Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 11 december 2008

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 11 december 2008 gehouden bij Info.nl in Amsterdam. Aanwezig: Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen en Tom Greuter.

Begroting en financien

 • De contributie voor 2009 wordt vastgesteld op 80 euro excl. btw. Het bestuur zal voor deze aanpassing (van 100 naar 80 euro) achteraf goedkeuring vragen aan ALV. De halve contributie (vanaf 1 juli betaal je dus 40 euro) blijft gehandhaafd.
 • De ledenlijst blijft tot 1 maart onveranderd (los van nieuwe leden) op de website staan; daarna tonen we alleen de leden die betaald hebben.
 • De aanvraag van de Commissie Onderwijs om 500 euro te mogen gebruiken voor het organiseren van een docentendag wordt gehonoreerd.
 • De aanvraag van de Commissie Marketing om 500 euro te mogen gebruiken voor marketingactiviteiten (zoals het drukken van stickers) wordt gehonoreerd.

Geïnteresseerden kunnen de begroting opvragen bij de penningmeester. We zullen dit via de mailinglist aan de leden bekendmaken.

Commissie Onderwijs

Verslag van Robert Jan Verkade (commissievoorzitter)

Martin en Niels hebben een bezoek gebracht aan de Avans Hogeschool en dit is succesvol verlopen. Ze willen graag feedback (van de leden van onderwijscommissie) over het opleidingsmateriaal en ook zijn er contactgegevens beschikbaar gekomen van het landelijke platform CMD-opleidingen.

Wybe heeft de contactgegevens van een aantal docenten die lid zijn van de Fronteers en zal hiermee aan de slag gaan om te bekijken of we een paar docenten kunnen toevoegen aan onze commissie. Binnen de commissie is hier ruimte voor doordat we wat kleiner zijn geworden dan vorig jaar.

Niels is bezig met het opzetten van een docentendag. We willen graag een soort studiedag organiseren voor docenten zodat we in één klap zo’n 20 docenten bij elkaar hebben die we met ons, maar ook met elkaar in contact kunnen brengen. De docentendag zal low-budget georganiseerd worden, de vraag aan de penningmeester is of wij hiervoor budget zouden kunnen krijgen.

Opmerkingen bestuur

 • Het bestuur reserveert 500 euro op de begroting voor de docentendag. Arjan zal deze mededeling meenemen naar de commissie.
 • Vanuit de ICTU bestaat er belangstelling om te participeren in deze commissie. Peter-Paul zal contact opnemen met Robert Jan.

Commissie Online Community

Verslag van Krijn Hoetmer (commissievoorzitter)

 • Het Fronteers IRC-kanaal wordt steeds beter bezocht. Doordeweeks zijn er vaak wel acht man tegelijk.
 • Er wordt hard gewerkt aan het online beschikbaar maken van ledenprofielen. Hopelijk krijgt elk lid voor eind december zijn eigen login en zijn eigen pagina die hij zelf kan bewerken.
 • In de eerste helft 2009 zal er vervolgens een forum op fronteers.nl verschijnen.
 • Met name om het bezoek op de vacaturebank te kunnen monitoren draaien er sinds kort statistieken op fronteers.nl (Clicky).

Commissie Marketing

Verslag van Kilian Valkhof (commissievoorzitter)

 • We gaan ons richten op eigen leden actiever maken.
 • We gaan een linkblog op de website beginnen waar we linken naar interessante, uit Nederland komende artikelen en technieken. Bv. via delicious.
 • Graag willen we toestemming van het bestuur om stickers te ontwerpen en laten drukken (we hebben nu een eerste oplage van 500 bedacht) en die op de meetings uit te delen, en van daar uit verder kijken hoe de belangstelling is voor stickers en mousepads, mokken, t-shirts et cetera.
 • We beginnen met het opzetten van ‘persberichten’. Een eerste test met een persbericht over de vacaturebank volgt, aan de hand van die resultaten kunnen we dat fronteers-breed gaan toepassen.
 • We willen een mailinglist voor niet-frontenders (dus: managers, designers, leidinggevenden) met informatie over fronteers oprichten.
 • Daar aan gekoppeld ook een “informatiepakket” voor leidinggevenden maken.
 • Contact met systeemhuizen blijft voor ons een belangrijk punt, maar het is nog onduidelijk hoe we die het beste kunnen bereiken. Lastig probleem – samenwerking met ICTU?

Opmerkingen bestuur

Het bestuur gaat akkoord met de aanvraag om 500 euro te reserveren voor promotiemateriaal en verzoekt de commissie tegelijkertijd een begroting voor 2009 op te stellen. Er is nl. geld beschikbaar; het zou fijn zijn als we enigszins weten om welk bedrag het gaat.

PPK wilde kortingen regelen voor andere congressen. PPK: “Met in het buitenland georganiseerde congressen loopt dit slecht. Ze komen niet deze kant op, dus valt er ook niets te regelen. Maar ik hou ‘t in de gaten.” Met Kings of Code is nog geen contact geweest, evenmin met The Next Web. PPK neemt het persoonlijk ter hand.

Er zou een foldertje a la “Wat is Fronteers?” moeten komen dat makkelijk verspreid kan worden. Hier blijkt de cie. Marketing al mee bzig te zijn onder de noemer “informatiepakket”.

Het zou toegevoegde waarde kunnen hebben voor Fronteers als er op andere terreinen kortingen geregeld kunnen worden. Denk aan: services als SlikSVN, hostingpartijen, tijdschriften, software. De algemene mening is dat Fronteers nu nog te weinig grootte heeft voor dergelijke voordeeltjes: voor andere partijen zijn we niet direct interessant. Het (tba) forum zou wel meteen een voordeel kunnen zijn om lid te zijn/worden van Fronteers.

De cie. Marketing zou zich kunnen wijden aan site reviews (tom aan bestuur: wat was hier ook al weer de gedachte achter?)

De commissie zou ook de persberichten voor het Congres uit kunnen sturen.

Commissie Diplomering

Verslag van Wilfred Nas (commissievoorzitter)

leden
Op dit moment bestaat de commissie uit 1 actief lid, namelijk ikzelf. Geen van de anderen heeft de laatste maanden ook maar iets gedaan ondanks herhaalde oproepen. Ik stel dan ook voor dat we een oproep op de site plaatsen voor meer leden.

voortgang
We hebben een proefexamen gedaan wat goed verliep. Dit geeft vertrouwen in de toekomst, aangezien het ons toonde dat we op de goede weg zijn. De vragen die daar zijn gesteld staan op fronteers.wnas.nl en worden inmiddels door meerdere bedrijven gebruikt bij intakegesprekken. Ik ben nu bezig om de vragen in een online onderzoek tooltje te zetten, zodat we de resultaten inzichtelijker hebben. (Nu krijg ik een mailtje en ik heb geen tijd om deze allemaal in een xls sheet te plakken). Als dit klaar is kunnen we makkelijker meer onderzoeken online zetten, ook op andere websites.

wensen

 • oproep voor meer leden
 • iemand die de al ingevulde vragenlijsten verwerkt.
 • iemand die mee helpt om meer vragen te maken.

Opmerkingen Peter-Paul Koch

Het ICTU bekijkt of er ondersteuning geleverd kan worden.
PPK overweegt zelf ook actief te worden in deze commissie.

Commissie Congres

Verslag van Peter-Paul Koch (commissievoorzitter)

 • Congres vindt plaats 4, 5 en 6 november 2009.
 • De eerste dag, 4 november, gaat alleen over webrichtlijnen.

Commissie Webrichtlijnen

Opgeheven door het bestuur bij gebrek aan belangstelling.

Commissie Certificatie

Opgeheven door het bestuur bij gebrek aan belangstelling.

Geplande en mogelijke Fronteersbijeenkomsten

 • Breda, januari, e-sites
 • Groningen, tzt, MediaCT
 • Eindhoven, Mirabeau
 • Wormer, Siyou
 • Amsterdam, Info.nl
 • Zwolle, Clockwork
 • Leiden, SWIS
 • Amsterdam, Mediacollege Amsterdam
 • Delft, Peppered

Overig

We zouden algemene voorwaarden moeten opstellen voor leden die freelancen. Pepijn Friederichs heeft al contact gezocht met ZZP Nederland hierover. Moeten wij ook nog even achteraan. Actie: Krijn.

Enkele vragen van Krijn over de vacaturebank: Vacaturebank – hoe gaan we die aan de man brengen (vooral niet-leden, werkzoekenden)? Kunnen we bijvoorbeeld wat met de contacten van Info.nl (Volkskrant Banen)? Of moeten we hier bij schoolverlaters/studenten iets mee doen? Bij dat laatste hebben we via Onderwijs Cie wel wat ingangen. Hoe gaan we plaatsingen evalueren? Hoe gaan we om met negatieve berichten. Moeten we een statistieken pakket in het leven roepen om wat cijfertjes te kunnen laten zien aan potentiele vacatureplaatsers?

Via de onderwijsdag kunnen we de vacaturebank bij scholen promoten. We zouden ons meer op freelancers en freelance-opdrachten (groot deel ons publiek) kunnen richten. Een statistiekenpakket is inmiddels geinstalleerd.

Er is gespeeld met het idee om in het voorjaar een ALV te houden. Er is momenteel echter niets aan de leden voor te leggen. We besluiten de ALV naar eind 2009 te verplaatsen, maar liever niet in dezelfde week als het Fronteerscongres.

We besluiten dat alle sprekers op een Fronteersbijeenkomst (intern en extern) voortaan een flesje wijn krijgen. Mochten we Fronteers-t-shirts hebben dan zou dat ook een leuk kadootje zijn.

Krijn: "We zouden boeken kunnen verkopen via fronteers.nl (via Bol/Amazon)? Leden boeken laten toevoegen/reviewen en delen met andere leden/bezoekers." Het bestuur vindt het op zich wel interessant iets met boeken te doen, maar niet per se verkopen. Iets met een aanbevolen leeslijst of reviews van vakgerelateerde boeken? In de aankomende nieuwsbrief kan een oproep opgenomen aan potentiële recensenten.

Sander stelt voor de feedback uit enquete van het congres door te lopen. Hier was nu geen tijd meer voor. Dit wordt verder opgepakt in de Congrescommissie.

Sander stelt voor specifieke procedures die voor het bestuur van belang kunnen zijn, helderder en inzichtelijker te maken.

Als we eenmaal T-shirts hebben, zouden we hier actieve leden mee kunnen belonen.

Krijn zal zijn kennis van de werking van het “Fronteerssysteem” (de website, de ledenadministratie, de mailinglists) aan Sander overdragen.

Open issue: wie schrijft de komende nieuwsbrief?