Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

ALV 2016: ma 28 november - bestuursleden gezocht

Op maandagavond 28 november zal het 10e verenigingsjaar van Fronteers van start gaan met onze 10e algemene ledenvergadering. De ALV is het moment om als lid van je te laten horen over wat je waardeert aan de vereniging, en over welke zaken nog beter kunnen. Het bestuur en de commissies zullen toelichting geven op de activiteiten van het afgelopen jaar, en de plannen voor volgend jaar. Tevens zullen twee bestuursleden aftreden, en zijn we dus op zoek naar vervanging.

Draag jij de vereniging een warm hart toe, en wil je meehelpen met zorgen dat we de komende jaren even succesvol blijven als we op dit moment zijn, dan is zo'n bestuurspositie misschien wel het juiste middel om daar invulling aan te geven. We zoeken mensen die zowel zelf het voortouw nemen om verbeteringen door te voeren, als andere vrijwilligers weten te motiveren om dit te doen, en bij dit alles ook kritisch blijven controleren dat de dingen die we doen blijven passen bij onze missie en het geheel aan bestaande Fronteers-activiteiten.

Agenda, locatie en tijdstip van de ALV volgen uiterlijk de week voor de ALV. (Waarschijnlijk wederom Utrecht, 19:00.) Als je vragen, opmerkingen en/of voorstellen voor de ALV hebt, of je je aan wilt melden als potentieel bestuurslid, neem dan contact met ons op. (Een kort en bondige toelichting waarom je in het bestuur zou willen plaatsnemen wordt op prijs gesteld. Je zal in de gelegenheid worden gesteld in een blogpost je kandidatuur toe te lichten.)

Plaats een reactie