Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

WCAG 2.0: Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media: Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Als het aankomt op multimedia lijkt het al snel ingewikkeld te worden om aan Richtlijn 1.2 te voldoen: tekstbeschrijvingen, ondertitels, audio beschrijvingen... Het komt erop neer dat alles wat er te zien is, ook te horen moet zijn via aangeboden audio of in tekstvorm (zodat hulptechnologie ermee overweg kan), en dat alles wat er te horen is, ook te zien moet zijn, zoals bijvoorbeeld de beschrijvingen tussen de gesproken tekst door in de ondertiteling als 'er klinkt een harde schreeuw'.

Deze regels gelden voor vooraf opgenomen content op niveau A, vanaf niveau AA zijn er ook eisen wat betreft live content en gebarentaal.

Mijns inziens gaan de regels soms wel wat ver. Twee concrete voorbeelden:

Kun je van een (kleine) gemeente met weinig budget voor de website verwachten dat ze ondertitels gaan verzorgen bij een live uitzending van de raadsvergadering? Anders voldoen ze niet (meer) aan de webrichtlijnen niveau AA...

Als er op de homepage een geanimeerde Flash banner staat die een paar onderwerpen uitlicht die ook elders op de site in de html staan, moet de inhoud van de Flash banner dan ook nog in een alternatief worden aangeboden? Het lijkt mij dat als je er niks belangrijks door mist, dat dat dan niet nodig is.

Wat denken jullie? Zijn deze eisen gerechtvaardigd en uitvoerbaar?

Reacties

1 Jules Ernst op 09-02-2011 om 11:54 uur:
Met name raadsvergaderingen is het afgelopen jaar een belangrijk gespreksonderwerp geweest bij gemeenten. Vaak werden sites niet goedgekeurd omdat de video niet ondertiteld was, terwijl de uitgeschreven tekst wel beschikbaar is.

Wat nu als een gemeente besluit om alle raadsvergaderingen geheel leesbaar in een HTML-pagina presenteren, een de video er als extra bij plaatsen?
Zonder video voldoet de pagina, dus waarom zou diezelfde content met video niet??
2 Mathias op 09-02-2011 om 12:35 uur:
Wat Jules zegt. +1

Net als afbeeldingen kan een video-fragment soms een extraatje zijn bovenop de eigenlijke inhoud, en niet noodzakelijk een onmisbaar onderdeel van de inhoud. In dat geval zou het niet mogen uitmaken of de video al dan niet ondertiteld is.
3 Luc De Brouwer op 09-02-2011 om 13:36 uur:
Ik denk dat het voor gemeenten sowieso gemakkelijk gemaakt moet worden, allemaal dezelfde systemen gebruiken zodat de website integratie een peuleschil moet worden ( vaak gaat het grootste gedeelte immers naar de koppeling met de back-end ).
Dan blijft er misschien nog wat geld over om de front-end goed volgens de richtlijnen op te zetten.
Voor de rest sluit ik me volledig aan bij Jules en Mathias!
4 Flurin op 09-02-2011 om 14:41 uur:
Het is altijd een lastige afweging maar ik vind dat het zeker ver gaat dat alles ondertiteld moet zijn. Een voorbeeld zijn interviews die uitgewerkt worden (dus als tekst) en dan bijgevoegd het orignele filmpje hebben. In principe zou je volgens webrichtlijnen deze óók moeten ondertitelen, hetzelfde geldt voor grafieken.

Ik ben helemaal eens met het principe dat iedereen je website moet kunnen bedienen en toegang tot de content moet hebben, maar ik vind het onzinnig om tijd en geld te steken in het dupliceren van content.

Dus ook hier zou je een soort progressive enhancement strategie moeten toepassen: de basis is tekst en een filmpje of afbeelding verrijkt de content.
5 Wilco Fiers op 10-02-2011 om 12:08 uur:
@Jules; Een video communiceert natuurlijk wel veel meer dan alleen de woorden die worden gesproken. Het is natuurlijk heel cliché dat een plaatje 1000 woorden waard is, en een video misschien dan wel een miljoen. Maar het is er niet minder waar door dat een uitgeschreven tekst voor de meeste mensen geen gelijkwaardige ervaring geeft.

Bedrijven als Google en Adobe hebben inmiddels gedemonstreerd dat ondertiteling vrijwel te automatiseren is. Ook in die vergaderingen heb ik dergelijke automatisering gezien. Het goede nieuws is dus wel dat het technisch steeds makkelijker wordt.
6 Gerrit Berkouwer op 11-02-2011 om 13:56 uur:
@wilco wat bedoel je precies? Een video communiceert zeker niet 'natuurlijk meer' dan gesproken woorden! Dat geldt alleen voor een echt goede video...
Het gaat hier niet om het automatiseren van ondertiteling toch? De vraag is: wat is een gelijkwaardig alternatief voor een video en in welke use-case dan?

Een volledig uitgeschreven tekst waarin ook de handelingen en of gebeurtenissen worden beschreven is toch wat je zo ongeveer maximaal kan doen om een blinde gebruiker, een dove gebruiker of een gebruiker met gebrekkige/onvoldoende hard- of software kunt bieden ipv een video-ervaring? Eventueel in combi met audio? Ik heb nooit begrepen dat een uitgeschreven tekst niet waardevoller wordt gevonden dan hij nu vaak is...
7 Raph de Rooij op 14-02-2011 om 16:43 uur:
@Jules: Waarom al die moeite en kosten om 'als extraatje' een videofragment online te zetten?

@Mathias, @Flurin: Je bedoelt dus de situatie dat video enkel een decoratieve functie heeft? Of dat alle informatie die via video wordt overgebracht ook op een andere manier beschikbaar wordt gesteld? Daar voorzien WCAG 2.0 succescriteria 1.2.1 en 1.2.3 in, zie ook http://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#media-equiv
In de praktijk is de tekstvariant vaak niet als 'equivalent' aan te merken; da's wel een probleem...

@Luc: zolang gemeenten hierin hun eigen keuzes kunnen en mogen opereren zie ik dat niet gebeuren. Da's een van de consequenties van autonomie op dit punt. En dus geen centrale regie of stevig mandaat voor een centrale overheidspartij.

@Wilco; Eén seconde video is 25 'plaatjes', dus gelijk 25000 woorden? Ben benieuwd naar de onderbouwing...
Wat wel van belang is: hoe stel je betrouwbaar vast dat sprake is van een 'mediumalternatief voor tekst', zoals dat in WCAG 2.0 wordt genoemd. En wanneer voldoet een audio- of videofragment aan de voorwaarde dat het 'duidelijk als zodanig is gelabeld'? Naar mijn mening handelt deze vraag over de essentie van het vraagstuk.
Is een beschrijving bij een videofragment afdoende, als die luidt: "dit videofragment is een mediumalternatief voor tekst"? In dat geval kan het alleen fout worden gerekend als bij inspectie kan worden aangetoond dat het videofragment voor de boodschap relevante informatie overdraagt die niet in tekst beschreven is.
Overigens voldoe je in zo'n geval alleen aan de niveau A succescriteria, en dus niet aan niveau AA.

Daarmee kom je weer bij een vervolgvraag: aan welk niveau moet worden voldaan? In Europees verband wijst alles er op dat men gaat voor AA-niveau. Als je daarvan omwille van een 'mediumalternatief voor tekst' zou wilen afwijken, dan krijg je een constructie als "Voldaan moet worden aan alle succescriteria op AA-niveau, tenzij gebruik wordt gemaakt van een duidelijk als zodanig gelabeld mediumalternatief voor tekst; uitsluitend in dat geval is niveau A afdoende".
Zou zoiets nou worden begrepen, of leidt dit vooral tot meer verwarring?
Plaats een reactie