Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Diversiteit/Inclusie en Fronteers

Fronteers heeft dit jaar een aantal dingen achter de schermen opgepakt die een investering vormen voor de toekomst van de vereniging. Zo hebben we een aantal merk-identiteitssessies gedaan om het DNA van de vereniging te ‘vinden’. Daar kwam onder andere uit dat toegankelijkheid (in de breedste zin van het woord) erg belangrijk voor ons is als vereniging.

We bedoelen daar niet alleen web-accessibility mee. Het verwelkomen en op weg helpen van nieuwe leden en collega’s, het faciliteren van kennisdeling, en het organiseren van netwerkevents en congres hebben allemaal gemeen dat iedereen die dingen met webtechnieken dingen doet zich in principe welkom moet voelen bij Fronteers. Het web is voor iedereen, en wij zijn dat ook! Het moet niet uitmaken wat je afkomst, geaardheid en kleur is of dat je een beperking hebt.

De wens om open en inclusief te zijn is er altijd geweest, maar goede bedoelingen alleen leiden niet vanzelf tot een cultuur waar het compleet vanzelfsprekend is om met iedereen rekening te houden. Daar brengen we als Fronteers graag verandering in!
Daarom hebben we in juni met een aantal (niet)-vrijwilligers een avond gepraat over het thema diversiteit en inclusie, om niet in de laatste plaats eens kritisch naar onszelf te kijken. Daar kwamen een aantal aanbevelingen uit die we delen met de verschillende commissies. 

De belangrijkste punten

  • de code of conduct die we nu voor het congres hebben, en de aparte code of conduct die we voor Slack hebben, willen we na een redactieslag breder trekken zodat deze voor alle bijeenkomsten van Fronteers geldt.
  • als we een bijeenkomst of evenement organiseren, willen we dat de lokatie zo toegankelijk mogelijk is. Dit zouden we het liefst toetsen met behulp van een door een commissie samen te stellen document. Hiernaast willen we bij de aankondiging van de bijeenkomst duidelijk communiceren welke faciliteiten er beschikbaar zijn zodat ieder de eigen geinformeerde keuze kan maken of zij gaan deelnemen aan het evenement. Het zou helemaal fantastisch zijn als geinteresseerden ook gemakkelijk kunnen doorgeven wat hun reden is om niet te komen, zodat we hiervan kunnen leren.

Commissie

Wat we heel graag willen is een commissie Diversiteit en Inclusie vormen met een mix van ervaringsdeskundigen en experts uit de accessibility-wereld die samen ervaring en kennis kunnen combineren.

De kerntaken van de commissie zouden dan het eerste jaar als volgt zijn:

  • vormen van een team (en aanmoedigen van ervaringsdeskundigen tot deelname)
  • adviseren en uitdagen van het bestuur
  • aanmaken van een checklist voor het voorbereiden van bijeenkomsten, workshops en congres (lokatie, voeding, etc)
  • bloggen over dit thema voor of namens Fronteers voor kennisdeling
  • andere commissies helpen met best practices en bijstaan bij morele/ethische dilemma's (de beste keuze is soms niet de makkelijkste!)

Zou je graag deel willen nemen aan dit initiatief en denk je dat je een bijdrage kan leveren aan bovenstaande? We kunnen je hulp goed gebruiken. Stuur een e-mail naar het bestuur.

Plaats een reactie