Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 19 oktober 2018

Notulen Fronteers ALV 19 oktober 2018

 • Aanwezig:
 • Anneke Sinnema
 • Arjan Eising
 • Edwin Martin (notuleert)
 • Jules Ernst
 • Koen Kivits
 • Koen Willems
 • Marc Smits
 • Michael Hastrich
 • Niels Leenheer
 • Peter-Paul Koch
 • Rachel Andrew
 • Sander Vink
 • Thijs Reijgersberg
 • Willem Buising

Lokatie: La Vie Meeting Center in Utrecht

Anneke opent de vergadering, stelt bestuur voor en neemt de agenda door.

Sander licht de jaarrekening van 2017 toe en meldt de hoge eigen reserve. Aanbevelingen kascommissie. Er wordt geen accountant in de arm genomen omdat de boekhouder voldoende is. Uitgezocht is dat de kascommissie meerdere jaren dezelfde bezetting kan hebben. Er wordt wel naar gestreefd om steeds een andere bezetting te hebben. Reiskosten naar de ALV worden niet vergoed. Facturen dienen beter gespecificeerd te worden. Thijs en Jules melden zich aan voor de nieuwe kascommissie. Thijs vraagt hoeveel leden we hebben. 389 volgens Sander. 25 nieuwe leden vanaf 2019. Het waren er eerst 350.

Het resultaat voor 2018 is op het moment van de ALV rond de 60.000 euro positief, maar datzelfde bedrag gaat er nog vanaf omdat leveranciers van de conferentie nog hun factuur moeten opsturen. Het netto resultaat wordt vrij zeker negatief. De kosten van de workshops vielen mee. Kosten activiteiten waren veel lager. Dit jaar moet het merkbureau weer worden betaald. Kosten nieuwe website zijn vooruit geschoven. Nu is het idee om een merkonderzoek te doen en de website door de commissie te laten bouwen.

Voor 2019 is het doel om verlies te draaien om de reserves terug te brengen. Michael vraagt waarom de inkomsten van de vacaturebank terugloopt. Een goede reden is niet te geven, het teruglopende ledenaantal kan een reden zijn. Sander geeft toelichting op de begroting van 2019 en legt uit waarom de diverse potjes hoger of lager uitvallen. De Spring conference heeft impact op de conferentiepot. Sander is aan het uitzoeken of we als vereniging iets kunnen met de BTW-afdracht, met het congres is dat een groot bedrag.

Advies kascommissie

Er wordt decharge gegeven voor 2017.

W3C-lidmaatschap

Rachel Andrews

Rachel neemt het woord. Ze is al twintig jaar webontwikkeaar en standaardenadvocaat. Ze is door W3C uitgenodigd in verband met haar kennis van css-grid.

Ze pushte de grid spec. Ze gaf feedback als ontwikkelaar en vroeg waarom er geen gutter en gap in de spec staat en ze heeft geholpen om het er in te krijgen.

Ze is ook co-editor van twee css-specs. Van een oude spec multicol is ze door de mailinglist gegaan om alle ideeën toe te passen en de spec goed te maken. En css-regions waarvan ze denkt dat developers er echt op zitten te wachten. Uitgenodigde expert zijn is eigenlijk een heel dure hobby. Veel experts komen uiteindelijk in dienst bij een browsermaker, maar dan ben je geen ontwikkelaar meer. Dit werk doen vanuit Fronteers geeft haar meer tijd om het werk te doen. Ze wil ook uitleggen hoe de W3C-processen werken. En ze wil een workshop spec-reading doen. En helpen tests te schrijven. Helpen met het schrijven van issues op specs. Use cases zijn erg belangrijk bij het schrijven van spec. Daarom zijn ontwikkelaars belangrijk. Samen met een groep (Fronteers) samen werken maakt haar werk nog beter.

Peter-Paul Koch

PPK neemt het woord. Als non-profit betaalt Fronteers minder dan gewoon lid. Rachel wordt onze vertegenwoordiger. Kosten zijn 30.000 per jaar. Michael: samenwerking met welke organisaties? PPK: die zijn er nog niet, er zijn wel gesprekken in Duitsland.

Doelstelling

het vertegenwoordigen van Front-end-ontwikkelaars binnen het W3C. Dat is in ons en in elk belang. Er is geen enkele andere vereniging die dit kan. Thijs: is Fronteers niet een Nederlandse vereniging? PPK begrijpt de vraag, misschien moet dit worden veranderd. Koen: in de statuten is Fronteers voor de Nederlandse Front-end-ontwikkelaars. Moeten de statuten worden aangepast? PPK: mogelijk wel. PPK vertelt wat het lidmaatschap inhoudt. Kosten gaan naar twee jaar flink omhoog, daarom is dit plan voorlopig tot twee jaar beperkt. Lidmaatschap geldt voor vier mensen, maar daar hebben we geen geld voor. Als actief lid hoor de vier keer per jaar bij face-to-face-meetings te zijn. Koen: je hoeft er niet altijd heen te gaan, dus waarom niet vier leden. PPK: maar er is geen budget om kosten te vergoeden. Vrijwillig zou wel kunnen, als iemand dat wilt. Jules: ook andere specs dan CSS? PPK: laten we ons eerst op CSS richten. Het bestuur beslist over de vertegenwoordiging. We kennen naast Rachel niemand anders. Medewerkers van browsermakers vallen af omdat ze geen front-end-ontwikkelaar zijn. Koen zegt dat er in Nederland meerdere mogelijke leden rondlopen met kennis van standaarden. PPK wil die namen graag weten. Koen noemt Stephen Hay. Jules weet ook een aantal namen. Koen verzet zich tegen Rachel als de facto afgevaardigde. Er kan best een inschrijving plaatsvinden. Het liefst ziet Koen vertegenwoordiging vanuit de vereniging. PPK’s instelling is dat dit geen plan is voor alleen Nederland. Arjan vraagt om een langere aanloopperiode om mensen te zoeken en samen met Rachel een groep te vormen. Sander zegt dat het lidmaatschap ook voor nieuwe buitenlandse leden kan zorgen. Thijs beaamt dit vanuit gesprekken met zijn buitenlandse collega’s.

Criteria

Rachel schrijft elk kwartaal een rapport met de voortgang en vertegenwoordiging binnen W3C. Er komt een workshop spec-reading. Uit te breiden tot hoe schrijf je een spec. Jules: vaker meetups hierover organiseren. PPK: Rachel kan een avond bij een meetup komen en de volgende dag de workshop spec-reading geven. Koen: maar waarom niet nog een jaar later? Hoe betrekken we leden bij dit voorstel? Marc: Eigenlijk wil je binnen Fronteers een werkgroep of persoon. PPK vraagt of dat is wat we willen. Aanwezigen knikken instemmend.

Koen: kan Rachel ook vier keer per jaar komen samen met de commissie en binnen Fronteers een sterke organisatie en infrastructuur opbouwen. PPK is bang dat van uitstel afstel komt. Hij wil graag een interne structuur opnemen in zijn plan en wil snel beginnen (1 januari). Koen vindt het voorstel nog te dun om ja te zeggen. Jules: kunnen we ook na een jaar stoppen als er geen animo is? Koen: dan moeten we stoppen. Koen: we moeten het binnen de organisatie goed structureren. PPK: een jaar is te weinig om een besluit te nemen, mensen moeten wennen. Koen en PPK zijn het er mee eens dat als er na twee jaar geen animo is, dat stoppen dan de juiste keus is. Marc: dit moeten we doen, maar de uitwerking is mager. Het is te veel gebouwd op vertrouwen. PPK: als we na twee jaar besluiten niet verder te gaan is het dan verspilde moeite? Nee, zegt PPK. Michael: is de rol van een invited expert anders dan lid? Rachel: als lid spreek je namens een grote groep, je stem weegt dan zwaarder.

Financiën

PPK vertelt over de budgettering. Mensen kunnen doneren, hoe zit dat fiscaal? Dat moet uitgezocht worden. Denk ook aan afreizen naar de oprichting van een Duitse vereniging.

Koen: hoe reëel is het dat er over twee jaar een Duitse organisatie is die de kar kan helpen trekken? Thijs: er kan iemand opstaan die een Kickstarter of Patreon-campagne start. Koen vindt de criteria veel te vaag. Er is niets dat erop wijst dat er over twee jaar andere organisaties zijn. PPK: dan halen we dat weg. Koen: maar welke oplossing hebben we dan voor over twee jaar. PPK verwijdert de slide. Edwin: dat geeft financiële problemen over twee jaar als de W3C-contributie sterk stijgt. PPK: mogelijk zijn er wereldwijd genoeg donateurs om de hogere contributie te betalen.

Sander zegt dat we het met de huidige reserves vijf jaar kunnen volhouden. Jules wil verder kunnen kijken, en pas na vier, vijf jaar kijken hoe het gaat. PPK denk niet dat werkgevers meebetalen. Koen: de vereniging moet er wat aan over houden. Er wordt ons uithangbord, dat verdient een serieuzere uitwerking. PPK is bang dat van uitstel afstel komt. Arjan: de workshops zijn niet in de financiën opgenomen. PPK: dat valt onder de normale workshops. Jules: dit kan ook een gratis workshop worden. Thijs: kan Rachel lid worden van ons Slack kanaal? Rachel: Ja. Jules: ik zie liever een vier/vijf-jarenplan. PPK: we kunnen alvast beginnen en dan aan een plan werken? Marc: zorg voor een extra bestuurslid die zich met dit plan bezighoudt. PPK: wil geen bestuurslid worden, maar wel helpen met Fronteers-Rachel samenwerking, donaties werven en buitenlandse verenigingen helpen oprichten. PPK: wie wil er in de commissie zitten? We moeten mensen gaan zoeken. Michael: wil PPK interim deze rol op je nemen? PPK: vreest voor een commissie waarin niemand iets doet. Koen: geen werkgroepje, maar een dedicated bestuurslid. Micheal ziet ook mogelijkheden om inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door buitenlandse leden. Thijs: dit geeft Fronteers ook een nieuw doel. Michael: oorspronkelijke doel van professionalisering is allang bereikt, dit geeft weer een nieuw doel. De meeste leden zijn lid om korting op het congres, dit is een nieuwe reden om lid te worden.

Koen: er moet een goede interne organisatie komen. Thijs biedt zich aan om te helpen. Marc: de interne organisatie is het werk niet. PPK: wie wil er van de aanwezigen naar een spec-workshop komen? Zes mensen steken hun hand op.

Stemming

Er wordt gestemd. Uitslag: 1 ongeldig, 6 tegen en 19 voor lidmaatschap. Het voorstel is aangenomen.

Michael vertelt over de workshopcie

Er zijn 8 workshops georganiseerd met totaal 86 deelnemers. TimS vertrekt en Michael is daarvoor in de plaats gekomen. Er worden nog nieuwe leden gezocht. Workshops afzeggen is nu te vrijblijvend. Vooraf betalen moet worden ingevoerd, dit moet nog uitgewerkt worden. Michael vertelt over de plannen voor volgend jaar.

KoenK vertelt over de marketingcommissie

Vertelt over het onderhouden van social media als Facebook en de website. De Adventskalender is van stal gehaald. Slack. Laat top-vijf actieve gebruikers zien. Twitter: 3500 volgers, 250 tweets. Nieuwsbrief: 467 abonnees, 6 verstuurd. LinkedIn niet heel actief. Irc is zo goed als dood. Video’s blijven geplaatst worden, voornamelijk vanuit België. Sponsoring van andere evenementen. Koen: waarom geen stand op ons eigen congres? KoenK: dat willen we volgend jaar wel gaan doen. PPK: een stand heeft pas zin als je het blijft herhalen. Identiteitssessie gepland met Ready for Takeoff om te bepalen wie we zijn en hoe we ons kunnen marketen.

Niels vertelt over het congres

We hebben een enquête verstuurd. Bezoekers waren globaal tevreden over locatie en catering. Sprekers over algemeen goed tot briljant. Eerste dag Espen Brunborg en Heydon Pickering, tweede dag Chris Lilley, Nickolas Means. Bij de opmerkingen stond vaak dat het technischer mag. Twee leden vertrekken, twee nieuwe zijn al gevonden. Spring conf in Tuschinsky zal meer talks hebben die direct toepasbaar zijn. Tevreden met Split, maar hij hoeft niet de tijd op te vullen met praten. Thijs en Koen hebben wat klachten over People’s Place. Samenwerking met Eventstack ging prettig. Koen: samen met Charis verbaasd dat medewerkers worden betaald. Niels: dat moet het bestuur met Eventstack bespreken. De commissie houdt zich bezig met de programmering. Michael: heeft de commissie overwogen om het zelf te doen: Thijs: dat zou ik niet doen. Niels: dan zou ik terugtreden. Thijs: ze hadden het betalen van voorheen vrijwilligers moeten overleggen. Koen: eigenlijk moet het bestuur het inhuren van mensen regelen. Sander: Eventstack is degene die de logistiek regelt. Michael: de verantwoordelijkheid is zo groot dat het betaald dient te worden, beter aan leden duidelijk maken. Kunnen we dit niet doen met tijdelijke en betaalde krachten? Sander: arbeidsjuridisch is dat erg omslachtig. Koen: het bestuur kan medewerkers aanstellen. Sander: hoe is dat anders dan nu? Krijg je niet nog schevere gezichten? Arjan: kunnen we hier niet een aparte ALV voor houden? Sander: we hebben het hier regelmatig over. Eventstack organiseert Spring conf. Niels: we vinden dat sprekers betaald moeten worden, tenminste een symbolisch bedrag. Thijs: iedereen wordt betaald, behalve sprekers. Sander: wij zijn opdrachtgever en doen het wel vrijwillig. We moeten een manier vinden hoe we dat gaan doen. PPK: ter referentie: wij geven sprekers duizend euro. Sander: het idee was om in La Mar meer tickets te verkopen en de winst met de sprekers te delen, maar dat is niet gelukt. Koen: en de side events worden nog wel onbetaald? PPK: moet Eventstack dat organiseren? Michael: alleen voor leden? Sander, nee voor iedereen.

Rondvraag

Arjan: wil PPK interim bestuurslid zijn? PPK: nee.