Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Algemene Ledenvergadering 2012 en bestuursverkiezingen

Op donderdag 22 november zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fronteers plaatsvinden. Op de ALV wordt het afgelopen jaar besproken, wordt de koers voor het nieuwe jaar uitgezet en worden bestuursverkiezingen gehouden. De plaats en tijd worden nader bekend gemaakt in een aparte blogpost, maar reserveer de avond van de 22e alvast in je agenda.

Dit jaar zullen de bestuursleden Peter-Paul Koch, Arjan Eising, en Matijs Brinkhuis aftreden. Arjan en Matijs zijn herkiesbaar, Peter-Paul is dat niet. Hij zegt na vijf jaar het Fronteersbestuur vaarwel. Tevens willen wij duidelijk maken dat Matijs Brinkhuis zich in Brighton heeft gevestigd, en dus niet meer in Nederland woont. Het bestuur acht dit geen beletsel voor zijn bestuurstaken, temeer daar hij heeft aangeboden het penningmeesterschap van Krijn Hoetmer over te nemen, dat geheel online uitgeoefend kan worden. Zowel Matijs als Arjan zullen op een later moment hun kandidatuur nog nader toelichten.

Peter-Paul zal wel actief lid van de vereniging blijven. Namens de vereniging bedankt de rest van het bestuur Peter-Paul voor zijn jarenlange inzet als voorzitter, en voor het trekken van de kar sinds voor de oprichting in 2007. De vereniging kan ondertussen prima op haar eigen benen staan, maar is zeker in eerste instantie sterk gevormd door Peter-Paul's leiderschap. Veel van ons huidige succes hebben we te danken aan zijn oorspronkelijke visie.

Conform de statuten mag elk lid zich verkiesbaar stellen voor het bestuur, en het voornaamste doel van deze blogpost is te vragen of er leden zijn die zich daartoe geroepen voelen. Deze leden hebben tot 22 oktober, een maand voor de ALV, de tijd zich kandidaat te stellen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen: je kandidatuur komt dan vanzelf bij het bestuur terecht. Geef kort en bondig aan waarom je in het bestuur zou willen plaatsnemen. Op 22 oktober zullen eventuele kandidaturen bekend gemaakt worden.

Op de ALV kunnen alle aanwezige leden op alle, sommige, of geen van de kandidaten stemmen. Alle kandidaten die meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen krijgen, worden in het bestuur verkozen. Het nieuwe bestuur kiest vervolgens uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Gezien Peter-Paul's vertrek zal het voorzitterschap dus vrijkomen.

Het huidige bestuur meent dat het het meest slagvaardig is met vijf of zes bestuurders. Met meer leden kan het bestuur te log worden. Dit is echter het inzicht van het huidige bestuur en vormt geen beletsel voor leden om zich kandidaat te stellen. Uiteindelijk bepaalt de ALV of er meer dan drie nieuwe bestuurders worden gekozen.

Zoals gezegd, de officiële aankondigingen van kandidaturen en de ALV volgen later.

Reacties

1 Sander Aarts op 25-09-2012 om 15:20 uur:
Op die datum staat ook al een bijeenkomst gepland bij Mobile Vikings in Hasselt.
2 Arjan op 25-09-2012 om 20:14 uur:
Hallo Sander,

Klopt dat er een bijeenkomst ingepland staat, daar waren we ons zeker van bewust. Echter, de lage opkomst bij de ALV, zal hopelijk niet veel (Belgische) leden dwingen te moeten kiezen. We hopen zeker dat er mensen uit het zuiden van het land, en België, afreizen naar de ALV; en de leuke bijeenkomst niet als belemmering zien.

De Belgische activiteiten worden overigens ook belangrijk een punt op de agenda.

Groet, Arjan
3 Wim op 27-09-2012 om 19:06 uur:
Voor mij ook niet de meest handige datum, ik moet 's avonds werkzaamheden verrichten voor mijn werk.
4 Rein op 02-10-2012 om 11:00 uur:
Onder voorbehoud van de locatie ben ik graag aanwezig bij de ALV. Tot dan!
Plaats een reactie