Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Waarom standaarden essentieel zijn

Je hebt vast en zeker al ooit een vaatwasmachine of een oven gekocht. Heb je toen, om er zeker van te zijn dat het in je keuken paste, opgemeten hoe groot het nieuwe toestel was? Normaal gezien was dat niet nodig, omdat de afmetingen van inbouwkeukentoestellen gestandaardiseerd zijn. Op een paar uitzonderingen na zullen toestellen van eender welke leverancier zonder probleem in je keuken passen.

Standaarden bevorderen innovatie

Standaarden zijn een onzichtbaar, maar onmisbaar deel van de meeste producten die we in ons dagelijks leven gebruiken. Ze maken niet enkel ons leven gemakkelijker, ze wakkeren innovatie aan en dat wordt vaak vergeten. Standaarden verschuiven de concurrentie van een markt met andere markten naar competitie binnen een markt.

Hall Varian, Information Rules, 1998

Standards change competition for a market to competition within a market

De globalisatie die we de afgelopen jaren meegemaakt hebben is grotendeels te danken aan de opmars van de informatietechnologie en standaarden. Een goed voorbeeld hiervan is SOAP. De introductie van SOAP heeft ervoor gezorgd dat grote bedrijven activiteiten eenvoudiger kunnen outsourcen. Laten we accounting als voorbeeld nemen. Doordat een op SOAP gebaseerde interface de standaard is geworden in deze sector kunnen bedrijven nu relatief eenvoudig van accounting firma veranderen. Hierdoor ontstaat er sterkere concurrentie tussen de verschillende bedrijven die de accountingtaken uiteindelijk uitvoeren. Concurrentie gaat meestal gepaard met een prijzenslag of differentiatie op vlak van kwaliteit. In beide gevallen heeft het bedrijf dat de activiteiten outsourcet gewonnen en waarschijnlijk de kosten van de implementatie dubbel en dik terugverdiend.

Standaarden beschermen gebruikers

Veel onafhankelijke Belgische reisbureaus en touroperators werken met een bepaald, niet nader te vernoemen, informaticasysteem. Het is ontwikkeld door een klein Belgisch softwarebedrijf en wordt al gebruikt sinds de jaren '90. Een tijdje geleden vroeg een touroperator ons een onderzoek te doen of het mogelijk was om naar een ander, moderner systeem over te stappen. Dit omdat het systeem geen online functionaliteit aanbiedt en het soms meer dan een jaar duurt voordat een feature request geïmplementeerd wordt.

Het resultaat van onze audit verbaasde hen sterk. Het was niet mogelijk om de gegevens uit het bestaande systeem te halen en over te zetten naar een nieuw systeem, omdat hun leverancier weigerde toegang te geven tot de server waarop de gegevens staan. Tot op vandaag werken ze nog altijd met hun verouderde systeem en moeten ze boekingen op de website manueel verwerken. Moest hiervoor een systeem gebruikt zijn dat standaarden respecteert, was dit uiteraard reeds lang gemoderniseerd.

Dergelijke situaties komen we regelmatig tegen tijdens onze consulting opdrachten en we staan er steeds van versteld hoe weinig bedrijven beseffen wat de consequenties kunnen zijn van een dergelijke situatie. Bij het geringste geschil zou hun leverancier bijvoorbeeld kunnen beslissen om hen (tijdelijk) van het platform af te sluiten. De gevolgen hiervan zouden niet te overzien zijn.

Moest er in deze markt een standaard bestaan voor het uitwisselen van informatie dan hadden deze problemen niet bestaan. De bedrijven die denken dat ze groeien door hun technologie af te schermen van concurrenten zijn uiteindelijk de bedrijven die verliezen.

Standaarden verlagen kosten

In een ander bedrijf dat we doorgelicht hebben wordt elke week de voorraad informatie van meer dan 200 leveranciers verwerkt. Deze gegevens zijn essentieel voor hun bedrijfsvoering en moeten zo recent mogelijk zijn. Toen we te horen kregen hoe dit gebeurde waanden we ons weer even in 1980. Twee mensen zijn er full-time bezig met het copy pasten van de informatie uit allerhande documenten en websites, een deel van de gegevens komen zelfs per fax of telefoon binnen.

De lijsten die dagelijks verwerkt moesten worden zijn op dit moment al volledig geautomatiseerd en er wordt gewerkt aan een automatisatie van 80% van de imports die gebeurden. Door de leveranciers te verplichten de gegevens in een bepaald formaat door te sturen hopen we in de toekomst alles automatisch te kunnen doen. De dames die het werk deden zullen een aangenamere job binnen het bedrijf krijgen.

Door deze standardisatie bespaart de eigenaar niet enkel op zijn personeelskosten, maar vermindert hij ook de kans op fouten in de gevevens, en dus in hun bedrijfsvoering.

Standaarden en het internet

Ook op het internet spelen standaarden een zeer grote rol. De steeds snellere verspreiding van de gebruikte standaarden, zowel in front-end als back-end development, liggen aan de basis van de sterke groei van het internet de laatste jaren. Zonder standaarden hadden wij deze geweldige job niet gehad.

Als internetindustrie hebben we een voorbeeldrol op het vlak van standaarden. Zonder standaarden zouden we nu meerdere internetten hebben, zou een bedrijf meerdere websites moeten laten ontwikkelen en zouden de gebruikers meerdere internetaansluitingen moeten hebben.

Toch is er nog heel veel werk. We moeten het internet herbedenken, en niet enkel op het vlak van copyrights zoals de multinationals nu doen. Zo kan je hopelijk over een paar jaar je video's met één klik van YouTube naar Vimeo overzetten.

Nu Flash eindelijk ten dode opgeschreven is en IE6 zijn laatste adem uitblaast kunnen we door standaarden te gebruiken het internet nog dichter bij de echte wereld brengen.

Plaats een reactie