Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Nieuw bestuur van 2023

English version

Op vrijdag 10 november vond de jaarlijkse ALV (algemene leden vergadering) online plaats. Zoals velen ondertussen waarschijnlijk al wisten, hebben Anneke Sinnema en Edwin Martin besloten om hun rollen in het bestuur niet te verlengen.
Zowel Anneke als Edwin hebben een cruciale rol gespeeld voor Fronteers de afgelopen 6 jaar, Anneke als voorzitster en Edwin als secretaris.

Met de voorbije pandemie zal dit zeker niet makkelijk geweest zijn en dus wensen we hen beiden een toch wel zeer verdiende pauze toe. Beiden zullen nog altijd deel blijven uitmaken van Fronteers in de toekomst, maar dan in een andere rol.

De traditie met nieuwe mensen die zich kandidaat stelden werd inmiddels voortgezet en leden hadden de kans om hun stem uit te brengen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Christian “Schepp” Schaefer, Jewwy Qadri, Wim van Iersel en Claudia Reynders.

In de weken opvolgend aan de ALV is het oude en het nieuwe bestuur samengekomen om de nieuwe rollen te verdelen en de uitkomst is als volgt:

Wim van Iersel (banaan666) zet zijn rol als penningmeester voort nadat hij vorig jaar het stokje overnam van Sander Vink.Doordeweeks kun je Wim aan het werk vinden als webmaster/front-end developer voor Tilburg. Je kunt Wim’s officiële introductie ook lezen op de Fronteers blog.

Christian Schaefer (schepp), roepnaam “Schepp”, assisteert onze secretaris met documentatie en communicatie. Schepp heeft een vrij lange geschiedenis als Fronteers-lid en is een van de weinige Duitse leden. Na een paar jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan voor de conferentie, werd hij in 2019 eindelijk lid van de conferentiecommissie. Sinds 2010 is hij mede-presentator van een wekelijkse Duitse podcast over frontend-ontwikkeling, die nu de 600 afleveringen nadert. Schepp is ook mede-organisator van twee meetups: de lokale Düsseldorfse meetup Webworker NRW (2014 - gepauzeerd sinds 2020) en het online-only CSS Café (sinds 2020).

Jewwy Qadri (Jewwy), volgt Edwin op als secretaris. Jewwy trad in 2019 toe tot de conferentiecommissie en maakte niet alleen deel uit van een prachtige editie, maar was ook zeer enthousiast om de boel opnieuw op te starten na de pandemie. Jewwy is sinds kort ook toegetreden tot de workshopcommissie waar hij nog meer mogelijkheden zoekt om mee te helpen organiseren. In zijn functie werkte Jewwy ruim tien jaar als front-end developer in de e-commerce sector, voordat hij onlangs bij een toegankelijkheids-adviesbureau aan de slag ging. Als hij niet met code bezig is of Fronteers vooruit helpt, scherpt hij zijn professionele bowling vaardigheden nog verder aan.

Claudia Reynders (Claudia R) volgt Anneke op als voorzitter nadat ze sinds eind 2019 deel uitmaakte van de Belgische commissie als organisator van evenementen. Overdag werkt Claudia als community lead voor een Belgische codee school genaamd BeCode, waar ze de toekomst van nieuwe ontwikkelaars helpt vormgeven en hun curriculum beïnvloedt om belangrijke praktijken en kennis op te nemen.

We wensen jullie allemaal een prachtige start van het nieuwe jaar en kijken ernaar uit om de Fronteers-gemeenschap verder uit te bouwen!

New board of 2023

On Friday the 10th of November we gathered online for our annual ALV (general meeting of community members). As some of you might already be aware, both Anneke Sinnema and Edwin Martin decided to not continue another 3-year run on the board. Both Anneke and Edwin have played a crucial role for Fronteers over the past 6 years, Anneke as chair and Edwin as secretary.
With the pandemic this surely hasn't been the easiest of tasks so we now see them off on a well deserved break. Both will still play a part in Fronteers in the future, just in a different role.

As is tradition new candidates came forward and members had the opportunity to cast their votes. The newly chosen board members are Christian “Schepp” Schaefer, Jewwy Qadri and Claudia Reynders.

In the weeks following the ALV, the old and new board convened and new roles were assigned as follows:

Wim van Iersel (banaan666) continues his role as treasurer after taking over from Sander Vink last year.
During the week you can find Wim working as webmaster / front-end developer for Tillburg. You can also read Wim’s official introduction on the Fronteers blog.

Christian Schaefer (schepp), call name “Schepp”, assists our secretary with documentation and communication. Schepp has a rather long history as a Fronteers member and is one of the very few German ones. After volunteering for a few years for the conference he finally became part of the conference committee in 2019. He co-hosts a weekly German podcast on frontend development since 2010, now approaching 600 episodes. Schepp is also co-organizer of two meetups: the local Düsseldorf meetup Webworker NRW (2014 - paused since 2020) and the online-only CSS Café (since 2020).

Jewwy Qadri (Jewwy), succeeds Edwin as Secretary. Jewwy joined the conference committee in 2019 and was not only part of a wonderful edition but also has been most eager to reboot things after the pandemic. Jewwy recently also joined the workshop committee where he seeks even more opportunities to help organise things. In his job, Jewwy worked as a front-end developer in the e-commerce sector for more than a decade, before recently joining an accessibility consultancy. When he’s not wrangling code or pushing Fronteers forward, he further sharpens his professional bowling skills.

Claudia Reynders (Claudia R) succeeds Anneke as Chair after being part of the Belgian committee since late 2019 as event organiser. During the day Claudia works as community lead for a Belgian coding school called BeCode, where she helps shape the future of new developers and influences their curriculum to include important practices and knowledge.

And on this note we wish you all a wonderful start of the new year! We’re looking forward to continue building out the Fronteers community!

Plaats een reactie