Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Over de vereniging

Fronteers is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die in oktober 2007 is opgericht, met als doel de professionalisering van het beroep van web-front-end ontwikkelaar. Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar besteedt de organisatie van de meeste activiteiten van de vereniging uit naar een aantal commissies. Fronteers draait volledig op vrijwilligers. Wel wordt - om vrijwilligers zo veel mogelijk te ontzien - waar nodig samengewerkt met externe partijen voor het ondersteunen van de verschillende commissies.

Fronteers verenigt op dit moment circa 350 front-end programmeurs. Zowel werknemers van grote en kleine webbureaus, als freelancers en werknemers van niet-webbureaus zijn bij de vereniging betrokken.

Hoewel Fronteers op dit moment voor het merendeel uit professionele, full-time front-end programmeurs bestaat, kan iedereen lid worden, mits hij of zij de doelstelling en de voornaamste middelen van Fronteers onderschrijft.

Fronteers is bij de oprichting ondersteund door het Platform voor Internet Bureaus Nederland, waarin circa 40 van de grootste webbureaus van Nederland verenigd zijn. De naam "Fronteers" en het logo zijn kort na de oprichting gecreëerd door Edenspiekermann. De auteursrechten hierop berusten bij de vereniging.

Bekijk hier de statuten van de vereniging.