Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 1 juni 2010

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 1 juni 2010 gehouden in Cafe De Jaren in Amsterdam. Aanwezig: Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Matijs Brinkhuis, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen en Tom Greuter.

Commissies

Commissie Congres (voorzitter Peter Slagter)

 • Al meer dan 25% van de kaarten is verkocht.
 • Er zijn al drie sponsors vastgelegd. Er wordt gestreefd naar vijf.
 • Tuschinksi is rond, de catering is bijna rond, evenals de techniek.
 • Edwin is bezig met het regelen van draadloos internet.
 • De workshop van Andy Clark loopt goed, die van Dan Rubin is nog niet aangekondigd.

Commissie Diplomering (ex-voorzitter Wilfred Nas)

 • Michiel Suijkerbuijk van Appoint zou de commissie een slinger willen geven. VRAAG: Wie gaat hier achteraan?
 • We wachten op iemand die het voortouw wil nemen, er gaat namelijk veel tijd in zitten.
 • ACTIE: PPK verwerkt de debriefing van Wilfred en plaatst deze op fronteers.nl.

Commissie Online community (voorzitter Krijn Hoetmer)

 • Er zijn stappen gezet om een forum te realiseren. De koppeling met de ledendatabase ontbreekt vooralsnog.
 • Sommige bestuursleden vinden het 'forum' van Linkedin goed genoeg: het werkt en er komen reacties op. Op de ALV hebben we echter besloten dat we hier werk van zouden maken: "Kilian, Krijn en Rein maken een offline afspraak om te kijken hoe dit vlot te trekken."
 • ACTIE: Sander pakt dit in augustus op.
 • Wens: op het congres aankondigen dat Fronteers een forum heeft!

Commissie Onderwijs (voorzitter Niels Sijm)

 • De commissie is bezig met de organisatie van een nieuwe docentendag. Mirabeau stelt opnieuw haar kantoor beschikbaar.
 • Er zitten inmiddels al vier docenten in de commissie. Zij willen hun curricula naast elkaar leggen om mogelijk tot een algemeen aanbod te komen.
 • ACTIE: PPK brengt zijn contact van een HBO uit Kortrijk in contact met de commissie.

Commissie Marketing (voorzitter Kilian Valkhof)

 • De commissie is bezig met het drukken van unieke Fronteersboekjes.
 • Het bestuur stelt voor dat er 750 boekjes gedrukt worden.
 • Verder is de commisie bezig met stickers, T-shirts e.d.
 • Tevens wil men standjes op andere congressen bemannen.
 • ACTIE Congrescie.: afstemmen met de cie. Marketing hoeveel van wat benodigd is voor het congres.
 • ACTIE: Matijs en PPK ontfermen zich over de brochure over Fronteers. PPK schrijft de tekst, Matijs ontwerpt hem.
 • Een deel van de tekst zou ook weer gebruikt kunnen worden in de Fronteersboekjes.
 • ACTIE: Matijs pakt de merkregistratie van Fronteers op.

Commissie Webrichtlijnen (voorzitter Peter-Paul Koch)

 • Krijn heeft PPK's rol in de normcommissie overgenomen.
 • Het bestuur denkt dat het voorlopig zinvol is om hierbij aanwezig te zijn.
 • De webrichtlijnenposts op het weblog worden vervangen door posts over WCAG-2. ACTIE: Matijs.

Commissie Cursussen (voorzitter Matijs Brinkhuis)

Twee maanden geleden heeft de commissie een bijeenkomst gehad, met het volgende model voor cursussen als resultaat:

 • Een training of cursus duurt 1 dag.
 • Voor de spreker wordt een vast bedrag van 500 euro gereserveerd.
 • Per cursus zijn 10-12 cursisten welkom.
 • Fronteersleden betalen niets, of een soort kostprijs? VRAAG: Hoe zat dat ook al weer?
 • De kosten voor niet-leden wordt als volgt bepaald: (kosten trainer + locatie) / (aantal cursisten).
 • Met dit voorstel kan de commissie trainers benaderen. O.a. Marcel Beumer heeft aangegeven interesse te hebben.
 • Onduidelijk is nog hoe de kwaliteit van de trainers getest kan worden.
 • ACTIE: Matijs schrijft een blogpost met een voorstel om trainers uit te nodigen zich beschikbaar te stellen.
 • ACTIE: Matijs mailt alle mensen die via de website aangegeven hebben geinteresseerd te zijn in een cursus.
 • Het formulier moet vervangen worden door een verklarende webpagina. Mensen die zich vervolgens aanmelden (eerst moet er een algemene blogpost over cursussen online) moeten een standaardreactie krijgen en niet tot sint-juttemis wachten op een reactie van Fronteers.
 • De eerste cursus zou in juni gehouden moeten worden: PPK over CSS positioning.
 • De tweede cursus zou in augustus gehouden moeten worden: Peter van der Zee over JavaScript.

Ledenadministratie (Krijn)

 • Begin juni hadden we zo'n 275 leden, waarvan 255 betalende.
 • De wanbetalers krijgen een persoonlijke mail. ACTIE: Krijn.

Financiën (Krijn)

De kascommissie heeft de boekhouding over 2009 goedgekeurd.

Vacaturebank (Krijn)

 • Er zijn dit jaar al zo'n 20 vacatures op de vacaturebank geplaatst.
 • Over 2009 zijn er 6 vacatures nog niet betaald.
 • De betalingsgegevens over 2010 zijn onbekend.
 • Enkele bedrijven hebben hun vacature via Fronteers ingevuld.

Bijeenkomsten (Arjan en Krijn)

 • 14 juni 2010, SETUP. Utrecht
 • 7 juli 2010, Mangrove, Rotterdam
 • augustus?, zomerborrel, BBQ bij DLMA, Rotterdam
 • In september zijn er mensen van Typekit in Amsterdam. Zouden we hun kunnen strikken voor een Fronteersmeeting? Matijs heeft een contact. Is Info.nl beschikbaar? ACTIE: Matijs en Tom.

ALV (Tom)

 • De locatie Almere is niet iedereen goed bevallen.
 • Is dit jaar Utrecht misschien wat? Weet Matijs iets?
 • Zou de OBA iets kunnen zijn?

Nieuwsbrief (Sander)

Wordt hij wel gelezen, verdorie? Opvallend veel leden konden hun kortingscode voor het congres niet achterhalen...

De post (Sander)

 • Er waren nog enkele mailtjes niet beantwoord. Sander heeft inmiddels aangegeven om welke berichten het gaat.
 • Belgische contacten, moeten we daar iets mee? VRAAG: Is deze vraag beantwoord? We hebben inmiddels 4 Belgische leden.

Wat verder ter tafel komt

 • We besluiten een studentenkorting in te voeren bij het Fronteerslidmaatschap. Studentenbetalen 30 euro per jaar. Zij moeten dan wel een bewijs insturen. Dit bewijs moet na controle vernietigd worden.
 • We moeten de adresgegevens bij de KvK checken. Tom krijgt nog opvallend veel Fronteerspost op zijn priveadres. ACTIE: Tom. De postbus besluiten we aan te houden.
 • We willen een bijeenkomst beleggen voor nieuwe leden die aangegeven hebben iets te willen doen voor de vereniging. Zij zouden bijvoorbeeld behulpzaam kunnen zijn bij diplomering of als programmeerhulp O.C. (VRAAG: wat houdt dat in?). Krijn loopt de aanmeldingen na en levert een databaseje op. ACTIE: Krijn.
 • Arjan is bezig met de organisatie van een uitje voor elk lid dat zich als vrijwilliger heeft ingezet voor Fronteers. We rekenen op 30 tot 50 man. Budget: 5.000 euro.
 • Hidde wilde vorig namens de cie. Marketing congrescommissieleden interviewen. Kan misschien dit jaar wel plaatsvinden. ACTIE: Sander: er achteraan gaan.
 • Sander knijpt er met grote kans in 2011 een jaartje tussenuit.

De volgende bestuursvergadering zal ergens in september plaatsvinden.