Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je aan voor de ALV 2022!

Op vrijdagavond 4 november vanaf 19:30 houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)! Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd, en we hopen nieuwe bestuursleden te verwelkomen!

English version below.

Is het je eerste keer op de (of überhaupt een) ALV? Tijdens de ALV nemen we als bestuur, vrijwilligers en leden samen de (financiële) staat van Fronteers door, en evalueren we hoe het gaat met de vereniging. Tot het begin van de vergadering kan elk lid een voorstel doen voor een agendapunt of een ter stemming te brengen onderwerp.

Het staat leden tot het begin van de ALV vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. De voorlopige agenda staat hieronder. Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2021, de financiën over 2022 en de nieuwe begroting voor 2023. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen inzien: laat het ons weten!
Notulen van de avond worden altijd zo snel mogelijk na de vergadering online gedeeld.

We zijn bovendien op zoek naar nieuwe bestuursleden om vanaf de komende ALV het stokje over te nemen van Sander Vink (penningmeester) en Anneke Sinnema (voorzitster). Leden kunnen zich kandidaat stellen tijdens de ALV waarna er een stemming volgt. Als bestuurslid help je mee de vereniging op de kaart te zetten en te houden. Je zorgt er voor dat commissies een zetje krijgen en dat vrijwilligers het zelfvertrouwen hebben om activiteiten te ontplooien voor de vereniging. We hebben de ambitie om weer vaker meetups en activiteiten te organiseren, zetten graag het Fronteerscongres voort, en bouwen door aan onze nieuwe website. Anneke, Sander en Edwin staan je graag te woord via Slack of bestuur@fronteers.nl als je ons hierin wilt helpen!

Voorlopige agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2021
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2022
 • Begroting 2023
 • Benoeming nieuwe bestuursleden
 • Toelichting commissies
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we voorzieningen kunnen treffen voor de avond zelf.

English version

*Wednesday evening, the 4th of November starting at 19:30 we will have our annual membership meeting (ALV)! All members of Fronteers are welcome to sign up to join us.*

Is this your first time at the (or an) ALV (membership meeting)? The legal form of Fronteers is a dutch 'vereniging', which means we are obligated to have a meeting once a year with the board, volunteers and members to present and discuss the (financial) state of Fronteers. We will evaluate how Fronteers is doing and discuss what we can do to improve. Until the actual start of the meeting, any member can propose a topic for the agenda to be discussed and voted on by all present members.

We are also looking for new board members to take over from Sander Vink (treasurer) and Anneke Sinnema (chairwoman). Members can nominate themselves during the meeting, after which a vote will follow. As a board member you help to put and keep the association on the map. You ensure that committees are given a boost and that volunteers have the confidence to develop activities and take initiative. Anneke, Sander and Edwin are happy to speak to you via Slack or bestuur@fronteers.nl if you are interested!

Below, you'll find the provisional program of the evening. The financial documents of 2021, 2022 and plans for 2023 will be discussed and sent in advance to everyone that signed up for the ALV. If you can't attend but (as a member) want to get a copy of the documents, please send an e-mail to our treasurer.

(Provisional) Agenda

 • Opening
 • Financial Statements 2021
 • Findings of the treasury committee
 • Naming of the new treasury committee
 • Finances of 2022
 • Budget for 2023
 • Appointment of new board members
 • Report of committees
 • Round of questions
 • Close

Sign up

If you plan to attend, please sign up using the form below, so we know how many members we can expect to join us and if we need to make provisions for a meeting in real life!

Meld je aan voor de ALV van vrijdag 4 november (Sign up for the ALV of Friday, the 4th of November)

I understand Dutch
I prefer to meet:

Plaats een reactie