Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Inventarisatie interesse Fronteers broodfonds

Als zelfstandige met of zonder personeel zijn er een hoop verzekeringen die je wel of niet voor jezelf kunt afsluiten. Eén van de meest bekende waar je als werknemer misschien nooit bij stilgestaan zult hebben is de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Als werknemer ben je hier tegen bij wet beschermd. Als je een tijdelijk of vast contract hebt en je voor langere tijd ziek wordt, betaalt je werkgever je loon maximaal 2 jaar lang door. Je ontvangt dan minstens 70% van je laatstverdiende loon.

Als zelfstandige dien je dit uiteraard zelf te regelen. Er zijn een heleboel verzekeringsmaatschappijen die hiervoor verzekeringen aanbieden. Probleem bij een hoop van deze verzekeringen is dat ze vaak duur zijn en het soms een strijd kan zijn alsnog te krijgen waar je denkt recht op te hebben.

Als alternatief hiervoor is een tiental jaar geleden het eerste broodfonds opgericht. In een broodfonds ondersteun je elkaar op vrijwillige en gelijkwaardige basis. Meer informatie over het hoe en waarom vind je op de website van het broodfonds .

Voor nu willen we graag inventariseren hoeveel Fronteersleden geïnteresseerd zouden zijn om aan zo’n broodfonds deel te nemen. Voor een eerste informatieronde zouden we minstens 20 geïnteresseerden moeten hebben. Het broodfonds kan maximaal 50 deelnemers bevatten.

Heb je interesse? Vul dan dit Google Form even in. We houden je dan op de hoogte en mocht het tot een eerste informatiebijeenkomst komen dan ontvang je daarvoor een uitnodiging.

Plaats een reactie