hun plannen voor de organisatie te ontvouwen. Mocht het bestuur op 1 januari geen vertrouwen hebben in de plannen van deze commissie dan wil het bestuur Voorstel 4 in gang laten treden.

Voorstel 4:
Voor het Congres 2009 komt Peter-Paul Koch met een plan en regelt hij de sprekers. De organisatie en marketing besteden we uit aan een extern bureau. Hiervoor reserveren we 5.000,- euro.

Naast de beleidsvoorstellen vinden er ook verkiezingen plaats.

Verkiezing 1:
Er moet een kascommissie gekozen worden die de inkomsten en uitgaven van Fronteers gaat controleren. Gedacht wordt aan 2 personen. Zij mogen geen zitting hebben in het bestuur.

Verkiezing 2:
Peter-Paul Koch treedt af als bestuurslid, en is herkiesbaar. Verder hebben 2 leden zich aangemeld voor het bestuur: Krijn Hoetmer en Sander van Lambalgen. Zij presenteren zich hieronder in het kort. Voor de goede orde: alle drie kandidaten kunnen in het bestuur gekozen worden. Elke kandidaat moet dan 50% van de uitgebrachte stemmen halen. Het huidige bestuur geeft de voorkeur aan een bezetting van 5 man.

Introductie Krijn Hoetmer:

Sinds 27 april 2007 ben ik bij (de oprichtingsplannen van) Fronteers betrokken. Eerst als kat-uit-de-boom-kijker, daarna als ppk-met-zijn-plannen-in-de-gaten-houder in de Commissie Diplomering (waar ik helaas niet veel heb kunnen betekenen; sorry Wilfred), daarna als loze-HTML-commentaarregels-toevoeger aan en CMS-implementeerder-en-hoster van onze website, fronteers.nl, die eind 2007 online ging.

Vervolgens was het, omdat toch vrijwel alles via de website verliep, een kleine stap naar de ledenadministratie, waar ik in februari 2008 mee begon. En omdat een penningmeester zich nog niet had aangemeld, heb ik me na veel wikken en wegen ook maar voor die positie aangemeld. En dat betekent dat ik me nu moet verkop...euh...verkiesbaar moet stellen, met dit verhaaltje, en straks op de ALV een praatje moet houden. Tegen dat laatste zie ik het meest op. Niet vanwege de inhoud of structuur, maar vanwege mijn presentatielaag :) Het liefst ga ik als een unobtrusive scriptje tekeer binnen deze vereniging, maar een penningmeester is ook nodig.

Verder ben ik voorzitter geworden van de Commissie Online Community, zodat we een aantal leuke plannen m.b.t. de website kunnen gaan uitwerken. En ik ga me komend jaar bezighouden met het opzetten van de Vacaturebank.

Overigens ben ik erg blij met de andere kersverse bestuurskandidaat, dus stem sowieso allemaal op Sander. We gaan hem nodig hebben.

In het dagelijks leven ben ik web developer, en probeer ik als hobby m'n CMS, dat consequent ingesprongen HTML als enige USP heeft, op de markt te zetten. Omdat dat voor geen meter lukt, ben ik voornamelijk freelancer. En bij m'n andere vereniging, waar ik onderdeel ben van de wedstrijdcommissie, drink ik regelmatig een biertje, na een potje badminton. Verder heb ik ook een tweedehands kledingwinkeltje (lang verhaal) en in m'n vrije tijd vermoei ik m'n vriendin met een combinatie van bovenstaand gezwets.

Ow, en nee, zelfs als ik penningmeester ben, gaan de kosten voor ontwikkeling en hosting van de website niet meer dan € 0,- zijn! ;)

Tot ziens,

Krijn

Introductie Sander van Lambalgen:

Ik ben een freelance (ja, nog eentje) web applicatie ontwikkelaar, waarbij mijn verantwoordelijkheden zich meestal uitstrekken langs het hele traject van database architectuur tot het opzetten van de CSS. Het front-end gedeelte van deze werkzaamheden heeft mij altijd het meest aangesproken (vooral complex JavaScript werk), en toen ik begin Juli 2007 voor het eerst hoorde van Fronteers ben ik hier dan ook bijna gelijk bij betrokken geraakt.

Ik heb het afgelopen jaar zitting genomen in de commissie diplomering (waar ik recentelijk n.a.v. mijn kandidatuur voor het bestuur ben uitgestapt; helaas is de tijd die ik beschikbaar kan maken voor de vereniging niet ongelimiteerd), de commissie openbaar ledenregister, en de hieruit voortgekomen commissie online community.

Ik heb tevens het Fronteers IRC kanaal opgericht (#fronteers op irc.freenode.net), waar ik bijna dagelijks te vinden ben, en samen met Krijn en de andere "regulars" de lopende zaken binnen de vereniging bespreek. (De hoeveelheid werk die Krijn verricht is echt fenomenaal; stem in ieder geval op hem. (En ditzelfde geldt natuurlijk ook voor ppk!))

Wat mij het afgelopen jaar duidelijk is geworden is dat de vereniging zeer veel potentie heeft, maar dat gebrek aan mankracht (en tijd; want we zijn met z'n allen continu te druk bezig met werk) het verwezenlijken van deze potentie sterk belemmert. De voornaamste reden dat ik ben ingegaan op het verzoek mij kandidaat te stellen voor het bestuur is dan ook om de lasten van de overige bestuursleden te verlichten zodat zij zich op het ontwikkelen van meer activiteiten kunnen richten. Tevens wil ik mij expliciet gaan inzetten voor een verbeterde communicatie binnen de vereniging; op dit moment is het te vaak niet voor iedereen duidelijk wat er allemaal speelt (denk aan de werkzaamheden van de verschillende commissies). Ik hoop dat verbeterde communicatie vervolgens meerdere van jullie er toe zal aanzetten op alle niveaus van de vereniging verder betrokken te raken.

Het bestuur van Fronteers hoopt jullie aanstaande vrijdag te zien!

Met vriendelijke groet,

Tom Greuter
Secretaris Fronteers

P.S.
Als je van plan bent aanwezig te zijn, kun je je aanmelden. Aanmelden is niet verplicht, maar geeft ons enig inzicht in het aantal leden dat van plan is te komen. Thnx!

Plaats een reactie