Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Vrijwilligers gezocht!

De vereniging zoekt versterking. Hieronder zet ik uiteen wie we waarvoor zoeken! Lijkt het je leuk om ons te helpen in één van onderstaande rollen, neem dan contact op met het bestuur.

Voor alle posities hieronder geldt het volgende:

 • wij denken aan gemiddeld MAX 2 uur per week (maar gaan hierbij ook uit van asynchroon online contact dat hier onder valt)
 • vrijwilliger zijn bij Fronteers hoort geen geld te kosten: reiskostenvergoeding, declareren bonnetjes wanneer nodig.
 • vrijwilligers krijgen 50% korting op hun lidmaatschap.

Binnen elke commissie is er 1 persoon die de commissie voorzit. Deze:

 • communiceert met het bestuur
 • geeft aan als er nieuwe vrijwilligers nodig zijn
 • geeft aan als iemand stopt
 • communiceert tussen workshop, activiteiten en onderwijscommissie als er kans is om een gastspreker in te zetten voor workshop, meetup en gastles

3 mensen voor de workshopcommissie

Doel van de commissie: Faciliteren van kennisdeling

We willen graag in het schooljaar 2023-2024 vier workshops organiseren. Bijvoorbeeld twee in Utrecht en twee in Amsterdam. Jules Ernst (accessibility) en Jad Joubran (JavaScript) zijn beschikbaar. Jeroen Reumkens (https://www.jeroenreumkens.nl/) is misschien een idee (creatief coden, animaties?). We willen graag onderwerpen voor junioren (introductie tot...) en senioren. Mogelijk vooraf een enquete doen/onderzoek om te kijken welke onderwerpen interessant zijn. Ouder idee: VIP developer overvliegen en die in twee of drie steden een workshop vragen te geven bij een gastbedrijf.

- Aantal personen per workshop: 12 (plus workshop docent en vrijwilliger)
- Perks: vrijwilliger doet kosteloos aan workshop mee

3 mensen voor de activiteitencommissie

Doel van de commissie: Kennisdeling, collega's helpen netwerken

We zouden het liefst in het schooljaar 2023-2024 vier activiteiten organiseren om de zichtbaarheid van Fronteers te vergroten. Wat voor activiteit en waar die plaatsvindt, daar zit veel vrijheid in. De online meetups die sinds begin coronatijd zijn opgezet vallen ook onder de activiteitencommissie. Deze staan nu maandelijks ingepland, maar we kunnen de frequentie wat verlagen en de marketing online verhogen. Idee: Een sessie organiseren met/bij een partij als IederIn, Bartiméus voor verhogen bewustzijn toegankelijkheid. Bedrijven zouden waarschijnlijk graag een 'werkbezoek' hosten als we een vorm kunnen vinden om dit te doen zonder al te veel duidelijke 'reclame angle'. Netwerkevents zoals een gezamenlijke fietstocht bijvoorbeeld in de lente en zomer. Ouder idee: VIP developer (zie idee bij workshopcommissie) vragen om te spreken op een meetup

 • Contact leggen met bedrijven die locatie willen sponsoren
 • Contact leggen met marketingcommissie over promotie van activiteit
 • Zelf aanwezig zijn op activiteit, of delegeren naar ander Fronteerslid (voor introductie van Fronteers)
 • Perks: Eigen zichtbaarheid, netwerken

2 mensen voor de voor onderwijscommissie

Doel van de commissie: Kennisdeling, professionaliseren van developers

Vroeger had Fronteers een onderwijscommissie, maar helaas is die al een tijdje inactief.
Het zou interessant zijn voor Fronteers om opnieuw docenten en de beroepspraktijk met elkaar in contact te brengen, zodat nieuwe developers goed beslagen ten ijs komen bij hun eerste baan (brede kennis hebben van toegankelijkheid, performance en duurzaamheid). En daarnaast onderwijsinstellingen (Hogescholen en bootcamps) te helpen in hun contacten met potentiële (gast)docenten. Bovendien is het goed om studenten te helpen met netwerken zodat ze minder kwetsbaar zijn wanneer ze een 'DEI achtergrond' hebben en (het komt helaas voor) te maken krijgen met lastige werksituaties.

 • Contact leggen met onderwijsinstellingen en bootcamps, eens op lokatie koffie drinken en kennismaken met docenten
 • Contact leggen met mogelijke gastdocenten die interessant zijn om voor te stellen aan onderwijsinstellingen
 • Kansen zien voor Fronteers. Bijvoorbeeld event lokaties (sponsoring door onderwijsinstelling) voor workshops of meetups, mogelijkheid tot koppelen van 'carrière mentoren' (seniore collega's) met (net afgestudeerde) studenten, organiseren van een junior Jam Session

2 mensen voor de marketing- en communicatiecommissie

Doel van de commissie: Bekendheid van Fronteers vergroten en andere commissies ondersteunen

 • ophalen van content en versturen van een nieuwsbrief elke 2 maanden
 • content op de website up to date houden
 • gastschrijvers voor het blog benaderen
 • regelen en bedenken promotiemateriaal/swag
 • (regelen van) vertegenwoordiging op congressen (als sponsoren van een event opportuun is) en meetups (vergoeding reiskosten)
 • beheer van de Fronteers 'kluis' (momenteel doet Jewwy dit 👌)
 • marketen van de mogelijkheid tot het plaatsen van vacatures bij Fronteers
 • kortingscodes regelen voor diensten/online cursussen/events buiten Fronteers gerelateerd aan webdevelopment

2 mensen voor het bestuur

Doel: voortbestaan van Fronteers garanderen, visie op de vereniging doorontwikkelen

Voorzitter Anneke is toe aan vervanging en om het voortbestaan van Fronteers te garanderen hebben we eigenlijk wat meer bestuursleden nodig. Op dit moment hebben we als rollen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het liefst komen hier twee bestuursleden bij die het bestuur ondersteunen op het punt van:

 • Vrijwilligersmanagement (bedankjes aan ex vrijwilligers, nieuwe vrijwilligers zoeken)
 • Contact met de commissie België zodat die zich ondersteund weet in middelen als marketing, vrijwilligersbedankjes, etc.
 • Contact met de verschillende commissies en ondersteuning (bewustzijn van budget, aanmoedigen van initiatieven, commissies aan elkaar linken)

1 persoon voor de Commissie België

De commissie België bestaat nu uit drie personen (Claudia, Ibe, en Thomas) met Claudia als de kartrekker daar. Er wordt gezocht naar een vierde persoon om te helpen met het organiseren van activiteiten in Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant.

Commissie Congres

De huidige congrescommissie zal eerst moeten evalueren hoe mogelijk het men acht om in het komende jaar een evenement te plannen aangezien we helaas voor dit jaar het congres (wegens tegenvallende kaartverkoop) moesten annuleren.

Reacties

1 Johan op 21-07-2023 om 14:02 uur:
Ik wil wel graag deelnemen als vrijwilliger. Ik leer op mijn eigen manier HTML en CSS. En later hopelijk ook JavaScript. Dus op die terreinen kun je niet zoveel van mij verwachten. Maar bijvoorbeeld in de marketing en de communicatiecommissie kan ik wel iets bijdragen. Stuur mij maar een berichtje.
Plaats een reactie