Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 14 oktober 2020

Aanwezig

Anneke Sinnema (voorzitter), Sander Vink (penningmeester), Edwin Martin (secretaris, notulist), Michael Hastrich, Tom Hartwig, Christian Schaefer, Jules Ernst, Wim van Iersel, Bernard Nijenhuis, Irèn Nooren, Jaco Koster, Jasha Joachimsthal, Koen Kivits, Maxim Tsoy, Nina, Robbert Broersma, Sybren Wartna, Tim Severien, Koen Willems, Arjan Eising

Agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2019
 • Bevindingen van de kascommissie
 • Benoemen van de nieuwe kascommissie
 • Financiën van 2020
 • Budget voor 2021
 • Herverkiezing Anneke Sinnema
 • Herverkiezing Edwin Martin
 • Rapportage van de verschillende commissies
 • Evaluatie van ons W3C-lidmaatschap
 • Vragenronde
 • Een eerste blik op de nieuwe website
 • Afsluiting

De vergadering

1. Anneke Sinnema opent de vergadering, en neemt de agenda door. Er zijn geen ingezonden vragen en onderwerpen aan de agenda toegevoegd.

2. De jaarrekening van 2019 wordt doorgenomen

3. Bevindingen kascommissie: De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en adviseert de ALV decharge aan het bestuur te verlenen, die daarmee instemt.

4. Kascommissie 2021: Wim van Iersel en Koen Willems hebben zich opgegeven voor de kascommissie voor volgend jaar.

5. De financiën van 2020 worden doorgenomen

6. De begroting van 2021 wordt doorgenomen

Wim van Iersel vraagt of de reserve niet half zo groot kan zijn als er volgend jaar geen conferentie is. Sander Vink: voor een gepaste reserve wordt over meerdere jaren gekeken.
Koen Willems vraagt of je er van uit kan gaan of de vacaturebank meer gaat opleveren met de nieuwe website. Sander: echt zeker weet je het niet, maar op dit moment hebben we helemaal geen statistieken van het aantal bezoekers van de site en kliks op vacatures. Beter kunnen uitleggen wat een bedrijf kan verwachten als ze een vacature bij ons plaatsen, gaat naar verwachting helpen in het verkopen van vacatureplaatsingen. Anneke: En het design van de nieuwe site maakt het ook dat vacatures sneller te zien zijn op de website.

7. Herbenoeming Anneke

Anneke vertelt dat ze graag nog een tijdje doorgaat als bestuurslid, want er is nog genoeg te doen. Het is ook een rare tijd om iets over te dragen aan een eventuele vervanger. Anneke wordt met overgrote meerderheid herbenoemd

8. Herbenoeming Edwin

Edwin vertelt dat hij graag doorgaat als bestuurslid, om in ieder geval de ontwikkeling van de nieuwe website mee af te ronden. Edwin wordt met overgrote meerderheid herbenoemd

9. Rapportage van de verschillende commissies:

 • Koen Kivits brengt verslag uit van de marketingcommissie. We zijn momenteel vooral actief op Twitter en LinkedIn.
 • Bernard Nijenhuis brengt verslag uit van de vacaturebank. Het aantal geplaatste vacatures is afgenomen dit jaar.
 • Tom Hartwig geeft een update van de workshopcommissie. Het is sinds het begin van de Coronacrisis erg moeilijk om workshops doorgang te laten vinden. Online workshops zijn nog niet geprobeerd, is lastig.
 • Nina vraagt: waarom worden workshops niet online gegeven? Tom: we moeten daar een geschikte vorm voor vinden, we vinden dat erg lastig. Michael Hastrich vraagt: waren er trainers die het online wilden doen? Tom: Peter Kassenaar (Javascript 101, Javascript voor gevorderden, Vue.js) wilde wel een workshop online geven, maar die ging niet door vanwege te weinig deelnemers. Sander: als we geen ruimte hoeven te huren, kunnen de kosten ook omlaag. Er komt nog een suggestie om korte masterclass-achtige sessies te organiseren. Of (Maxim Tsoy) om een goedkope proef-workshop te geven en aan te geven dat het een experiment is. Christian Schaefer deelt tips voor tools waarmee je online gezamenlijk code kunt schrijven (screen.so en miro.com), en zegt dat als workshops in het Engels gegeven worden, ze ook een internationaal publiek kunnen trekken. Tom bedankt voor de suggesties.

10. Evaluatie van het W3C-lidmaatschap

 • Het bestuur heeft besloten na het krijgen van de nota van het W3C voor het komend jaar, om het lidmaatschap niet voort te zetten. De kosten worden te hoog gevonden en we hebben ondanks een goede samenwerking met Rachel Andrew en een paar succesvolle workshops en events (presentatie op Fronteers Conference, introductie spec-reading tijdens een online Fronteers meetup in juni) niet alles er uit gehaald wat we wilden op het gebied van internationale aandacht, groei van leden etcetera. Sander vertelt dat sommige bedrijven het W3C-lidmaatschap wilden sponsoren, maar niet financieel.
 • Michael vraagt wat voor soort bedrijven. Sander zegt dat het webdeveloperbedrijven waren.
 • Maxim Tsoy: Is berekend hoeveel sponsorgeld er nodig zou zijn om het lidmaatschap door te zetten? Sander: We zouden ongeveer de helft nodig hebben van het bedrag dat we er jaarlijks aan kwijt zijn, dus ongeveer 15.000 euro per jaar.
 • Arjan Eising: Als we een derde jaar zouden kunnen onderhandelen voor de lagere lidmaatschapsfee van 2000 euros; zouden we dan het lidmaatschap voort willen zetten? Wim van Iersel: Naast de W3C fee betalen we ook Rachel voor haar tijd, en dat is veel meer dan 2000 euro. Sander: het meeste geld ging naar Rachel en voor het totaalbedrag zou het weinig uitmaken. Rachel heeft nu dankzij Fronteers twee jaar kunnen bijdragen aan het W3C, dus het is zeker nuttig besteed geld.

11. Vragenronde

 • Jaco Koster vraagt of we de ledenlijst op de radar hebben. De ledenadministratie is namelijk gekoppeld aan de huidige website via de database van QMS, dus daar moet bij de overgang naar de nieuwe website een andere oplossing voor komen. Sander geeft aan dat we nog geen vast tijdschema hebben, maar dat de lijst in een aparte database komt.
 • Arjan vraagt: "is er nog sprake van een opening voor een vierde bestuurslid? Er is wel melding van gemaakt, maar nog niet tijdens ALV, en ik vraag dit omdat vers bloed geen slecht idee is." Anneke erkent dat dit inderdaad duidelijker benoemd had moeten worden en stelt ter plekke de vraag: is er iemand geïnteresseerd om bij het bestuur te komen? Helaas reageert geen van de aanwezigen hierop met 'ja'. We moeten dit het komende jaar beter doen.
 • Nina: vertelt dat ze graag wil helpen met organisatie en hoopt snel een workshop te bezoeken.

12. Presentatie van het concept nieuwe website (een PDF van het nieuwe ontwerp wordt gedeeld)

13. Afsluiting