Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Opheffing commissie diplomering

Misschien is het droevig maar de commissie Diplomering van Fronteers is niet meer.

Enkele jaren geleden begonnen we met een select groepje enthousiast met het opzetten van diplomering voor front-end developers. In die tijd was het vak als zodanig nog niet zo erkend als tegenwoordig. We hadden het idee om dat met een diplomering te verbeteren.

Hoe wilden we dat doen?

Na overleg kwamen we al snel uit op een tweedelig examen. Eerst een theoriegedeelte, met vragen die vanuit de W3C-standaarden getoetst konden worden. Dan zou een praktijkgedeelte volgen, waar men een ontwerp kreeg, wat op een whiteboard uitgewerkt mocht worden. Tijdens deze opdracht zouden de examinatoren vragen stellen over de gemaakte keuzes om achter de motivatie voor een bepaalde richting te komen. Samen zouden deze twee gedeeltes een resultaat van het examen over HTML en CSS opleveren. Dit examen zou iedere twee jaar opnieuw moeten worden afgenomen om te garanderen dat de kennis up-to-date bleef.

Na een voortvarend begin begon de motivatie van de commissie al af te nemen, om na een jaar langzaam geheel te verdwijnen. Uiteindelijk bleef ik alleen over en ook ik had er geen tijd meer voor over.

Het einde

Begin dit jaar besloten we om nog een keer te beginnen, met als een van de eerste acties het polsen van de interesse vanuit het veld. Dit gebeurde met een blogpost op wnas.nl. De reacties waren bijna allemaal negatief. Vooral de ervaren front-end ontwikkelaars zagen het niet zitten om getoetst te worden en sommigen waren zelfs bang dat het toetsen zou leiden tot een verkeerd beeld over de kwaliteit van front-end developers. Uit de praktijk van andere talen (Java en .NET bijvoorbeeld) blijkt dat de kwaliteit van de ontwikkelaar niet recht evenredig is aan de hoeveelheid toetsen die gehaald zijn. Integendeel zelfs.

Voor opdrachtgevers heeft het al dan niet hebben van een certificaat van een kandidaat geen meerwaarde. De meest ervaren front-end developers zijn het minst geneigd een certificaat te halen. De meeste opdrachten worden ook verleend aan een bureau, en niet aan een specifieke developer. Met andere woorden, als een gediplomeerde developer het bureau verlaat, dan zal de klant niet om die reden overstappen naar een ander bureau.

Conclusie

Doordat er geen behoefte is vanuit de front-end gemeenschap en geen meerwaarde voor opdrachtgevers, stoppen we, en dienen op de komende ALV een motie in om de commissie op te heffen.

Nawoord bestuur: We willen Wilfred en alle leden die zich door de jaren heen voor de commissie hebben ingezet bedanken voor hun inspanningen. Het landschap van front-end ontwikkeling heeft zich de afgelopen 5 jaar sterk verder ontwikkeld, waar het pure bestaan van Fronteers ook aan heeft bijgedragen, en het bestuur onderschrijft de conclusie van de commissie dat diplomering niet langer gewenst is.

Plaats een reactie