Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Plannen voor de onderwijscommissie

Het afgelopen jaar lijkt het weer stil te zijn geweest rondom de onderwijscommissie van Fronteers. Maar achter de schermen is er gelukkig wel het een en ander gebeurd. Er zijn een paar informele bijeenkomsten geweest tussen verschillende Fronteers-leden, docenten en meerdere onderwijsinstellingen. Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal punten naar voren gekomen waar onderwijsinstellingen en docenten de hulp van Fronteers goed kunnen gebruiken. Er hebben zich inmiddels aardig wat vrijwilligers aangemeld die zich in willen zetten voor deze commissie. Deze post is bedoeld om iedereen te informeren over de mogelijke werkzaamheden.

Aanpak

In het verleden heeft Fronteers geprobeerd om een curriculum op te stellen. Deze actieve houding, waarbij we onze visie opdringen aan anderen, is om meerdere redenen niet geslaagd. Ten eerste is het veel te veel werk, ten tweede zijn we zelf vaak geen docenten, en ten derde weten docenten natuurlijk zelf heel goed wat ze nodig hebben. Er bestaat niet zoiets als één curriculum.

Fronteers moet dus ondersteunend zijn, niet leidend. De vraag moet komen vanuit de opleidingen, Fronteers kan dan experts en vrijwilligers leveren om eventuele problemen aan te pakken. Een verschil in aanpak is dus: docenten moeten zelf hun curriculum maken, wij kunnen ze ondersteunen.

Een duidelijke lijn.

Wat er lijkt te ontbreken in veel opleidingen is een duidelijke lijn. Welke basiskennis moet een student hebben aan het eind van de studie? Deze basiskennis zou in elk vak, in elk curriculum moeten terugkeren. Bijvoorbeeld: webdesign studenten moeten een gedegen basiskennis hebben van typografie en grids, en studenten die developer willen worden moeten verstand hebben van OO en functioneel programmeren. Dus meer kennis van de principes achter het programmeren dan kennis van een specifieke taal. Taal-agnostisch, dus. Deze principes moeten telkens terugkeren door de jaren heen.

Het is ook een klacht die ik van veel studenten heb gehoord. Ze hebben van alles wel wat geleerd, maar nergens weten ze echt iets van. Dat is natuurlijk een probleem. Wat heeft het bedrijfsleven aan zo iemand? Wat is het nut van een HBO-papiertje als iemand niks echt weet?

Wat kan Fronteers hier doen

Fronteers kan helpen om mee te denken wat er bijvoorbeeld voor basiskennis nodig is op het gebied van Het Web. Wat moet iemand weten die wil werken op het web? Welke basiskennis hoort hierbij? Bijvoorbeeld: de flexibele eigenschappen van het web, het feit dat je geen controle hebt over hoe iets er uit ziet, progressive enhancement, maar ook manieren van programmeren, performance, etc. Hier horen vast nog veel meer dingen bij, maar dit is iets waar Fronteers een bijdrage aan kan leveren. Veel opleidingen zijn nu op zoek naar die basisvaardigheden, hier moeten we bij aanhaken. Er zijn inmiddels twee discussies hierover gestart op het forum; een over de basiskennis van een webdesigner, en een over de basiskennis van een frontend developer.

Curricula

Een groot probleem waar docenten mee worstelen zijn de curricula. Die maken ze vaak zelf, en het is lastig om ze up-to-date te houden. Ik heb voorgesteld dat docenten hun lespakketten op github zetten. Op deze manier kunnen docenten van verschillende opleidingen er samen aan werken. Updaten is dan niet meer een grote klus, het is iets wat geleidelijk aan kan gebeuren, waar meerdere mensen tegelijk aan kunnen werken.

Leden van Fronteers kunnen meekijken naar deze curricula en ook actief een bijdrage leveren in de vorm van pull requests, bug reports etc. We hebben die kennis in huis, dit is een manier van bijdragen die gestructureerd is en relatief weinig tijd kost. Curricula blijven zo up-to-date. Er kunnen zo ook meerdere curricula ontwikkeld worden, docenten krijgen zo meer keus. Fronteers zou een repository met links kunnen bijhouden van de verschillende curricula die er online te vinden zijn. Ook hier is inmiddels een forumpost aan gewijd, en we nodigen jullie van harte uit om hier aan bij te dragen.

Een alternatief, of een aanvulling op zo'n repository zou ook een leercentrum/kenniscentrum kunnen zijn. Bramus van Damme formuleerde het zo: Collectie van hoofdstukken en/of lijst van relevante artikels (links, reeds geprefiltered door de curatoren) over bepaalde onderwerpen. Bij voorkeur gegroepeerd per hoofdonderwerp (html, css, javascript), alsook aangeboden in een traject/pakket (vb: om CSS te leren is er een traject van presentatie X, presentatie Y, filmpje Z, en link Q te doorlopen).

Kennis

Een duidelijk probleem bij docenten is up-to-date blijven. Mensen stappen vaak over vanuit het zakenleven naar het onderwijs en hun kennis begint dus snel weg te zakken. Hier kan Fronteers ook een goede bijdrage aan leveren in de vorm van cursussen, workshops. Dit kunnen de reguliere workshops zijn die Fronteers al organiseert, maar dit kunnen ook op maat gesneden cursussen zijn voor specifieke groepen docenten. We moeten een manier vinden waarop docenten ons kunnen benaderen met een specifieke vraag, waarop wij kunnen gaan zoeken naar een goede specialist voor een workshop/cursus. We hebben een goed Nederlands netwerk, maar we kunnen eventueel ook internationale specialisten laten overkomen voor onderwerpen waar veel animo voor is.

Op dit gebied, van kennisdeling, is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Mocht je hier goede ideeën over hebben, start hier gerust een discussie over op het forum.

Docentendagen

We willen een docentendag organiseren waarbij we mensen van het zakenleven en van opleidingen bij elkaar brengen. MBO docenten kunnen zo overleggen met HBO docenten over aansluiting, en docenten kunnen zo horen waar het bedrijfsleven nu eigenlijk op zit te wachten. Zulk soort dagen moeten inhoudelijk en praktisch georganiseerd worden.

Naast dit soort wat grotere evenementen kunnen er ook kleinere bijeenkomsten georganiseerd worden met een wat specifieker karakter. Te denken valt er aan brainstormsessies tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om te zien wat er hot is.

Dit soort bijeenkomsten zouden idealiter ook leiden tot betere horizontale samenwerkingsverbanden tussen verschillende instellingen en het bedrijfsleven.

Contacten met bestuurders/overheden

Bramus van Damme kwam met het goede idee om contacten met overheden/bestuursleden van onderwijsinstellingen te onderhouden: "ons kenbaar maken bij de overheden om een betere erkenning van de opleiding/het beroep. Voor instructoren bijvoorbeeld kan dit zeer concreet gaan naar het mee in rekening brengen van de snelheid waarmee alles gaat bij het berekenen van een taakbelasting (dom voorbeeld: een lesgever wiskunde kan perfect 10 jaar aan één stuk de zelfde cursus aanbieden, wij mogen al blij zijn dat die meer dan één jaar mee gaat), of het mogelijk maken om instructoren lesvrij te stellen en op stage te sturen na X aantal jaar (hiervoor is er een structurele verandering nodig waar vaak nog het aantal fulltime equivalenten enkel op het aantal studenten berekend wordt)."

Praktisch

Jeroen Hulscher en ik hebben inmiddels een paar keer geprobeerd om geïnteresseerden in een lidmaatschap van de onderwijscommissie bij elkaar te krijgen. Dit blijkt wat lastig te zijn. We stellen dan ook voor om de eerste bijeenkomsten digitaal te doen, via verschillende kanalen. Iedereen kan mee komen praten op het informele IRC kanaal #fronteers_onderwijs op Freenode. Alle Fronteers-leden worden uiteraard uitgenodigd om op het forum mee te discussiëren over de bovenstaande onderwerpen. En mensen die zich actief willen inzetten om een van de genoemde activiteiten te verwezenlijken worden lid van de commissie en worden toegevoegd aan de mailinglijst.

Plaats een reactie