Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 10 november 2023

Algemene Ledenvergadering 10 november 2023

Aanwezig:

 • Anneke (Voorzitter)
 • Edwin (Secretaris)
 • Wim (Penningmeester)
 • Jules (Kascommissie 2022)
 • Koen
 • Erwin
 • Sanne
 • Nina (Kascommissie 2022)
 • Christian
 • Niels (Voorzitter congrescommissie)
 • Claudia (Voorzitter commissie België)
 • Michael
 • Jewwy
 • Jad
 • Annemiek

Anneke opent de vergadering. Op de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Toelichting Congres commissie
 4. Toelichting Overige commissies
 5. Jaarrekening 2022
 6. Bevindingen kascommissie
 7. Vaststellen jaarrekening
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Financiën 2023 (voorlopig)
 10. Begroting 2024
 11. Invulling bestuur
 12. Rondvraag

Niels geeft een update van de congrescommissie en legt uit waarom dit jaar geen conferentie is geweest. Onder andere de prijs, locatie, kaartverkoop en bedrijven die de hand op de knip houden en geen kaartjes voor werknemers kopen. Een discussie over kaartverkoop, locatie en sponsors volgt. Een nieuwe commissie zal eerder beginnen met promotie, maar de samenstelling van de nieuwe commissie is nog onduidelijk.

Claudia van de commissie België vertelt over de goedbezochte bijeenkomsten in Vlaanderen.

Josee van de markeringcommissie kon niet aanwezig zijn en geeft een update in een slide.

Vacatures: er zijn dit jaar geen vacatures geplaatst.

Jewwy geeft een update over het geven van workshops: hij wil komend jaar weer workshops organiseren. Hij wil een lijst van locaties samenstellen. Claudia: let op de toegankelijkheid van locaties.

Wim geeft een samenvatting van de jaarrekening van 2022

Bevindingen kascommissie. De kascommissie (Nina en Jules) verleent het bestuur décharge.

Benoeming nieuwe kascommissie: Sander en Michael melden zich aan voor de kascommissie 2023.

Wim geeft een voorlopige samenvatting van de jaarrekening van 2023. Er is een verlies ontstaan, voornamelijk door het afzeggen van het congres.

Wim licht de begroting voor 2024 toe.

Christian, Claudia en Jewwy stellen zich voor als bestuurskandidaten.

Edwin maakt peilingen voor de kandidaten aan. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid op de kandidaten te stemmen.

Christian, Claudia en Jewwy hebben allen een meerderheid van stemmen gekregen en zijn daarbij benoemd tot bestuurslid. Gefeliciteerd!

Het nieuwe bestuur bepaalt zelf wie de rol van voorzitter en secretaris krijgt.

Anneke: de rondvraag, wie heeft er vragen?

Nina benoemt de boekenclub die iedere maanden online plaatsvindt. Er is nu een eigen kanaal op onze Slack: #boekenclub. Dinsdagavond 21 november 20.00 wordt het boek Think Again van Adam Grant besproken.

Jewwy noemt speciale online ALV software waar bij goede ervaringen mee heeft. Dit is een suggestie voor het bestuur voor de ALV van 2024.