Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Commissie Marketing zoekt leden

Tijdens de algemene ledenvergadering bleek dat er vanuit het bestuur en vanuit de vereniging behoefte was om Fronteers meer te promoten. Vanuit dat idee is besloten de commissie marketing op te richten. Voor deze commissie zoeken wij nu leden, die zich samen willen inzetten voor meer bekendheid voor Fronteers en nieuwe communicatie- en promotiemogelijkheden te bedenken.

Met de mensen die zich aanmelden willen we samen de doelstellingen van de commissie opstellen en die in het komende jaar bereiken. De doelstellingen waar we momenteel aan denken zijn: Fronteers onder verschillende groepen bekender maken, de status van "Fronteers-lid" te verhogen, en meer leden te werven. De verwachting is dat deze commissie veel samen zal gaan werken met de commissie online community.

Wil je lid worden van deze commissie, stuur dan een email naar marketing@fronteers.nl met daarin je motivatie en hoeveel tijd je verwacht beschikbaar te hebben voor de commissie marketing.

Reacties

1 Lon op 17-09-2008 om 21:26 uur:
Er is niks mis met de naamsbekendheid van Fronteers.
Vrijwel iedere professionele frontender is op de hoogte van het bestaan van de vereniging, lijkt me.

Maar wat heeft Fronteers nou in een jaar tijd eigenlijk gedaan?
Een paar meetings, een reeks webrichtlijnenblogitems en een congres. That's it.

En over dat congres: als ik Peter-Pauls blog lees dan moet ik concluderen dat hij dat hele congres in zijn eentje georganiseerd heeft (" I created a first class web conference. " etc etc).

Van het oorspronkelijke, door de ALV2007 goedgekeurde plan is weinig terecht gekomen.

Bekijk de notulen van ALV2007 nog eens en vertel me dan of het bestuur zijn best gedaan heeft om de door de leden aangenomen punten te realiseren: http://fronteers.nl/vereniging/bestuur/notulen/18-09-07

Zo ongeveer het enige gebied waarop 'vooruitgang' is geboekt is het diplomeringsgebied. Een gebied waarop de ALV een ander plan had dan het bestuur.

Marketing is niet het probleem.
Gebrek aan actie en het nastreven van de eigen agenda van het bestuur zijn de problemen.
2 Kilian Valkhof op 17-09-2008 om 21:45 uur:
Zoals je in de blogpost kan lezen, moeten de doelen van deze comissie nog vastgesteld worden. Wie weet blijkt inderdaad wel dat er intern meer aan marketing moet worden gedaan.

Daarnaast gaat het hier om een voorstel dat door de ALV naar voren is gebracht, het bestuur was het hier enkel mee eens.

Ik moet ook zeggen dat het me verbaast hoe jij uitspraken kan doen over de voortgang die geboekt is in het afgelopen jaar, terwijl je tegelijkertijd aangeeft hier geen inzicht in te hebben. Ik geloof dat we dus inderdaad goede reden hebben om de marketing (en dus communicatie) vanuit Fronteers beter te regelen!
3 Vasilis op 17-09-2008 om 21:48 uur:
Nee, Lon. Er is weinig terechtgekomen van het oorspronkelijke plan omdat we toen allemaal voorstellen van jou hadden aangenomen zonder na te denken wat het eigenlijk in zou gaan houden: een commissie voor dit, een commissie voor dat en nog een commissie die dat eens gaat onderzoeken. Allemaal plannen van jou maar jij trok je direct terug. Waar wil je die mensen vinden?

Een kleine maar fanatieke kern draagt fronteers momenteel. Dat mag een iets grotere kern worden. Zolang ze maar niet allemaal nutteloze commissies willen gaan opstarten (-:
4 Krijn Hoetmer op 17-09-2008 om 21:53 uur:
Oja, die webrichtlijnenposts. Daar ga ik volgende week weer mee aan de slag. PPK had me wat maandjes vrijgegeven, zodat ik op vakantie kon en hij alles lekker in z'n eentje kon regelen. Vandaar dat ik dit jaar nog geen reet heb uitgevoerd.

Nog meer vrijwilligers die werk willen verrichten voor de vereniging, onder PPK's naam? Steek je hand op en stuur een mailtje naar Kilian! :)
5 Koen Willems op 18-09-2008 om 00:17 uur:
Ja graag Krijn, pak die webrichtlijnen snel weer op!
Zoals ik donderdag tijdens mijn verhaaltje al vertelde worden die posts ook vanuit de Normcommissie nauwkeurig gevolgd.
De respectievelijke meningen en standpunten worden zeer op prijs gesteld!

Koen
6 Sander A op 18-09-2008 om 01:20 uur:
Lon, ik nodig je bij deze uit om te laten zien dat het inderdaad niks voorstelt... ik hoop over een jaar meerdere van je bijeenkomsten bezocht te hebben, je blogposts over de webrichtlijnen te hebben gelezen en te hebben genoten van het (mede) door jou georganiseerde congres.

Zonder gekheid: ik verheug me er op!
7 Ruben Bos op 18-09-2008 om 12:08 uur:
Nog een commissie? Alhoewel ik gezien mijn afwezigheid bij de ALV nu eigenlijk ook mijn mond moet houden, wil ik hier enkele kritische kanttekeningen bij plaatsen.

De Fronteers en de werkomgeving waar de leden grotendeels vandaan komen zijn volgens mij heel bewust 'anti-bureaucratisch'. In duidelijke Hans Teeuwen taal bezitten we een "schijt aan conventies" mentaliteit.

Die zie ik hier niet in terug.

- Er is een probleem, in dit geval waarschijnlijk dat Fronteers 2008 succesvol was, maar niet uitverkocht.
- Dit wordt bij de vergadering genoemd.
- Het punt kan niet zomaar geskipt worden.

Dus maken we een veelgemaakte fout: we stellen als oplossing een commissie op die het mag uitzoeken en oplossen.

Dat is niet een structurele oplossing. Niemand voelt zich dan ook aangesproken om deel te nemen. Ook ik niet, ondanks dat ik graag met beperkte tijd iets voor de vereniging (o.a. op het gebied van Marketing) wil betekenen, bijvoorbeeld door mijn contacten te gebruiken en over de vereniging te publiceren en te praten.

Er zijn nu 8 commissies, wat totaal niet realistisch is gezien de grootte van de vereniging en leden die sowieso al 83 uur p/w met hun vak bezig zijn. Oftewel, waarvoor het lastig is om verwachtingen waar te maken.

Creëer een situatie waarin mensen niet het gevoel hebben dat ze niks te zeggen hebben zolang ze zich niet bij een commisie, werkgroep of whatever aansluiten. Dan gaat het helemaal goed komen met onze vakvereniging. Dat gaat het stiekem namelijk al.
8 Sander v L op 18-09-2008 om 14:56 uur:
Ruben: het marketen van het congres is niet een (specifiek) doel van deze commissie - dat zal overgelaten worden aan de congrescommissie (jawel, nog eentje - hoewel ik me natuurlijk goed kan voorstellen dat de opgebouwde kennis van de marketing commissie door de congrescommissie zal worden aangeroepen).

Ik zie deze commissies echter helemaal niet als bureacratisch geneuzel. Misschien is "commissie" ook niet het juiste woord voor ze. Noem ze werkgroepen. Het is gewoon een vorm waarin een paar betrokken leden samen een onderwerp aanpakken.

Hoewel de lijst commissies hier op de website inderdaad 8 items lang is zijn er effectief slechts 5 commissies. Ledenregister heeft zijn taak vervuld en is opgeheven, terwijl Certificatie en Webrichtlijnen alleen in naam bestaan - opgericht n.a.v. Lon z'n leuke voorstellen van vorig jaar, maar verder duidelijk niet van belang geacht door onze leden. (Tenminste, niemand wil zich hiervoor inzetten. Hoewel webrichtlijnen in ieder geval door de webrichtlijnen posts worden besproken. (Zoals Krijn noemde, dit zal volgende week weer van start gaan.))


Er bestaat vanuit die leden (of in ieder geval vanuit die leden die de ALV bezochten en hier hun mening uitten) wel de behoefte om Fronteers beter naar buiten te laten treden, om ontwikkelingen binnen Fronteers ruimer bekend te laten maken dan kan met alleen een interne mailinglijst en weblog. En dan niet lukraak door individuele personen, maar met een beetje strategie hier achter. (Ik kreeg bijvoorbeeld tijdens mijn verhaal over de commissie online community de vraag of dat niet een taak voor ons zou moeten zijn.) En er werd ook duidelijk een gemis geconstateerd aan de bekendheid (of in ieder geval het oordeel over het belang) van Fronteers bij bijvoorbeeld de grote systeemhuizen. Dit zijn bij uitstek de taken waar de commissie marketing zich mee bezig zal gaan houden, en tegelijkertijd kunnen deze mensen een aantal kleine projectjes uit de zijlijn hierbij binnen halen en uitvoeren (denk bv. aan het maken van Fronteers t-shirts of laptop stickers). Omdat de structuur van de commissie al bestaat is het makkelijk om daar even heen en weer over te brainstormen, en dit daarna gelijk uit te voeren. (Net zoals wij binnen online community even snel banners op de site beschikbaar hebben gemaakt nadat daar vraag naar bleek.)Wat wel een probleem is dat een oplossing nodig heeft is dat je constateert dat je je totaal niet voelt aangesproken.

Hoe zou je dan betrokken willen zijn?

Dit is een heel serieuze vraag; één van mijn belangrijkste doelen bij toetreding tot het bestuur is om meer mensen meer betrokken te krijgen, dus ik zou graag je mening hierover horen.

Mijn mening is dat de vorm van commissies nuttig is, want er moet iets van structuur zijn - iemand die verantwoordelijkheid neemt en knopen doorhakt en daadwerkelijk dingen laat gebeuren. En je wil dit niet een free-for-all maken, want dat gaat veel te veel tijd verloren met heen-en-weer. (De voorzitters van de commissies onderwijs en diplomering gaven op de ALV allebei te kennen dat de daadkracht van hun commissies hoger was met minder leden dan vergeleken met de start hiervan.)

Maar zoals ik zei, dat is mijn mening. Ik zou graag concreet horen hoe jij het ziet, en op welke vorm jij jezelf wel meer betrokken ziet worden.
9 Sander A op 18-09-2008 om 22:43 uur:
Ruben, ik denk dat we inderdaad moeten zien te voorkomen dat mensen denken dat ze niks te zeggen hebben als ze niet bij een commissie zitten. Als je zelf geen tijd/zin hebt om zitting te nemen in een bepaalde commissie, maar je loopt wel over van de geniale ideeën, dan kan het natuurlijk ook juist handig zijn als je weet bij wie je die ideeën neer kunt leggen.
Of het vervolgens opgepakt wordt is natuurlijk een tweede, maar als het goede ideeën zijn zie ik niet in waarom niet.
10 Ruben Bos op 19-09-2008 om 09:42 uur:
Sander van L, Klopt, bij een commissie zijn de verantwoordelijkheden veel duidelijker (diezelfde duidelijkere verantwoordelijkheden zijn ook de reden dat een kleinere commissie beter werkt dan een grote). Dat zal ik niet compleet ontkennen, maar dat is niet mijn grootste bezwaar tegen commissies bij Fronteers.

Er zijn volgens mij amper 20 actieve leden die in een commissie plaats willen nemen. Die conclusie kunnen we negeren, of ons hier op inrichten.

Ik hoor ook niet bij die 20. Als ik plaatsneem in een commissie wil ik ook verwachtingen waar kunnen maken. Dus doe ik het niet, terwijl ik misschien wel 'iets' had kunnen betekenen.

Volgens mij heb je in plaats van commissies gewoon 1 bestuurslid (een netwerker) nodig die actieve leden benaderd om taken uit te voeren. Als een bestuurslid aan een lid vraagt of het lid iets kan ontwerpen, schrijven of regelen is er een grote kans dat het lid ja zegt en zich verantwoordelijk voelt voor die taak.

Of wordt er bij jou op de werkvloer voor alles een commissie opgericht? ;)

@andere Sander, het is inderdaad handig om te weten bij wie je terecht kan met ideeën, maar ik zie niet in waarom dit een commissie zou moeten zijn.
11 Sander A op 19-09-2008 om 16:47 uur:
@Ruben:
Het voordeel van een commissie boven een bestuurslid dat her en der wat taken en vragen neerlegt is denk ik vooral dat er meer discussie plaatsvindt. We zijn uiteindelijk een vereniging en dus lijkt het me niet onverstandig als er wat meer leden betrokken zijn bij bepaalde beslissingen. Jij stelt dat een commissie een drempel vormt om mee te doen. Ik denk dat zoals jij het voorstelt de beslissingen teveel bij het bestuur alleen terechtkomen.
Voor sommige zaken is dat geen probleem, zeker als dingen uitgevoerd moeten worden. Maar voor andere zaken is het wel belangrijk dat daar meerdere mensen naar kijken, zoals "hoe willen we het niveau van het onderwijs beter afstemmen op de praktijk?", "hoe gaan we iemands kennisniveau beoordelen?" en "welke vorm willen we geven aan de online community?", allen met het idee dat het iets moet bijdragen aan de huidige situatie en dat het ook een kans van slagen moet hebben. Dat zijn denk ik geen zaken die je door een enkel persoon wilt laten coördineren.
Overigens geldt het wat mij betreft voor zaken als "Online ledenregister" en "Marketing" in mindere mate, maar ik denk dat we blij zijn dat er mensen hier hun tijd in willen steken. Door het een commissie te noemen wordt het dan vooral duidelijk wie er mee bezig zijn.

Maar goed, blijkbaar weren de commissies sommige leden af. Dat is zeker iets om naar te kijken, want erg zonde. Misschien moeten de commisies zelf beter ge-'market' worden... Kilian! ;-)
'Commissie' klinkt misschien ook te afstandelijk... 'werkgroep' misschien beter? Ik weet het niet.

Overigens zijn de commissies "Webrichtlijnen" en "Certificatie" net als "Flash" komen te vervallen meen ik en is "Online ledenregister" na voltooiing van de taak reeds onbonden. Wat mij betreft zou die ook uit het lijstje mogen.
12 Sander A op 19-09-2008 om 17:05 uur:
Ik ben wel geen bestuurslid en zit ook niet in de commissie "Betere alternatieven voor commissies", maar ik zou iedereen uit willen nodigen om met voorstellen te komen om meer mensen betrokken te krijgen bij het vormgeven van de vereniging.

Oh ja, er bestaat overigens sinds de laatste ALV nog een commissie die niet in het lijstje staat: de kascommissie ;-) Maar die is niet Fronteers-eigen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kascommissie
13 Sander v L op 20-09-2008 om 00:57 uur:
Ruben: Mijn persoonlijke werkvloer is vaak m'n woonkamer :) (en zelfs bij projecten op locatie ben ik meestal 100% verantwoordelijk voor al het werk dat uitgevoerd moet worden), maar het grote verschil met de 'algemene' werkvloer is denk ik dat er iemand is die een werknemer kan opdragen taken uit te voeren, terwijl wij als bestuur alleen kunnen vragen. Ik vermoed dat dat erg snel niet schaalbaar zal blijken, en bovendien een onevenredige hoeveelheid werk op de schouders van het bestuur zal plaatsen.

Tevens zijn we als vereniging de afgelopen twee maanden bijna in grootte verdubbeld. Als er van de nieuwe aanwas ook 20 leden zijn die zitting willen nemen in commissies (of zelfs maar 5 leden), dan lijken mij de oproepen hiervoor zeker de moeite waard.

Dat alles neemt niet weg dat ik je insteek begrijp. We zullen bij de commissie marketing zeker aan je denken als er taken zijn waar we je hulp bij kunnen gebruiken. Tevens denk ik dat het voor ons als bestuur nuttig is te gaan inventariseren hoeveel andere mensen hetzelfde denken en ook (buiten een commissie) betrokken willen zijn bij het uitvoeren van specifieke taken. Hopelijk binnenkort meer hierover...
14 Wes Oudshoorn op 23-09-2008 om 11:01 uur:
Volgens mij is dit niet de plek voor een discussie over het aantal commissies en de organisatie- structuur en resultaten.
Ikzelf heb voor het eerst wat gezichten mogen zien op de laatste ALV, ben nu een maand lid. Ik heb ook direct gevraagd hoe het zit met de communicatie naar buiten toe en verwachtte hierbij eigenlijk dat dit bij online community hoorde. Toen dit niet het geval was heb ik meteen aangegeven interesse te hebben in commissie online marketing.
Volgens mij is er ook nog geen concrete vorm en doelstelling gekozen voor de commissie. Mijn visie is dat het de bedoeling van Fronteers om naar de wereld te laten zien wat wij front-enders voor verschil maken. Nu wordt hier terecht opgemerkt dat binnen de "scene" onze naamsbekendheid prima is; ik ben het hiermee eens. Dit betekent wel dat er nog een taak is weggelegd om aan andere partijen waar wij mee te maken hebben, duidelijk te maken wat ons vak inhoudt.
Een project staat of valt bij de ontwikkeling van de front-end. Wij zijn degenen die de controle hebben over een internet dat toegankelijk of versplinterd is. De bottleneck ligt niet bij de onwil of onkunde van de front-ender, maar bij het gemak waarmee managers projecten er doorheen pushen, waar geen ruimte is voor test-trajecten, daar waar communicatie bedrijven een stagair met Dreamweaver ook een website in elkaar laten zeten (“ja natuurlijk klant, naast DTP kunnen wij ook gewoon websites maken”).
Ik zie hierin een duidelijke verantwoordelijkheid in voorlichting over ons vak en bewustwording van ons aandeel in het complete bouwproces. Standaarden, toegankelijkheid, de extra mogelijkheden, de spanning en dynamiek van ons vak.
De commissie marketing kan tevens ondersteunen bij het congres, bij de online community, het leggen van contacten. Ik denk dan ook dat er meer mensen met gelijksoortige ideeën zijn en hoop dat we snel bij elkaar kunnen komen om doelen te stellen en het pad hiernaartoe uit te stippelen. Iedereen is wat mij betreft vrij om hier kritiek op te geven, óók wanneer je geen lid bent. Wat ik echter wil voorkomen is dat er bij de ALV volgend jaar over onze commissie wordt gezegd dat we onduidelijke doelstellingen hadden en deze óók niet bereikt hebben.
Plaats een reactie