Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

WCAG 2.0: Richtlijn 1.3 Aanpasbare presentatie zonder verlies van informatie of structuur

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar: Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Volgens succescriterium 1.3.1 Info en relaties moet informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst.

Op 26 februari kwam Stichting Drempelvrij met een persbericht over de (on)toegankelijkheid van provinciale verkiezingswebsites. Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft met het oog op de Provinciale Staten-verkiezingen een website gemaakt waarin wordt uitgelegd wat de provincies precies doen. Deze website is geheel in Flash en ontoegankelijk bevonden door Drempelvrij.
Flash was lange tijd not done als het aankwam op het bouwen van toegankelijke websites, maar nu zijn er in WCAG 2.0 speciaal richtlijnen voor opgenomen.

Betekent dit dat we nu weer rustig grote, belangrijke onderdelen in Flash in onze sites kunnen opnemen? Lukt het bijvoorbeeld om in de huidige Flash versie zo'n site als bovengenoemde van IPO toegankelijk te maken, in ieder geval op niveau A?

Of kun je toch nog beter een alternatieve versie aanbieden in bijv. HTML of PDF? (Ervan uitgaande dat je geen initiële keus had voor wel/geen Flash.)
Wat is het meest efficiënt voor bouwers en het meest effectief/prettig voor bezoekers met een beperking?

Reacties

1 Raph de Rooij op 28-02-2011 om 15:54 uur:
Als het om WCAG 2.0 gaat is het inderdaad mogelijk om Flash te gebruiken als basistechnologie van een website. Als je aan webrichtlijnen versie 2 wil - of moet - voldoen, dan is het desondanks niet afdoende. Reden: Flash is geen open standaard of open specificatie.

Nog een reden om een website of -applicatie niet (te) afhankelijk te maken van Flash is de huidige populariteit van apparaten als de iPhone en iPad. Bezitters van dergelijke apparaten vallen hier onder het begrip 'bezoekers met een beperking', want zonder Flash zal de website of -applicatie voor hen volledig ontoegankelijk zijn als er geen fall-back optie beschikbaar is.
2 Janita Top op 28-02-2011 om 16:20 uur:
@Raph Stel dat je niet aan de webrichtlijnen wilt/hoeft te voldoen, maar wel het Flash gedeelte van je site zo goed mogelijk toegankelijk wilt maken. Zou je dan adviseren aan de slag te gaan met toegankelijkheidsopties in Flash, of met een alternatieve versie?

Ik heb zelf geen ervaring met deze opties in Flash en hoor graag van anderen hoe dit bevalt.
3 Jeroen Oliemans op 01-03-2011 om 15:26 uur:
@Janita zelf heb ik vroeger wel een aantal keer ervaring gehad met het toegangkelijke maken van flash sites. Het is mijn ervaring dat de ingebouwde toegankelijkheids opties van flash niet echt voldoen. Daarnaast werkt dit lastig in combinatie dynamische content.
Het beste is nog altijd om een een html site te maken met de in ieder geval de meest belangrijke content. De flash-site wordt hier overheen gelegd met SWFObject en deze leest de content van de html site. Een snelle manier om dit te realiseren is gebruik te maken van het Gaia framework ( http://www.gaiaflashframework.com/ )
4 Mark Lindhout op 01-03-2011 om 23:37 uur:
Tja, je kunt je <em>nog steeds</em> afvragen of de tweede WCAG eigenlijk wel zo nuttig zijn…

Ik ben zelf van mening dat een beetje 'common sense' de beste oplossing is. Daarbij hoort dus ook de overtuiging dat een gesloten, onevenredig presterende plug-in (want dat is Flash) niet hoort bij een toegankelijk Internet.

Ik ben me er ook terdege van bewust dat niet alles momenteel met JS en Canvas op te lossen is, maar ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Daarbij, Flash wordt zelden gebruikt voor dingen die niet met die technieken opgelost kunnen worden. (De duizend-en-zoveelste slide show mag best een keertje in jQuery)
5 Wilco Fiers op 02-03-2011 om 15:04 uur:
@Mark, je zou het ook anders kunnen bekijken. WCAG 2 maakt geen oordeel over welke technologie je gebruikt. Dit is namelijk geen toegankelijkheidskwestie maar, zoals je zelf aangeeft, misschien meer een kwestie van 'common sense'. Maar ongeacht wat je ook kiest biedt WCAG 2 een manier om te bekijken of wat je hebt gemaakt even toegankelijk is voor mensen met een beperking als voor mensen zonder beperking.
6 Mallory op 09-03-2011 om 10:47 uur:
I must download some 3rd-party app just to see PLAIN TEXT CONTENT?

(content dat de gewone mens moet kunnen berieken om goede stemming te doen??)

FAIL.

Doe Flash voor teh waardelose advertensies and animaties. Doe gewoon HTML voor het markup van content. Daarom doen alle browsers (zonder downloads of extra software) mee.
Plaats een reactie