Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 23 april 2013

Aanwezig: Sander, Roy, Vasilis, Krijn, Arjan, Tom, Matijs

Notulen vorige keer staan online en er zijn geen op- of aanmerkingen.

Sander: was de vorige bestuursvergadering een losse fladder zonder focus?

Besproken is de congrescie, maar miste in ieder geval een visie dan de vorige keer bij 1e klas.

Todolijst

Arjan: evaluatieformulier gaat komen, eerste keer wordt na de volgende meeting bij eBuddy.

Sander: status ongewijzigd.

Vasilis: heeft een meeting met docenten gehad. Er is zeker behoefte de onderwijscie, maar er mist tijd en veel mensen zijn zeker enthousiast. Daarnaast gefilosofeerd over de toekomst van Fronteers.

Krijn: geen update.

Roy: status ongewijzigd, baby druk. Pakt de punten wel binnenkort op. Datacentrumfieldtrip: ideeën doorzetten naar activiteitencie, ander soort bijeenkomsten naar meerdere typen bedrijven.

Marketingcommissie

Wes is nu voorzitter en daar was geen bezwaar tegen. Daar gebeuren dingen. Commissie de commissie laten. Geen bestuursinterference nodig.

Ideeën aandragen, ondersteunen van andere commissies, website / banner? Maar grotere dingen zoals een docentendag promoten. Ad hoc bepalen of een commissie het zelf doet of dat de marketingcommisie er in ondersteund.

Sander: geen hoge ambities, werkt demotiverend.

Roy: behoefte aan gerichte, inhoudelijke vragen aan de marketingcie.

Onderwijscommissie

Vervolgstappen definieren, zoals het bepalen wie in de commissie komen. Wervende blogpost maken van de mail van Vasilis, en oproepen om in de cie te komen. Oud-leden van de cie aanspreken. Daarna danwel met de onderwijscie of met andere mensen de docentendag organiseren.

Idee: CMD utrecht, wellicht als host?

Vasilis: ik wil geen leider zijn van de onderwijscie.

Sander: iemand moet de onderwijscie leiden. Daarnaast moet er een duidelijk stappenplan komen.

Vasilis: wil meedoen.

Congrescomisssie/leden

5 open, 15 niet gereageerd die eventueel geaccepteerd worden als ze een kortingkaartje voor het congres willen. Dubbel aangekondigd dat nieuwe leden geen korting krijgen op het congres.

Conflict met Mobilism en CSS Day over sprekers. Steve Souders issue met Mobilism. Krijn houdt dit goed in de gaten vanuit Fronteers.

Sander: geen zorgen om belangenverstrengeling.

Online communitiecommisssie

Krijn heeft een mailtje verstuurd. Wie wil er lid blijven en aantal actiepunten die opgepakt kunnen worden. Samen met Wes en Rahul de site aanpakken.

SSL? Formulieren moeten by default via SSL gaan. TODO Krijn.

Licenties worden door Krijn binnenkort opgepakt, Sander pingt krijn snel en frequent.

Cookiewet, tracking weggegooid; geen niet-functionele cookies op Fronteers.nl.

Penningmeester

Aanvraag voor Triodosrekening is op de bus. Creditcard naar Matijs.

Facturatie loopt relaxed, iets achter deze maand maar gaat goed.

Actieveledenuitje: staat op TODO van Krijn.

Vacaturebank

Bernard Nijenhuis heeft vacaturebank volledig overgenomen.

Taken vastleggen die we binnen het bestuur doen. Mail van Ron naar Bernard is draaiboek, Krijn stuurt die toe. Plaats het 'ergens': QMS. Is een TODO van Krijn.

Recruiters op LinkedIn in de gaten houden, die ongesolliciteerde posts op het forum daar plaatsen.

Resultaten toekomstvisiebrainstorm

Vasilis en Sander hebben een toekomstvisiebrainstorm gehad. Voldoet de huidige doelstelling nog, vroegen ze zich af? "Ja", die is heel breed gesteld. Nauw in het midden. Wat we wel kunnen doen: meerjarenplan opstellen over wat we binnen bepaalde jaren willen bereiken.

Het zijn ideeën, het is de vraag of we dit gaan doen en of ze echt noodzakelijk zijn. Een blogpost moet dan geschreven gaan worden, over dat het bestuur dit gaat doen.

1. Wij willen inhoudelijk sturen op workshops bijeenkomsten etc. Breder en interessanter voor design. MVC frameworks die zich buiten Fronteers richten op front-end. Klassiek opgezette frameworks die veel backenders trekken. Meer inhoudelijke sturing bij bijeenkomsten. Curriculum/pad naar meer.

Designers met kennis van CSS. Front-enders principes van design. Er is behoefte uit de markt naar specialisten.

"Over drie jaar doet Fronteers dit bewuster". Wij willen sowieso een professional en die zoeken we er dan bij. Een goeroe of meester in zijn vak.

2. Over drie jaar is het algemeen bekend dat fronteers open staat voor een minder nauwe definitie van front-end. Zoals bij de oprichting zouden ook Flash ontwikkelaars die er behoefte aan hebben zich bij de vereniging thuis kunnen voelen. Het zou nog minder nauw kunnen worden, zoals backbone/MVC architecten. of juist niet, breder, opener dan nu bekend. We hoeven het niet per se te trekken, maar er open voor staan.

3. Goed lopende onderwijscie hebben. Continue focus voor de commissie. De commissie wordt ondersteunend voor de onderwijswereld. Pilotproject om dingen uit te rollen. Wij vinden onderwijs belangrijk. Webonderwijs is ondermaats. Wij hebben het idee er iets aan bij te kunnen dragen.

4. Borging hebben wij over drie jaar. Alle taken zijn op een manier beschreven zodat iemand aan de hand van die informatie in een keer op een succesvolle manier die taken zou kunnen uitvoeren. Taken van commissies, bestuursleden, congres. Maak dat beschikbaar, zodat een groep mensen in het buitenland een soortgelijk iets kunnen oprichten. Samen met de overkoepelende principes van waar Fronteers voor staat, welke nodig zouden zijn om je "Fronteers" te mogen noemen, geeft dat genoeg informatie om een Fronteers Buitenland te kunnen oprichten.

Sander: Overeenstemming over bovenstaande punten: blogpost.

Vasilis: Opgericht door PPK met een bepaalde visie. Dat is gelukt, dus wat is nu de visie. Wat nu? Is fronteers af?

Hackathon

Zowel de datum als het onderwerp spreken minder mensen aan.

Roy: de volgende keer 's avonds, net als andere hackathons? De andere, gelocaliseerde usergroups zoals de Ruby clubs zijn hechtere clubs mensen, altijd dezelfde mensen. Locale hiërarchie, dus heel lokaal per stad en niet landelijk.

Arjan Er zijn veel meer meetups in onze en aangrenzende onderwerpen dan vroeger. Onderwerpen spreken niet aan. D3 meeting in België die wel weer vol zit.

Meetings zijn geen must? Zelfde sprekers, maar dan verspreid over diverse meetings over het land, zodat iedereen een kans krijgt ze te zien?

Vasilis: mensen zijn niet 'bekend' en vocaal. Sommige zijn niet interessant, dus ik kom niet.

Leden niet te bereiken. Slecht bezocht. Nieuwsbrief wordt goed gelezen.

TODO Roy: Marketingcommissie om de leden te bereiken, eventueel ook via de nieuwsbrief.

Regelmatig interessantere updates via de nieuwsbrief?

"Proud to be Fronteers?" is ook minder vaak aanwezig. Mensen worden puur lid voor kortingen?

Front-end is mainstream geworden, en niet meer een veredeld specialisme zoals 6 jaar geleden.

Afwijken van frontend? Of juist dieper ingaan op materie. Gemengde groep mensen?

Vasilis: Grootser aankondigen. Events er van maken, zoals Codee.

Roy: 8 mensen die Den Bosch sturen voor social media user group.

's Zaterdags is onhandig voor een hackathon.

Vasilis heeft een visie, waar wringt het. waar is behoefte aan.

Voorstel Arjan:

Ieder bestuurslid vat samen in een halve A4 wat voor onderwerpen geven. Uit die visies kiezen we een duidelijke lijn voor de komende tijd qua onderwerpen.

Roy: Pen en papier: "wat wil je zien bij een bijeenkomst?" vragen aan bezoekers.

Roy: Optioneel als veld in het aanmeldformulier.

Matijs: enquête van één veld.

Roy: regelt crowdsourced onderwerpen.

Leden die komen naar een bijeenkomst zijn representatief voor mensen die geïnteresseerd zijn in bijeenkomsten.

Wat er precies gevraagd gaat worden, ligt in het midden.

Sander: hackathon gaat door. Eindpresentaties, open source code. Zodat mensen die niet kwamen er ook wat aan hebben. Verslag op de site, video's.

Congrescommissie

Van Isaac is niks gehoord de afgelopen tijd. Wat is er aan de hand? Dus wat zouden de redenen kunnen zijn? Isaac doet de grafische aspecten van het congres. Updates vanuit de congrescie naar 't bestuur, moet nog op gang komen, hier zorgt Hidde voor.

Tevredenheid over concept MC.

Studentenkorting: Controle, stukje paydro, marketing. Congrescie bewust over gepraat, conclusie was: we doen het niet. Maar laat de beslissing aan het bestuur.

Matijs: Heel veel extra complexiteit, fixed aantallen voor leden / niet-leden

Tom: Aanmelden als vrijwilliger. Zonder de vrijwilligers redden we het ook niet.

Roy: wat willen we wel en wat willen we niet.

Matijs: ik wil er een vrijwilliger voor de commissie bij, maar de rest niet. Het werkt wel. Ik mis harde deadlines. Ik houd van houvast.

Vasilis: hebben jullie allemaal een maand vrij voor het congres? Matijs: ik wel.

Roy: Hoe vang je iets op als iemand wegvalt? Matijs: "Draaiboek".

Matijs: melding bestuur aan Hidde: schaal op.

Korting: gaat mee naar volgend jaar: moet er in zitten. Dit jaar even niet.

Vlaanderencommissie

Sander: ik neem het op in de nieuwsbrief om extra leden te ronselen.

Workshopscommissie

Best wat leuke workshops. Maar Matijs voelt dat er niks gebeurt als er niks aangestuurd wordt.

Arjan: ik probeer iemand te vinden die vrijwilliger wil zijn.

Rondvraag

Notulen binnen 2.5 week klaar.

Videocamera is en blijft een probleem. Besloten: refermicrofoon aanschaffen.

Tom: wat is de rol binnen bestuur, waar we de volgende keer over vergaderingen?