Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 9 juli 2008

Woensdag 9 juli 2008 is het voltallige bestuur (Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Peter-Paul Koch en Tom Greuter) bijeengekomen om een aantal lopende zaken te bespreken.

1. Leden

 • We hebben momenteel 60 a 65 betalende leden.
 • Begin mei heeft Krijn de facturen uitgestuurd. Een stuk of 50 zijn nog niet betaald. Actie Krijn: aanmaningen versturen.
 • De facturen voor 2009 kunnen half december verstuurd worden.
 • Leden hebben een opzegtermijn van 1 maand. Daarom zullen we eind november een blogpost (of via de mailinglijst) een bericht bekend maken als reminder hiervoor.
 • Krijn zal via QMS een mailinglist van alle leden toevoegen.
 • PPK wil de Yahoolijst behouden, onder meer op meetings op aan te kondigen.
 • Krijn zal deze Yahoolijst omzetten naar QMS. Actie Krijn.
 • Wanneer het technisch mogelijk is (in QMS) willen we nieuwsbrief met blogposts verzenden aan geinteresseerden die zich om welke reden dan ook niet op de RSS-feed (willen) abonneren.

2. Boekhouding

 • Mensen die zich opgegeven hebben als lid, maar niet betalen moeten een creditnota krijgen.
 • Actie Krijn: btw-nummer op factuur plaatsen.

3. Kascommissie

 • Op de ALV van september 2007 zijn we vergeten een kascie. in te stellen.
 • Er zijn 2 leden benodigd die onze boekhouding controleren.
 • Actie Krijn: een blogpost of een bericht op de mailinglist zetten om mensen hiervoor uit te nodigen.

4. Commissie Online Community

 • Krijn is de voorzitter van deze commissie.
 • We willen een login op de site hebben, om voor alleen leden bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Krijn verzorgt hiervoor de technische afhandeling.
 • Ook moet het mogelijk zijn om de abonnees van de diverse mailinglijsten te kunnen beheren.

5. Commissie Diplomering

 • De proefexamens van eind juni zijn slecht bezocht (8 man).
 • Er zijn gelukkig wel resultaten te melden (wordt binnenkort tot blogpost verwerkt).
 • Het idee is om de proefexamens te herhalen. Mirabeau heeft hiervoor ruimte beschikbaar gesteld. Het zou mooi zijn om dit op 19 augustus te doen, voorafgaand aan de Fronteersbijeenkomst bij Indivirtual.

6. Commissie Onderwijs

 • We hebben recent geen nieuws van voorzitter Robert Jan ontvangen.
 • De commissie zoekt betrokken leraren.

7. Vacaturebank

 • Op korte termijn willen we een vacaturebank op fronteers.nl plaatsen. Dit zou extra inkomsten voor de vereniging moeten genereren. Met dit geld zou bijvoorbeeld het toegangskaartje tot het congres voor leden goedkoper gemaakt moeten kunnen worden.
 • Aan de sponsoren van het Fronteerscongres is beloofd dat zij tot eind september het alleenrecht krijgen om hun vacature in deze vacaturebank te plaatsen.
 • "Concurrent": de werkbank van Onstuimig (gratis, maar minder specifieke doelgroep).
 • Info.nl heeft ervaring met Onstuimig. Actie Tom: navragen of Onstuimig echt geheel gratis is.
 • Vacatures zijn 30 dagen actief.
 • Kosten: 150 a 300 euro.
 • PPK zal een tekstje schrijven om de eerste vacature (die van Backbase) toe te lichten.
 • Actie Krijn: Andries vragen om de vormgeving van de werkbank te accorderen.
 • Actie Krijn: Vacaturebank bouwen.

8. Bijeenkomsten

19/8
Bijeenkomst bij Indivirtual, die wordt georganiseerd door Volkert
Sprekers: Thomas Ummels; de baas van Indivirtual en een verhaal over templating door een van de medewerkers.
11 en 12/9
Congres
16/10
Mangrove (1 presentatie door Mangrove; 2e moet nog gezocht worden).
november
Mirabeau?

9. Congres

 • Er zijn nog 2 slots vrij voor sprekers
 • Er vinden secundaire sessies plaats (tegelijk met de hoofdsessies), vooralsnog m.n. panels over JavaScript, CSS, de webrichtlijnen en over professionalisering.
 • Gratis toegangskaarten voor enkele vrijwilligers?
 • Feest donderdag (in Wilhelmina?) is inbegrepen in de prijs.
 • Actie Arjan: regelt een stuk of 5 mensen die op de dagen van het Congres willen helpen met toegangskaarten controleren en met microfoon door de zaal zeulen. Deze vrijwilligers krijgen gratis toegang.
 • Er moet nog meer aan marketing gedaan worden.
 • PPK denkt quitte te kunnen spelen.
 • Toegangsprijs: 295 euro?
 • Korting voor leden: 100 of 150 euro.
 • Korting voor leden vanaf juli: 50 of 75 euro.
 • Studentenkorting: onbekend.
 • Badge op de site: korting onbekend.
 • Tag: fronteers08

10. ALV

 • Aansluitend aan het congres zal op vrijdagavond 12 september de ALV plaatsvinden.
 • Hier zullen we presenteren wat we dit jaar bereikt hebben:
 • - commissies aan het woord laten
 • - website
 • - vacaturebank
 • Krijn zal de begroting behandelen.
 • Ook zullen we een nieuw voorstel over diplomering bij de leden neer moeten leggen.
 • - kosten diploma: 50 euro voor leden; 100 euro voor niet-leden
 • - de diploma's zullen op de ledenpagina vermeld worden wanneer meer dan 40/50 leden het diploma gehaald hebben.
 • Er zal op de ALV gecontroleerd moeten worden dat alleen leden toegang krijgen.
 • Uitzoeken of er stemkastjes beschikbaar zijn.
 • Koen Willems wil de ALV leiden.
 • Voorstel: Congrescommissie oprichten. PPK wil zich terugtrekken als organisator van het congres en hooguit als adviseur optreden, aangezien hij dit jaar veel te veel regelwerk alleen heeft moeten doen. Volgend jaar meer vrijwilligers zoeken.
 • We zoeken een vijfde bestuurslid.
 • PPK zal aftreden en zich weer herkiesbaar stellen.
 • Krijn moet zich verkiesbaar stellen.
 • Arjan en Tom blijven sowieso bestuurslid.
 • Actie Arjan: Blogpost schrijven dat voorstellen voor de ALV tot eind augustus ingediend kunnen worden. En dat we een 5e bestuurslid zoeken.

11. Hoe maken we Fronteers aantrekkelijker (voor niet-freelancers)

 • We hebben gemerkt dat met name niet-freelancers geen duidelijke reden zien om lid te worden van Fronteers en hebben wat ideeën gespuit:
 • code reviews uitvoeren
 • online community voor alleen leden (of leesrechten voor iedereen; postrechten voor alleen leden)
 • technische vragen via een mailinglist posten
 • mensen certificeren
 • korting regelen op andere congressen voor Fronteersleden

Wat verder ter tafel komt

 • Arjan wil een keer een overdag een Fronteersbijeenkomst regelen, over JavaScript, in Amsterdam. Succes!