Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Webrichtlijnen zoekt proefkonijnen

Zoals bij menig front-end ontwikkelaar bekend zal zijn, heeft de Nederlandse overheid Webrichtlijnen ontwikkeld. Voor toegankelijke, snelle en beter te onderhouden websites, zullen alle websites van de Rijksoverheid eind 2010 aan deze Webrichtlijnen moeten voldoen.

Momenteel wordt een stappenplan ontwikkeld om toepassing van deze Webrichtlijnen gemakkelijker te maken, voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Het doel daarvan, is het versterken van het opdrachtgeverschap bij de (door-)ontwikkeling van websites, zodat uiteindelijk de websites aan de Webrichtlijnen voldoen. Het stappenplan wordt in 2008 en 2009 getoetst door een tiental pilots. Mat behulp van de resultaten daarvan, wordt het gebruik van de Webrichtlijnen nog gemakkelijker in de toekomst.

Het programma Overheid heeft Antwoord (ICTU) is voor 2008 en 2009 op zoek naar organisaties die binnenkort een nieuwe website bouwen of een bestaande website gaan aanpassen. U komt dan in aanmerking als pilot website. Ons belang daarbij is het beoordelen van de praktische toepasbaarheid van alle stappen in het proces. Als uw webproject geselecteerd wordt, krijgt u gratis begeleiding door een adviseur bij het doorlopen van het proces.

Aanmelden als pilot, kan via de website van de Webrichtlijnen. Daar is ook meer informatie te vinden, over de criteria waaraan een pilotwebsite moet voldoen.

Plaats een reactie