Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

ALV 2015: 3 december - bestuursleden gezocht

De datum voor onze jaarlijkse ledenvergadering is bekend: op donderdagavond 3 december 2015 zullen we alweer voor de negende keer bij elkaar komen om het reilen en zeilen van de vereniging te bespreken. Een aantal bestuursleden zal op deze avond aftreden en zich niet opnieuw herkiesbaar stellen. We zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Fronteers is door de jaren heen uitgegroeid naar een zeer succesvolle vereniging, met een aantal zeer goedlopende activiteiten. Er zijn echter ook activiteiten waarvan we graag allemaal zouden zien dat we ze ook nog zouden oppakken, of die we liever anders zouden zien, maar waar we aanlopen tegen de beperkingen van de beschikbare tijd van onze vrijwilligers. De ALV is bij uitstek de gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, en samen de prioriteiten voor het komende jaar te bepalen. We verwelkomen je graag, zowel wanneer je een mening hebt over die prioriteiten, als wanneer je een steentje wilt bijdragen aan het realiseren hiervan.

Wil je ook verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren en begeleiden van het geheel aan activiteiten van de vereniging? Dan is een bestuurspositie misschien wel iets om te overwegen. De ideale bestuurskandidaat is iemand die zowel zelf het voortouw neemt om verbeteringen door te voeren, als andere vrijwilligers weet te motiveren om dit te doen, en bij dit alles ook kritisch blijft controleren dat het past binnen onze missie en het geheel aan bestaande Fronteers-activiteiten.

We weten uit ervaring dat er vaak erg ambitieus wordt gedacht over het opzetten van nieuwe activiteiten, waarbij het niet halen van die doelen vervolgens demotiverend werkt; een realistische en pragmatische blik wordt aangeraden.

Op dit moment bestaat het bestuur overwegend uit blanke mannen werkzaam als zelfstandige. We zouden het goed voor de vereniging vinden als we meer diversiteit binnen het bestuur zouden mogen verwelkomen, om hiermee een betere afspiegeling van de vereniging en onze beroepsgroep te vormen.

Je kandidaat stellen als bestuurslid kan tot twee weken voor de ALV, 19 november. De eventueel nieuwe kandidaten voor het bestuur zullen hierna de gelegenheid krijgen hun kandidatuur op het blog toe te lichten. Op de ALV kunnen alle aanwezige leden op alle, sommige, of geen van de kandidaten stemmen. Alle kandidaten die meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen krijgen, worden in het bestuur verkozen. (Mochten er dusdanig veel kandidaten zijn dat het resulterende bestuur groter zou kunnen worden dan wenselijk, dan zal het bestuur aan de ALV voorstellen die stemprocedure aan te passen.) Het nieuwe bestuur kiest vervolgens uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Agenda, locatie en tijdstip van de ALV volgen komende maand. (Waarschijnlijk Utrecht, 19:00.) Als je vragen, opmerkingen en/of voorstellen voor de ALV hebt, of je je aan wilt melden als potentieel bestuurslid, neem dan contact met ons op. (Een kort en bondige toelichting waarom je in het bestuur zou willen plaatsnemen wordt op prijs gesteld.)

Plaats een reactie