Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je aan voor de ALV 2021

Op maandagavond 25 oktober vanaf 20:00 houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)! Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering vindt vanwege het Coronavirus opnieuw online plaats, via Jitsi Meet. Vooraf software installeren op je computer is niet nodig, mocht je willen inbellen vanaf je telefoon, dan zijn er apps beschikbaar voor Android, iOS en F-Droid!

English version below.

Is het je eerste keer op de (of überhaupt een) ALV? Tijdens de ALV nemen we als bestuur, vrijwilligers en leden samen de (financiële) staat van Fronteers door, en evalueren we hoe het gaat met de vereniging. Tot het begin van de vergadering kan elk lid een voorstel doen voor een agendapunt of een ter stemming te brengen onderwerp.

Het staat leden tot het begin van de ALV vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. De voorlopige agenda staat hieronder. Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2020, de financiën over 2021 en de nieuwe begroting voor 2022. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen inzien: laat het ons weten!

Notulen van de avond worden altijd zo snel mogelijk na de vergadering online gedeeld.

Voorlopige agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2020
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2021
 • Begroting 2022
 • Toelichting commissies
 • Stand van zaken nieuwe website
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we enigszins een idee hebben van de verwachte opkomst.

English version

Monday evening, the 25th of October starting at 20:00 we will have our annual membership meeting (ALV)! All members of Fronteers are welcome to sign up to join us. Due to the Coronavirus, the meeting will take place completely online through Jitsi Meet. You don't need to install software or register to use this service, but if you want to participate on your phone there is an app available on Android, iOS en F-Droid.

Is this your first time at the (or an) ALV (membership meeting)? The legal form of Fronteers is a dutch 'vereniging', which means we are obligated to have a meeting once a year with the board, volunteers and members to present and discuss the (financial) state of Fronteers. We will evaluate how Fronteers is doing and discuss what we can do to improve. Until the actual start of the meeting, any member can propose a topic for the agenda to be discussed and voted on by all present members.

Below, you'll find the provisional program of the evening. The financial documents of 2020, 2021 and 2022 will be discussed and sent in advance to everyone that signed up for the ALV. If you can't attend but (as a member) want to get a copy of the documents, please send an e-mail to our treasurer.

(Provisional) Agenda

 • Opening
 • Financial Statements 2020
 • Findings of the treasury committee
 • Naming of the new treasury committee
 • Finances of 2021
 • Budget for 2022
 • Report of committees
 • State of affairs new website
 • Round of questions
 • Close

Sign up

If you plan to attend, please sign up using the form below, so we know how many members we can expect to join us!

Meld je aan voor de ALV van maandag 25 oktober (Sign up for the ALV of monday, the 25th of October)

I understand Dutch

Plaats een reactie