Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 12 februari 2013

Aanwezig: Krijn, Tom, Vasilis, Roy, Arjan. Skype: Matijs. Afwezig met afbericht: Sander.

1. Opening door de voorzitter

Tom opent de vergadering.

2. Notulen vorige vergadering

Het vijfjarenplan is tussen Tom en Vasilis nog niet geheel opgestart. Roy heeft volgens de afspraak gepraat over marketing. De ledenadministratie is op orde gemaakt door Krijn.

Er missen enkele dingen uit de notulen, dit komt door een menselijke fout van Arjan's kant. Arjan doet de takenlijst na de vergaderingen.

2.1 Notulen

Persoonlijke dingen Arjan waardoor notuleren lang duurde. Tom: is het te veel werk, kan het opgesplitst worden? We zouden eventueel kunnen rouleren met notuleren.

Tom vindt twee weken een redelijke termijn, Vasilis wil het liefste zo snel mogelijk. Tom: het is een verantwoording aan leden. Roy: het moet volledig zijn.

Tom: Sander had nog aanmerkingen op de ALV notulen, dus nog niet online.

Afspraak: notulen gaan binnen twee weken naar het bestuur, en we kijken hoe het het uitpakt.

3. Commissies

3.1 Congrescie

Peter-Paul houdt het bestuur goed op de hoogte over de gang van zaken binnen de commissie.

Krijn: binnen de commissie is iedereen goed bezig. De sprekers worden actief en leuk uitgenodigd.

Er zijn afspraken over het niet creeëren van overlap met CSS Day, Fronteers en Mobilism. Conflict moet niet ontstaan. Discussie daarover op de lijst.

Web Conferences Amsterdam leert van veel Fronteers, en andersom ook.

Partners geen sponsoren, maar niet in ruil voor geld maar in andere zaken. Er zal gekeken worden of het mogelijk is om bijvoorbeeld weer boeken uit te delen.

3.2 WebPlatform?

Paul Verbeek mailde het bestuur met een idee voor een sprint voor het Web Platform. Het is een gratis toegankelijk evenement, een docsprint om diverse documentatiepagina's te schrijven voor het Web Platform.

Vasilis: voorstander. Goed initiatief.

Wellicht kan dit vlak na het congres plaatsvinden, en heeft het een plek nodig binnen de congrescommissie?

Tom: budget hoort geen probleem te zijn.

Voorstel richting Paul: kijken wat de kosten zijn en verzamel enkele vrijwilligers.

3.2 Activiteitencie

3.2.1 Veel bijeenkomsten in Amsterdam

Tom: er zijn te veel bijeenkomsten in Amsterdam, waardoor er steeds weinig mensen op de bijeenkomsten afkomt. Er moet een rem op de bijeenkomsten in Amsterdam.

3.2.2 Nieuwjaarsborrelopkomstdomper

Aankondigen voor beide nieuwjaarsborrels konden veel eerder, nu kwamen er veel minder mensen op af dan vorig jaar.

3.2.3 Videos

In de nabewerking van de video's moet meer schot. Eventueel Frank vragen?

3.3.3 Workshopscie

Er waren twee workshops in januari, Roy en Bert. Alle twee waren uitverkocht.

De Workshop van Jeroen Hulscher is aangekondigd, waarna er twee dagen inschrijvingen waren. Er moet meer ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Peter v/d Zee en Arjan houden populaire workshops, welke liever herhaald moeten worden. Echter, Peter is druk bezet.

Tom: Er is wellicht behoefte aan Node/Backbone/complexe JS apps workshops.

Mathias heeft het ook te druk om zijn workshop nog een keer te houden, al dan in België of Nederland. Wellicht de responsive web design workshop van Vasilis nog een keer?

Testen van een app met unit en end-to-end tests is nog geen workshop over geweest. Matijs en Krijn lopen door de lijst voor eventuele gevers.

3.4 Onderwijs

Vasilis heeft op het moment veel contacten bij hogescholen, door uitnodiging om te spreken bij een CMD opleidingen bijeenkomst.

Vasilis zal binnenkort een bijeenkomst op poten zetten met geïnteresseerden om te brainstormen over de toekomst van de onderwijscie.

3.5 Marketing

3.5.1 Aanhalen banden met affiliates

Roy heeft gezeten met Hidde, Michiel en Isaac. Veel ideeën. Gedeelde mening, de ene vindt overkoepelend, andere vindt dat het erbij hoort te bungelen

Wellicht kijken bij andere disciplines, bijvoorbeeld bij een datacenter. Roy delegeert het via de axxie. Meer delegeren?

3.6 Webrichtlijnen

Wellicht kan Jules Ernst een webrichtlijnenworkshop geven?

Er is een beetje gesteggel in de normcommissie. Is er wellicht behoefte om de vragen van bedrijven te verzamelen, als vraagbaak hoe de webrichtlijnen in te zetten.

Vasilis: het web en toegankelijkheid, wellicht hier een eigen draai hier aan geven? Toegenkelijkheid is meer dan alleen wat regeltjes en zal moeten groeien.

Wellicht moeten we de webrichtlijnencie afstoten? Het is veel nuttiger ons bezig te houden met toekomst toegankelijkheid. Veel mensen vinden het nu een afvinklijstje, dat kan iedereen. Nadenken over hoe je iets goed toegankelijk opzet is veel belangrijker.

Interessanter voor ontwikkelaars om verder te werken dan toegankelijkheid.

3.7 Vlaanderen

De commissie Vlaanderen is ingedut, maar zal door Arjan aan de mouw getrokken worden.

3.8 Online community

Vasilis: wat is het nut van Fronteers? Waarom moet Fronteers bestaan? "Ik ga niet naar het congres" "Ik mag niet op het forum" Kunnen we niet het forum openbaar maken?

De rest: je hebt last van trolls, er zal spam komen en mensen kunnen zich inschrijven met een nickname. Alledrie willen we met de huidige aanpak graag zo houden.

4. Overige punten

4.2 Facturen lidmaatschap

Er staan 85 ledenfacturen open. Krijn gaat maandag mensen uitschrijven. Als ze zich opnieuw inschrijven, zal de reactie zijn: "nu wel betalen".

Er zal strikte handhaving van de ledenkorting zijn bij het congres, workshops en ledenkorting.

Door de strikte aanpak zullen circa 75 van de ruim 500 leden van de vereniging uitgeschreven worden.

Workshops: is 200 euro en als extra een lidmaatschap oké? Na een discussie is de conclusie: 200 euro wordt je geen lid maar volg je alleen de workshop, voor 25 euro extra mag je ook lid worden.

4.3 Lidmaatschap itself

Vasilis: het nut Fronteers, daar was nog geen antwoord op gegeven van zijn collega's op de vraag.

Tom: je komt als freelancer makkelijk aan opdrachten.

Roy: veel worden verplicht lid bij een bepaalde werkgever. Het doel van Fronteers is de professionalisering van het beroep front-end developer.

Tom: wellicht moeten we het begrip van front-end vergroten bij business.

Wat is het belang van fronteers?

Dit is iets voor het doel van de komende jaren.

4.4 Cookiewet op Fronteers.nl

Wat moeten wij doen? Voldoen aan de wet.

Wellicht moeten we in samenwerking met aanstaande bijeenkomst-host ICTRecht iets plaatsen op ons weblog hierover.

Tom: Korting Fronteersleden voor algemene voorwaarden, meerwaarde leden is niet financieel.

4.5 Bestuursverantwoordelijkheid

Krijn gaat het nog steeds uitzoeken. Zijn we als bestuur persoonlijk verantwoordelijk.

Belastingdients zwart op wit dat we alles goed op orde hebben en niet later in rare situaties komen.

5. Rondvraag en wat ter tafel komt

Vacaturebank: Ron heeft het heel druk en zoekt motivatie voor de vacaturebank. Bernard en Krijn assisteren nu.

Krijn pakt activeledenuitje op, dit jaar weer met partners.

Matijs: er staan nog 16 vacaturefacturen open, er is een nieuwe bankpas.

Tom en Arjan zullen de post ophalen om de maand.

Is een scan van een bonnetje genoeg voor Matijs? Roy: dit moet wel, complete bedrijsadministratie is digitaal.

Roy: is de locatie van de vergadering oké?

Pinpas en sleutel van de postbus gaan over over naar Arjan.

Koen en Anne gaan de jamsessies herhalen in het voorjaar.

6. Sluiting

Tom sluit de vergadering af.