Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je nu aan voor de ALV 2018

Op vrijdagavond 19 oktober houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering vindt plaats in het La Vie Meeting Center in Utrecht, dezelfde locatie als in 2017.

Voor de mensen die van ver komen (of gewoon geen zin hebben om te koken) zullen er vanaf 18:30 broodjes klaar staan. De vergadering zelf zal stipt om 19:00 uur beginnen. We verwachten dat de totale vergadering twee uur zal duren, maar de ervaring leert dat het nog weleens wil uitlopen. De voorzitster doet haar best dat zoveel mogelijk te beperken. Als dit je eerste keer is, vertellen we je graag meer over de ALV.

De lokatie is inmiddels bekend: Net als vorig jaar zijn we te gast bij het La Vie Meeting Center, St Jacobsstraat 61, 3511 BP Utrecht. Dit is ongeveer vijf tot tien minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station.

Het staat leden tot het begin van de ALV vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. De voorlopige agenda voor de ALV wordt op dinsdag 26 september bekendgemaakt. Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2017, de financiën over 2018 en de nieuwe begroting voor 2019. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen zien: laat het ons weten!

Voorlopige agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2017
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2018
 • Begroting 2019
 • Stemming over het mogelijk W3C-lidmaatschap
 • Toelichting commissies
 • Evaluatie congres
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we enigszins een idee hebben van de verwachte opkomst.

Meld je aan voor de ALV van vrijdag 19 oktober

Ik eet graag een broodje mee

(Verborgen ter bescherming van de privacy van de deelnemers)

Reacties

1 Wim van Iersel op 09-08-2018 om 22:20 uur:
Ehhhh, ik heb die avond kaartjes voor het theater en volgens mij zit ik in de kascommissie. Wat nu?
2 Sander v. L. op 09-08-2018 om 23:40 uur:
De kascommissie rapporteert aan de ALV, maar dat betekent imho niet noodzakelijkerwijs dat de hele kascommissie aanwezig hoeft te zijn. Zolang jij en Sander het eens zijn over het advies aan de ALV om de jaarrekening goed te keuren (of niet), denk ik dat Sander dat prima alleen kan rapporteren.
3 Wim van Iersel op 14-10-2018 om 12:56 uur:
Sander Aarts kan zelf ook niet aanwezig zijn. Ik wil wel graag de documenten ontvangen ook al ben ik niet aanwezig.
4 Koen Willems op 16-10-2018 om 20:02 uur:
Misschien wel even goed om te melden dat je ook als je niet aanwezig kunt zijn je je stem kunt laten gelden. Je kunt namelijk een ander lid machtigen om namens jou te stemmen.
De statuten zeggen daarover: "Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen."
Verdere vormvereisten worden niet gesteld. Ik zou zeggen dat een mail aan degene die jij machtigt om te stemmen en een CC aan het bestuur voldoende is.

Als je het heel netjes wilt doen maak je een pdf-je met je handtekening of je sluit een kopie van een ID-bewijs bij.

Maar hoe dan ook: je kunt iemand anders machtigen om namens jou te stemmen aanstaande vrijdagavond.
5 Sander v. L. op 17-10-2018 om 14:43 uur:
Het bestuur heeft enige jaren geleden, toen machtigen redelijk vaak begon voor te komen, twee spelregels opgesteld om het behapbaar te houden:
- max 2 machtigingen per aanwezig lid
- machtigingen moeten 24 uur voor de ALV ontvangen zijn
Deze beperkingen worden ook in de laatste paragraaf van de pagina met ALV informatie benoemd, en zijn de afgelopen jaren consistent zo gehanteerd.
We gingen in het verleden coulant met die 24 uur om, maar het idee was voornamelijk dat er genoeg stembriefjes voorhanden zouden zijn, en dat we niet tot aan het begin van de ALV email hoefden te checken voor nieuw binnenkomende machtigingen.

Ik vraag me nu wel af of we deze spelregels expliciet door de ALV hadden moeten laten accepteren? If so, dan misschien de moeite waard dat dit jaar alsnog te doen.
6 Koen Willems op 17-10-2018 om 14:47 uur:
Als het de bedoeling was geweest om iemand maximaal 2 volmachtstemmen te laten uitbrengen en dat 24 uur voor de ALV aan het bestuur te melden dan was niet alleen een besluit van de ALV nodig geweest, maar zelfs een statutenwijziging
Omdat dat niet gebeurd is klopt de informatie op deze pagina https://fronteers.nl/vereniging/alv niet.
Plaats een reactie