Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je aan voor de ALV 2019

Op vrijdagavond 29 november houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in Utrecht! Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering vindt dit keer plaats op een nieuwe locatie, Collectiv (Creative Valley) direct grenzend aan Utrecht Centraal Station!

- English version below -

Is het je eerste keer op de (of überhaupt een) ALV? Tijdens de ALV nemen we als bestuur, vrijwilligers en leden samen de (financiële) staat van Fronteers door, en evalueren we hoe het gaat met de vereniging. Tot het begin van de vergadering kan elk lid een voorstel doen voor een agendapunt of een ter stemming te brengen onderwerp.

Voor de mensen die van ver of direct vanuit hun werk komen zal er vanaf 18:00 een klein buffet klaar staan (vis, vlees en vegetarisch - broodjes, soep en een warm item). De vergadering zelf begint om 18:30 uur. We verwachten dat de totale vergadering twee uur zal duren, maar de ervaring leert dat het nog weleens wil uitlopen. We doen ons best dit zoveel mogelijk te beperken.

De lokatie is dit keer aangrenzend aan het station en hierdoor extra makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Loop het Centraal Station uit aan de centrumkant. De entree van Creative Valley bevindt zich rechts van Albert Heijn, tegenover Boots. Klik hier voor een volledige routebeschrijving (pdf).
We zitten in ruimte The Workshop.
De vergaderruimte is goed bereikbaar met een lift en zit om de hoek van een gehandicaptentoilet. Er is voor zover wij weten geen ringleiding aanwezig.

Het staat leden tot het begin van de ALV vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. De voorlopige agenda staat hieronder. Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2018, de financiën over 2019 en de nieuwe begroting voor 2020. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen inzien: laat het ons weten!
Notulen van de avond worden altijd zo snel mogelijk na de vergadering online gedeeld.

Voorlopige agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2018
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2019
 • Begroting 2020
 • Herbenoeming Sander Vink
 • Toelichting commissies
 • Evaluatie congres
 • Evaluatie W3C-lidmaatschap
 • Presentatie nieuwe branding
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we enigszins een idee hebben van de verwachte opkomst.

English version

Friday evening, the 29th of november we will have our annual membership meeting (ALV) in Utrecht! All members of Fronteers are welcome to sign up to join us. The meeting will take place at the Collectiv (location Creative Valley), which sits directly besides the Utrecht Central Station.

For people joining us directly from work or other obligations we will have a small buffet ready at 18:00 (with fish, meat, and vegetarian options - sandwiches, a soup and a warm item). The meeting itself will commence at 18:30. We expect the total meeting to take two hours, but we know from experience that it can run late. We will make a conscious effort to try and avoid this.

Is this your first time at the (or an) ALV (membership meeting)? The legal form of Fronteers is a dutch 'vereniging', which means we are obligated to have a meeting once a year with the board, volunteers and members to present and discuss the (financial) state of Fronteers. We will evaluate how Fronteers is doing and discuss what we can do to improve. Until the actual start of the meeting, any member can propose a topic for the agenda to be discussed and voted on by all present members.

The meeting will take place at Collectiv (location Creative Valley), which sits directly besides the Utrecht Central Station and is easy to reach with public transport. Exit the station by following the 'centrum' signs. The entrance of Creative Valley is to the right of the Albert Heijn supermarket, accross from a Boots pharmacy. Map of the location (GoogleMaps).
We'll be in the space called The Workshop.
There is an elevator present and there is an accessible toilet around the corner from the meeting room. As far as we know there is no ring line system present.

Below, you'll find the provisional program of the evening. The financial documents of 2018, 2019 and 2020 will be discussed and sent in advance to everyone that signed up for the ALV. If can't attend but (as a member) want to get a copy of the documents, please send an e-mail to our treasurer.

(Provisional) Agenda

 • Opening
 • Financial Statements 2018
 • Findings of the treasury committee
 • Naming of the new treasury committee
 • Finances of 2019
 • Budget for 2020
 • Report of committees
 • Evaluation of the conference
 • Evaluation of our first year of W3C-membership
 • Presentation of our new branding
 • Round of questions
 • Close

Sign up

If you plan to attend, please sign up using the form below, so we know how many members we can expect to join us!

Meld je aan voor de ALV van vrijdag 29 november (Sign up for the ALV of friday, the 29th of November)

Ik maak graag gebruik van het buffet (I would like to make use of the buffet)
I understand Dutch

Plaats een reactie