Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je nu aan voor de ALV 2017

Donderdag 30 november houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De locatie van de ALV is La Vie Meeting Center, Sint Jacobsstraat 61, ongeveer vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS (let op: dit is niet de locatie waar de ALV de afgelopen jaren plaatsvond).

Voor de mensen die van ver komen (of gewoon geen zin hebben om te koken) zullen er vanaf 18:30 broodjes klaar staan. De vergadering zelf zal stipt om 19:00 uur beginnen. We verwachten dat de totale vergadering twee uur zal duren, maar de ervaring leert dat het nog weleens wil uitlopen. De voorzitter doet zijn best dat zoveel mogelijk te beperken. En mocht je geen flauw idee hebben waar de ALV precies voor dient, dan vertellen we je graag meer over de ALV.

Het staat leden nog steeds vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. Vooralsnog is de agenda van de avond de volgende:

  1. Welkom en opening door de voorzitter
  2. Toelichting commissies
  3. Rapportage kascommissie 2016
  4. Jaarstukken 2016 / Financiën 2017 / Begroting 2018
  5. Kascommissieverkiezing
  6. Evaluatie uitbesteding organisatie congres
  7. Resultaat haalbaarheidsonderzoek vrijwilligersvergoeding
  8. Aftreden Jaco en Roy, bestuursverkiezing
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting

De jaarrekening over 2016 is afgerond en gecontroleerd door de kascommissie. Voorlopige cijfers over 2017 en de volledige begroting over 2018 zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen zien: laat het ons weten.

Aan het eind van zijn bestuurstermijn treedt dit jaar Jaco Koster af, en hij stelt zich niet herkiesbaar. Tevens treedt Roy Tomeij tussentijds af. We hebben op het moment van schrijven nog GEEN nieuwe leden bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur kan niet fungeren met één overgebleven bestuurslid, omdat conform de statuten het bestuur moet bestaan uit minimaal drie personen. We hopen op de ALV alsnog één of meerdere kandidaten aan de leden te mogen voorstellen, zodat we kunnen voorkomen dat bestuursleden die willen aftreden dat niet kunnen. Wil je je hard maken voor de vereniging, dan is dit het moment. Neem gerust contact op met de huidige bestuursleden om te bespreken wat een bestuursfunctie precies inhoudt, of om jezelf meteen kandidaat te stellen.

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we enigszins een idee hebben van de verwachte opkomst.

Meld je aan voor de ALV van donderdag 30 november

Ik eet graag een broodje mee

Aanmeldingen

(Verborgen ter bescherming van de privacy van de deelnemers)

Plaats een reactie