Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Webrichtlijnen verplichten?

Heet van de pers: SP-kamerlid Ronald van Raak wil dat de Webrichtlijnen verplicht worden voor alle overheden.

Zoals bekend is naleving van de Webrichtlijnen op dit moment niet verplicht, hoewel de ministeries er zich vrijwillig aan hebben gecommitteerd en zich over het algemeen aan deze verplichting houden. Lagere overheden zouden dit ook kunnen doen, maar tot op heden gaat dat zoals bekend mondjesmaat.

Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) liet vorige maand weten dat zij een wettelijke verplichting op gespannen voet vond staan met de eigen verantwoordelijkheden van de lagere overheden en er dus van af wilde zien.

Van Raak wil lagere overheden toch verplichten de Webrichtlijnen te volgen. Van Raaks argumentatie (zoals gerapporteerd op nu.nl) gaat overigens voornamelijk in op de voordelen die gehandicapten van de Webrichtlijnen ondervinden; bouwkwaliteit wordt niet genoemd.

Wat vinden wij hiervan? Moeten alle Nederlandse overheden verplicht worden de Webrichtlijnen na te volgen? Of blijft dit een eigen verantwoordelijkheid van de overheidsinstanties in kwestie?

Reacties

1 Justin Halsall op 05-02-2009 om 14:22 uur:
Ik vind het wel een goede stap, hopelijk zal dit ervoor zorgen dat veel meer overheids websites toegankelijk zullen zijn.
2 Boye op 05-02-2009 om 14:43 uur:
Verplichten zeg ik! Daarmee tonen de instanties aan dat ze de bezoekers (ongeacht zijn of haar handicap) serieus nemen. Het is tijd voor uniformiteit in de bureaucratische jungle! ;-)
3 Sander v L. op 05-02-2009 om 14:51 uur:
Aan de ene kant vind ik het erg eng om de overheid dit soort verplichtingen op te laten stellen. Aan de andere kant, de webrichtlijnen zijn van algemeen hoge kwaliteit (ondanks de verschillende kanttekeningen die we er met z'n allen bij plaatsen), en de verplichting bestaat al voor de rijksoverheid. Die bestaande verplichting uitbreiden tot de lagere overheden heeft naar mijn mening dan waarschijnlijk ook alleen maar positieve effecten.

Ik ben voor.
4 Kor Dwarshuis op 05-02-2009 om 16:08 uur:
Ik ben ook voor. Voelt als een steun in de rug. Een set geformaliseerde kwaliteitsrichtlijnen in het Wilde Website Westen, waarnaar je kan verwijzen.
5 Sander A op 05-02-2009 om 18:43 uur:
Voor!
Met als kanttekening dat de richtlijnen met enige regelmaat ge-update worden (eigenlijk vond ik "geüpdate", zoals tot voor de laatste spellingswijze veel leuker, maar dat terzijde).

Meteen ook een vraag daarover: hoe ziet de webrichtijnencommissie dat eigenlijk voor zich, updates op verplichte richtlijnen? Moeten bestaande sites dan binnen x tijd aangepast worden, of gelden de nieuwe richtlijnen dan alleen voor nieuwe sites? En hoe zit het dan met wijzigingen op bestaande sites? Weet iemand of hier al ideeën over bestaan?

Als er een goede wisselwerking ontstaat tussen bouwers en de opstellers van de richtlijnen kan dat een enorme stimulans zijn in het toegankelijk bouwen. De richtlijnen leggen de lat hoog voor developers en aan de hand van de opgedane praktijkervaring van die developers kunnen de richtlijnen verder uitgewerkt worden, zodat ze realistischer, maar ook meer bij de tijd worden. Ik wil overigens niet suggereren dat ze dat nu niet zijn, maar ze moeten het natuurlijk ook blijven.
6 Koen Willems op 05-02-2009 om 19:10 uur:
Mijn standpunt hierover is onderhand wel bekend en voor wie het na wil lezen: http://www.regels-stadskanaal.nl/files/interview.pdf en http://www.regels-stadskanaal.nl/files/interview_pd.pdf

Overigens heeft de staatssecretaris vanmiddag na een discussie aan de Kamer toegezegd dat er een deadline komt, tw 31 december 2010. Dan moeten ook de sites van lagere overheden aan de webrichtlijnen voldoen. Daarbij heeft ze toegezegd lagere overheden achter de broek te zullen zitten en tussentijds een evaluatie te houden om de voortgang te monitoren.

Ik begrijp overigens dat de staatssecretaris betwijfelt of wetgeving tot betere resultaten leidt.

Ofschoon niet optimaal beschouw ik dit toch als een belangrijke stap in de goede richting.

De essentie van de zaak is immers dat burgers ongeacht hardware, software of vaardigheid op voet van gelijkheid kennis kunnen nemen van informatie. Waar het online informatie betreft leggen de webrichtlijnen de lat.

Het gaat om een fundamenteel recht dat iedere burger in dit land heeft, het recht op informatie. De naleving van dat recht kan en mag niet afhankelijk zijn van de vrijwillige of toevallige bereidheid van overheden.
Als we in dit land de aanleg van hellingbanen en invalidentoiletten verplicht stellen, dan moeten we ook de moed opbrengen regels te stellen over de kwaliteit van onze online informatievoorziening.
7 Arjan op 05-02-2009 om 19:51 uur:
Als we dan toch bezig zijn, verplicht het dan ook maar voor instanties die overheidssubsidie ontvangen.
8 Stephen Hay op 05-02-2009 om 21:06 uur:
Voor. Dat dit nou van de SP moet komen, zeg.

Ook eens met Arjan.
9 Koen Willems op 06-02-2009 om 00:11 uur:
@ Sander A: Als het Normdocument of het Caesura- en samplingdocument van de Stichting Drenpelvrij wijzigt moeten de inspectieinstellingen op basis van hun accreditatie bij de Raad voor Accreditatie een bepaalde termijn in acht nemen, alvorens websites op basis van die nieuwe documenten getoetst mogen worden.

Er moet dan dus een overgangstermijn in acht worden genomen, zodat iedereen gelegenheid heeft eventuele aanpassingen van een website door te voeren.
10 Egor Kloos op 06-02-2009 om 10:06 uur:
I'm ben in prinicpe voor. I'm denk dat dit een grote effect zal op het bedrijfsleven. Of er voldoende talent is om de komende jaren dit voor elkaar te boxen betwijfel ik. Maar we moeten ergens beginnen.
11 Martijn op 06-02-2009 om 17:14 uur:
Ik ben zeker voor, ik zich echter ook de moeilijkheden die op zouden komen. Gaat de overheid dan zorgen dat er subsidie komt voor dit? Ze geven liever nergens extra geld aan uit op het moment. Ook is er natuurlijk de al eerder genoemde zaak dat de richtlijnen dan goed onderhouden moeten worden. Zelfs als deze goed onderhouden worden, hoe gaan we er voor zorgen dat iedereen daar altijd van op de hoogte is en zijn website er meteen aan aanpast?
12 Feiko op 06-02-2009 om 18:59 uur:
Absolute larikool. Wat een arrogantie... Alsof politici weten hoe je moet automatiseren; ff denken... SP.... dat worden dan zeker hele Maoistische websites ;-)

Nee ff serieus jongens, IT is gewoon veel te dynamisch om in wettelijke regelingen vast te leggen. Stel je voor dat iemand morgen het volgende ei van Columbus uitvindt, dan duurt het jaren voordat je de wetgeving hebt aangepast. En tot die tijd moet je dan met verouderde technologie aan de slag? Wat een onzin zeg!
13 Koen Willems op 06-02-2009 om 19:41 uur:
@Martijn: 'Ze geven liever nergens extra geld aan uit op het moment.'

Dat zie je verkeerd. Je ziet de laatste tijd juist dat overheden investeringen naar voren halen, juiste om de economie een extra impuls te geven.

@Feiko: De webrichtlijnen zelf zijn helemaal niet in wat voor wettelijke regeling dan ook vastgelegd. Het enige dat in een wettelijke regeling (en dat hoeft beslist geen wet in formele zin te zijn) moet worden vastgelegd is dat de webrichtlijnen toegepast moeten worden.

De webrichtlijnen zijn overigens wel al bijlage bij het BKR gevoegd, zie http://www.webrichtlijnen.nl/besluit/tekst-besluit-en-toelichting/.
Maar eigenlijk was dat juridisch helemaal niet nodig geweest.
14 Sander A op 07-02-2009 om 15:01 uur:
@Feiko:
Welke bewezen technieken/specificaties die minder dan een jaar oud zijn hanteer jij allemaal bij het bouwen van websites?
15 Henri op 07-02-2009 om 20:12 uur:
Overheid = overheid. Dus voor alle overheden dezelfde richtlijnen. Sterker nog: het zou voor elke webmaster moeten gelden. Dat scheelt een hoop ellende.
16 Marc op 10-02-2009 om 10:39 uur:
Ik ben het niet eens met Henri. Ik vind dat webmasters de vrijheid moeten hebben om af te wijken van webrichtlijnen, zelfs om alle standaards compleet negeren. Er is ook geen regel die zegt dat aannemers bij elke trap die ze aanbrengen, ook een hellingbaan of lift voor rolstoelen moeten maken.

Wat de overheid doet is - als het goed is - van belang voor alle burgers, dus daar moeten de webrichtlijnen wel voor gelden. En dan nog zijn sommige richtlijnen wel heel streng, vind ik; een tv-spotje van de overheid hoeft niet ondertiteld te worden, maar zodra je dat filmpje op je website wil publiceren...
17 Krijn op 10-02-2009 om 15:39 uur:
Tegen die tijd is Raphs Webrichtlijnenpolitie wellicht ook een goed idee? :)
18 Koen Willems op 10-02-2009 om 16:28 uur:
@Marc : 'Er is ook geen regel die zegt dat aannemers bij elke trap die ze aanbrengen, ook een hellingbaan of lift voor rolstoelen moeten maken.'

Joh, van dat soort regels stikt het nou juist.
19 Jeroen op 14-04-2009 om 00:46 uur:
Ik ben tegen!

Lees: webRICHTLIJNEN. Geen WebWETTEN.

Laten we ze ook hanteren als richtlijnen. Zo veel mogelijk er aan voldoen, maar niet gaan afkeuren bij een richtlijn meer of minder.

De webrichtlijnen zijn rigide, uitgebreide tests te duur en overheden willen nog steeds mooie interactieve applicaties en statistische tools die de webrichtlijnen verbieden.

Gebrek aan CSS3 goedkeuring (ondanks zijn draft status) zorgt er voor dat terug moet worden gegrepen op afbeeldingen en andere trucs (ipv alles te stylen via CSS3, denk aan afgeronde hoekjes, kolommen, schaduwen). Kortom; gelaagd bouwen/stylen mogen we niet, want de richtlijnen zeuren er over.

Kortom; OF de overheid moet muffe Jacob Nielsen achtige sites gaan accepteren, die worden namelijk makkelijk goedgekeurd, of we moeten de webrichtlijnen blijven hanteren als "richtlijnen".

Nederland heeft de neiging door te schieten in dit soort dingen...
20 Jules op 15-04-2009 om 17:51 uur:
Over CSS3:
De Webrichtlijnen Quickscan maakt gebruik van een op de Webrichtlijnen-server geinstalleerde versie van de W3C CSS Validator. Ook CSS3 wordt hiermee getoetst en daarom niet zomaar afgekeurd door de Webrichtlijnen.
Is de CSS3 validatie ok, dan zeggen de Webrichtlijnen ook ok!

Maar! CSS3 is een "Working Draft". Je kunt er geen rechten aan ontlenen en wat vandaag goed werkt, kan morgen als fout bestempeld worden.
Plaats een reactie