Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Algemene Ledenvergadering 2014: 2 december

De datum voor onze jaarlijkse ledenvergadering is bekend: op dinsdagavond 2 december 2014 zullen we alweer voor de achtste keer bij elkaar komen om het reilen en zeilen van de vereniging te bespreken. Reserveer deze avond dus alvast in je agenda.

De locatie is dezelfde als vorig jaar: se7en, Mariaplaats 7, 3511 LH, in Utrecht. We beginnen hier rond 19 uur en proberen de laatste hamer om 22 uur op tafel te laten landen.

Op de exacte agenda komen we later nog terug, maar denk aan de terugkoppeling van onze verschillende commissies, de bestuursverkiezing, en het doornemen van de begroting en nieuwe beleidsvoorstellen.

Ook de bestuursverkiezing zal weer gehouden worden. Krijn Hoetmer is dit jaar aan de beurt voor aftreden en zal zich opnieuw niet herkiesbaar stellen. Vasilis van Gemert heeft jammer genoeg besloten zijn rol in het bestuur neer te leggen. Aangezien we van mening zijn dat zes bestuursleden de ideale grootte voor het bestuur is, staan we dus open voor een extra bestuurslid. Volgens onze statuten mag elk lid zich verkiesbaar stellen voor het bestuur en het voornaamste doel van deze blogpost is te vragen of er leden zijn die zich daartoe geroepen voelen. Neem in dat geval contact met ons op. Geef kort en bondig aan waarom je in het bestuur zou willen plaatsnemen. Je kandidaat stellen kan tot twee weken voor de ALV, 18 november. De eventueel nieuwe kandidaten voor het bestuur zullen hierna de gelegenheid krijgen hun kandidatuur op het blog toe te lichten.

De ideale bestuurskandidaat is iemand die kritisch kan blijven kijken naar alle lopende Fronteers-activiteiten en zowel zelf het voortouw neemt om verbeteringen door te voeren, als andere vrijwilligers weet te motiveren om dit te doen, en zich bij dit alles niet laat demotiveren door de belemmeringen die een organisatie geheel bestaande uit vrijwilligers met zich meebrengt.

Op de ALV kunnen alle aanwezige leden op alle, sommige, of geen van de kandidaten stemmen. Alle kandidaten die meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen krijgen, worden in het bestuur verkozen. (Mochten er dusdanig veel kandidaten zijn dat het resulterende bestuur groter zou kunnen worden dan wenselijk, dan zal het bestuur aan de ALV voorstellen die stemprocedure aan te passen.) Het nieuwe bestuur kiest vervolgens uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Als je vragen, opmerkingen en/of voorstellen hebt, of je je aan wilt melden als potentieel bestuurslid, neem dan contact met ons op.

Reacties

1 Wim van Iersel op 29-10-2014 om 22:16 uur:
Genoteerd in mijn agenda.
Plaats een reactie