Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Wijzigingen na ALV

Tijdens de ALV op 3 december jongstleden namen we afscheid van Roy Tomeij en Matijs Brinkhuis als bestuursleden van Fronteers. In de bestuursverkiezing verkoos de ALV daarnaast Thomas van Zuijlen tot bestuurslid en herkoos Arjan Eising. Ook werd Krijn Hoetmer benoemd tot erelid.

Om nog even kort stil te staan bij de verdiensten van Matijs en Roy, maakten we een overzicht van hun bijdragen aan het bestuur in de afgelopen jaren.

Toelichting aftreden Matijs:

Matijs is sinds 2009 bestuurslid van Fronteers. In die zes jaar heeft hij bij vele facetten van de vereniging een steen bijgedragen. Zo stond hij aan de wieg van de workshopactiviteiten van Fronteers, bouwde er een commissie omheen en zat die vanaf 2010 voor (workshops heetten toen nog 'cursussen' trouwens). Dat alles heeft hij keurig gedocumenteerd en netjes overgedragen. Daarnaast werd hij in 2012 ook penningmeester van onze vereniging, wat hij altijd met veel geduld deed. In 2012-2013 droeg hij veel bij als lid van de congrescommissie; zijn oog voor detail bijvoorbeeld, kwam onze sprekersuitnodigingen enorm ten goede. Matijs, veel dank voor al je inzet de afgelopen jaren. We hebben begrepen dat je van IPA houdt, en daarvan is op dit moment een voorraad naar je onderweg!

Toelichting aftreden Roy:

Roy trad in 2012 toe tot het bestuur, vol ambities. Eén daarvan wil ik specifiek noemen, en dat is het verbeteren van processen. Onder Roys leiding is er mooi samengewerkt door hem, Matijs en Krijn om de facturatie van Fronteers via Moneybird te laten verlopen. Daarvoor waren de nodige koppelingen nodig, bijvoorbeeld met de ledenadministratie, maar is alles nu een hoop makkelijker dan het was. Hij regelde ook een hoop juridische zaken voor de vereniging: de registratie van ons beeldmerk, maar ook zaken als aansprakelijkheid rondom het congres. Iets anders waar Roy ook heel betrokken bij was de afgelopen jaren: de marketingcommissie. Die gaf hij al advies voor hij in het bestuur ging, en later werd hij voorzitter van de commissie. En hij was het afgelopen jaar ook nog een uitstekend penningmeester! Kortom, het is teveel om op te noemen. Namens Fronteers, veel dank voor jouw inzet in het bestuur!

Daarnaast werd Krijn Hoetmer benoemd tot erelid, voor zijn verdiensten als bestuurslid, webmaster, ledenadministrator, congresorganisator, taalpurist en algehele drijvende kracht sinds de oprichting van Fronteers. We lichtten dit, voor wie hem niet kende, nog even toe:

Certificaat erelidmaatschap Krijn Hoetmer. Tekst: Fronteers, de vakvereniging voor front-end developers heeft het genoegen Krijn Hoetmer hierbij uit te roepen tot erelid voor zijn buitengewone verdiensten voor de vereniging waaronder als bestuurslid, webmaster, ledenadministrator, congresorganisator, taalpurist en algehele drijvende kracht sinds de oprichting.

Toelichting erelidmaatschap Krijn:

Krijn deed vanaf de start in 2007 tot en met november dit jaar de ledenadministratie. Van 2007 tot 2012 was hij daarnaast ook penningmeester. Hij organiseerde maar liefst vijf jaar het congres, en was daar meestal een drijvende kracht. Hij sponsort (nog steeds) met zijn bedrijf Qontent de Fronteers-website, en voorzag die van een solide CMS dat het al vele jaren volhoudt – de actieve vrijwilligers zullen het kennen. Hij schreef bovendien een hoop van de content, zoals een lange serie Webrichtlijnenposts, maar ook bijvoorbeeld kopij voor de congreswebsites. Krijn was daarbij een echte taalpurist! Voor de website zette hij ook de vacaturebank op, nog steeds een inkomstenbron voor de vereniging, en droeg die over aan zijn opvolgers Ron Derksen en later Bernard Nijenhuis! Taalpurisme kwam hem ook ten goede als wat we wel “the voice of Fronteers” mogen noemen, de anonieme kracht achter het FronteersConf Twitter-account. Al deze verschillende dingen deed Krijn met veel enthousiasme, meestal, en met dat enthousiasme haalde je er vaak nieuwe leden en vrijwilligers bij.

Kortom… de laatste jaren heeft Krijn het heel druk gehad voor onze vereniging, en dat is hij gaan afbouwen door langzaam taken aan anderen over te dragen. Eén van de laatste dingen die hij heeft overgedragen is de ledenadministratie, die sinds deze maand door Jaco wordt gedaan. Die laatste overdracht leek ons een mooi moment voor het volgende.

Krijn, we willen je bij deze graag op passende wijze bedanken voor alles wat je voor en met Fronteers gedaan hebt. Dat zouden we hierbij graag doen door, misschien voel je het al aankomen, je erelid te maken van de vereniging. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat je eeuwig lid kunt blijven en daar niet meer voor hoeft te betalen, en je altijd naar onze vrijwilligersuitjes kunt komen. Bij je erelidmaatschap krijg je van ons wijn, en een diner voor twee; een gebaar van ons om je te helpen genieten van je welverdiende vrije tijd! Gefeliciteerd met je erelidmaatschap, en we hopen nog regelmatig van je te horen!

Reacties

1 Roel N op 08-12-2015 om 11:13 uur:
Thanks voor al het werk, af- en toegetredenen, en ereleden!
2 Tom op 14-12-2015 om 11:20 uur:
Ik kon er niet bij zijn ivm. Sinterklaasdrukte. Is het misschien een idee om de ALV naar november of januari te verplaatsen in plaats van vlak voor Sinterklaas?
3 Sander v L. op 14-12-2015 om 21:34 uur:
"Vlak voor Sinterklaas" is niet een gegeven voor de ALV. Vorig jaar lag de datum toevallig ook rond dezelfde tijd (2 december), maar de jaren daarvoor hebben we 22, 24 en 27 november gehad, en een keertje 7 december. We hebben met het bestuur gekeken naar een datum tussen half november en de kerst, en deze specifieke datum kwam deze keer uit de bus als datum die ons het best lag.

We hebben na de keuze van de datum kort besproken of het niet te dicht op sinterklaas lag, maar hadden niet de indruk dat dat een groot probleem zou moeten zijn. (Ik moet hierbij zeggen dat het concept "Sinterklaasdrukte" voor mij persoonlijk geen betekenis heeft, dus ik heb hiervoor vertrouwd op de indrukken van mijn mede-bestuursleden met kinderen.)

Maar uiteindelijk: Een datum kiezen waarop echt iedereen kan lukt helaas nooit... Hopelijk komt er volgend jaar een datum uit de bus waarop je er wel bij kan zijn!
4 Sander v. L. op 11-04-2016 om 21:08 uur:
Aanvulling n.a.v. dezelfde vraag in een tweet:
De algehele tijd van het jaar voor de ALV werd oorspronkelijk ingegeven doordat de ALV de lidmaatschapskosten voor het jaar daarna vaststelt. Tegenwoordig veranderen die niet meer, en blijft de ALV voornamelijk rond eind november staan omdat het congres een dusdanig belangrijk onderdeel van het verenigingsjaar is, dat we hier op de ALV graag uitgebreid op ingaan. Naar januari doortillen gaat niet, omdat we wel verplicht zijn de jaarstukken van het jaar ervoor binnen een jaar goed te laten keuren.
5 Krijn op 29-04-2016 om 19:33 uur:
Komen de notulen van de ALV nog online te staan? De laatste notulen zijn alweer die van 28 september 2015..
6 Sander v. L. op 05-05-2016 om 11:37 uur:
De notulen zijn afaik af, of nagenoeg af (waarbij alleen nog wat feedback verwerkt moet worden). Ik zal eens gaan kijken of onze secretaris wat prioriteit aan de publicatie ervan wil gaan geven. (Je weet waarschijnlijk nog van je eigen secretarisschap dat als dit niet direct gebeurt, het veel te makkelijk eeuwig blijft zweven. Maar gaat zeker goed komen!) :)
7 Krijn op 27-05-2016 om 13:00 uur:
Jep, dat weet ik nog. En het hielp toen dat mensen er zo nu en dan eens om vroegen.
8 Krijn op 29-06-2016 om 18:35 uur:
Ping!
9 Sander v. L. op 14-07-2016 om 18:51 uur:
De notulen van de ALV en van januari staan nu online. We zijn nog bezig met die van april en juli.
10 Krijn op 14-07-2016 om 20:25 uur:
Dank! Saai werk, maar top dat dit alsnog gedaan is!
Plaats een reactie