Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

JavaScript-pret met alle karakters in een string

Stel: je hebt een functie encode() geschreven, die een string bestaande uit één enkel karakter als argument neemt, en een gecodeerde versie van dat ene karakter teruggeeft. Een praktisch voorbeeld hiervan is ROT-13-encodering.

Als je nu een willekeurige string bestaande uit meerdere karakters wil gaan coderen volgens encode(), hoe zou jij dat dan doen?

Er zijn natuurlijk verscheidene mogelijkheden, maar de ene is al leesbaarder/compacter/sneller/handiger/robuuster dan de andere.

Laat ons om te beginnen uitgaan van volgende invoer:

var input = 'foo bar baz';

ECMAScript 5

Ik had onlangs iets dergelijks nodig, en mijn eerste idee was om String#split te gebruiken om een array te maken van alle karakters in de invoerstring:

input.split(''); // ['f', 'o', 'o', ' ', 'b', 'a', 'r', ' ', 'b', 'a', 'z']

Vervolgens kunnen we met ES5 Array#map elk karakter omvormen naar zijn gecodeerde versie, om dan met Array#join de array van gecodeerde karakters samen te voegen tot een string:

var output = input.split('').map(function(character) {
return encode(character);
}).join('');
output; // de gecodeerde string

(Zowel in dit als in de volgende voorbeelden zouden we de anonieme functie ook gewoon kunnen weglaten door encode mee te geven als argument aan de map-functie, maar dat leek me iets minder duidelijk.)

Dit is wellicht de meest eenvoudige en leesbare oplossing. Helaas werkt deze enkel in omgevingen waar ES5 Array#map beschikbaar is. Het is trouwens mogelijk om de split()-stap over te slaan:

var output = [].map.call(input, function(character) {
return encode(character);
}).join('');
output; // de gecodeerde string

ES5 biedt echter nog een andere mogelijkheid: je kan door middel van een index een bepaald karakter uit een string opvragen. input[0] geeft dan het eerste karakter terug, input[1] het tweede, enzovoort.

var length = input.length,
counter = 0,
output = '';

for (; counter < length; counter++) {
output += encode(input[counter]);
}

output; // de gecodeerde string

Helaas ondersteunt IE < 8 dit niet. (IE 8 zelf ondersteunt het enkel voor string literals, maar niet voor string objects.)

Array generics

Door gebruik te maken van array generics kan String#split vermeden worden:

var output = Array.map(input, function(character) {
return encode(character);
}).join('');
output; // de gecodeerde string

Helaas heeft Array.map nog minder ondersteuning dan Array#map, aangezien het geen deel uitmaakt van de ECMAScript-standaard.

Voor ES3-compatibiliteit is een andere aanpak nodig.

Compatibiliteit met ES3

Door String#replace te gebruiken in plaats van String#split kunnen we de array-tussenstap weglaten:

var output = input.replace(/[\s\S]/g, function(character) {
return encode(character);
});
output; // de gecodeerde string

Ik vond deze reguliere expressie best interessant: \s matcht alle witruimte-karakters, en \S matcht alle andere karakters; [\s\S] zal dus om het even welk karakter matchen.

Merk op dat je niet gewoon /./ kan gebruiken, aangezien dat geen line feeds (\n), carriage returns (\r), line separators (\u2028) of paragraph separators (\u2029) matcht.

Deze oplossing is volledig conform met ES3.

Een alternatief is om [^] te gebruiken in plaats van [\s\S]: zoek elk karakter dat niet… niets is. Helaas werkt deze reguliere expressie niet in IE < 9. In browsers waar ze wel werkt, is ze sneller dan [\s\S].

Ondersteuning voor Safari 2-achtige WebKits

Jammer genoeg ondersteunen oeroude WebKit-browsers zoals Safari 2 geen functies als tweede argument voor String#replace.

We kunnen echter wel String#split gebruiken, vervolgens met een loopje door de resulterende array wandelen, en elk gecodeerd karakter stuk voor stuk aan een aparte string-variabele toevoegen.

var characters = input.split(''),
length = characters.length,
counter = 0,
output = '';

for (; counter < length; counter++) {
output += encode(characters[counter]);
}

output; // de gecodeerde string

Deze oplossing is net als de vorige volledig ES3-compatibel, en werkt bovendien ook in browsers die gebaseerd zijn op een verouderde WebKit-versie.

Disclaimer

JavaScript maakt intern gebruik van de UCS-2-encodering (de voorloper van UTF-16). Alle ingebouwde string-eigenschappen en functies (zoals String#length, String#split en String#slice) werken op basis van 16-bit code-eenheden in plaats van Unicode-karakters. Dit geeft soms op het eerste zicht onverwachte resultaten. Als je encode-functie Unicode code-points in plaats van UCS-2/UTF-16 code-eenheden verwacht, zal je dus nog een conversie-functie nodig hebben.

Plaats een reactie