Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 25 oktober 2021

Aanwezig:

 • Sander Vink (penningmeester),
 • Edwin Martin (secretaris, notulen),
 • Syb Wartna,
 • Mathijs de Groot,
 • Darice de Cuba (met een schrijftolk),
 • Tim Severien,
 • Jules Ernst,
 • Peter-Paul Koch,
 • Joël Kuijten,
 • Wim van Iersel,
 • Daniëlle Cuppen,
 • Bernard Nijenhuis,
 • Nina Westenbrink,

Agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2020
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2021
 • Begroting 2022
 • Toelichting commissies
 • Stand van zaken nieuwe website
 • Rondvraag
 • Sluiting

De vergadering

Sander opent de vergadering. Anneke is er niet bij vanwege gezondheidsproblemen in de familie.

Sander loopt de jaarrekening van 2020 door. De omzet is sterk afgenomen vanwege het ontbreken van workshops en het congres.

Darice vraagt of we door gaan met het W3C lidmaatschap. Sander antwoordt dat we hier tijdens de ALV van vorig jaar uitgebreid bij stilgestaan hebben, en dat het lidmaatschap is beeindigd.

Kascommissie

Sander neemt de bevindingen van de kascommissie door. De kascommissie verleent décharge.

Benoeming vrijwilligers voor de nieuwe kascommissie.
Nina biedt zich aan. Wim biedt zich ook weer aan.

Financiën

Voorlopige financiën 2021. Er zijn dit jaar geen workshops en geen congres.
Wel meer vacatures dan 2020, maar weer minder inkomsten uit lidmaatschappen.
Dit komt voornamelijk vanwege minder leden die zich voordien altijd aanmelden om van de korting op het congres gebruik te maken.
Er is een lichte aanwas van nieuwe leden, die voornamelijk via-via zijn aangemeld.

Peter-Paul Koch vraagt hoeveel leden we hebben. Sander antwoord tussen de 270 en 300 leden. Niet iedereen staat op de ledenlijst (eigen keuze van ieder lid).

Begroting 2022. Het congres is weer ingecalculeerd. Grote onduidelijkheid over buitenlandse bezoekers en sprekers vanwege de coronamaatregelen.
PPK zegt dat het op dit moment niet te doen is.
Het streven is om de reserves bij te vullen.

Nina vraagt of de prijs van het kaartje kan worden verhoogd gezien andere partijen die hogere prijzen vragen.
Antwoord: Fronteers doet het congres tegen kostprijs. De andere partijen maken winst. Iedere editie wordt de prijs opnieuw bekeken.

Comissies

België: heeft geen bijeenkomsten gehad

Congrescommissie: heeft wel al ideeen voor 2022

Edwin vraagt of de congrescommissie compleet is. Sander: hier gaan we
de komende weken achteraan.

PPK vraagt: wordt er een organisator gebruikt? Sander: Eventstack is gestopt, de congrescommissie moet een organisator zoeken of het zelf oppakken.

Marketing/onlinecommissie: statistieken van Slack worden getoond.

Vacatures: het aantal plaatsingen is flink toegenomen tov 2020.

Workshops

Er zijn geen workshops gehouden, we hebben liever fysieke bijeenkomsten in plaats van online. Tom is gestopt, dus we
moeten ook een nieuw commissielid zoeken.

PPK vraagt of je alleen korting op een workshop krijgt als je al lid was bij aankondiging. Sander: nee, je
kan ook een workshop-lidmaatschapscombinatiekaartje kopen.

Darice: ik zou niet ergens naartoe gaan als er niet op QR wordt gecontroleerd.
Sander: Workshops zijn op locaties waar sowieso een QR code wordt gevraagd vanwege de huidige maatregelen.

Nieuwe website

Edwin vertelt over de voortgang van de nieuwe website en dat het niet erg opschiet.

Tim vraagt wat voor werkzaamheden nodig zijn. Edwin: navigatie, opmaak, componenten. Plaatst link met tickets in chat.

Darice: Denk je dat het online kan komen voordat de volgende ronde lidmaatschapsbetalingen begint? Edwin: waarschijnlijk niet.

Rondvraag

PPK: Christiaan Scheafer wil het congres vlak na CSS day, is dat nog actueel?
Sander: ja, die vraag is nog steeds actueel.

Nina vraagt naar openingen in commissies. Sander: hou de sociale media in de gaten.

Nina kan mogelijk bij werkgever een bijeenkomst organiseren. Sander: vraag mij (Sander) of Edwin als het zover is.

Een discussie ontstaat over het coronatoegangsbewijs. Is het verplicht of niet? Moeten we dit vragen of niet? Daar is nog veel onduidelijk over.

PPK: over het teruglopende ledental: we missen een missie. Moet er iets komen waardoor
we frontenders kunnen enthousiasmeren om zich in te schrijven?

PPK vertelt dat hij zich jarenlang heeft ingezet, maar financieel leverde het niets op. Taken op basis van vrijwilligheid doen heeft grenzen.
Is het niet een idee om iemand aan te nemen die van alles regelt?

Als we iets gaan doen dat lijkt op het W3C-lidmaatschap, dan moet degene die dat regelt betaald worden. Zijn inzet hiervoor leverde hem niet iets op. Een omslag in denken is nodig.

Sander: vrijwilligers betalen is belastingtechnisch lastig, er moet veel administratie worden bijgehouden.
Wat wel kan is iemand inhuren. Dan moet waarschijnlijk wel de ledenbijdrage omhoog (of op een andere manier geld vrijgemaakt worden).

Bernard: er zijn nu te weinig voordelen aan het lidmaatschap.

PPK: leden zijn bereid meer te betalen (tot € 100).

Joel: Fronteers is minder geprofessionaliseerd ten opzichte van andere organisaties, dingen lopen nu te stroef omdat alles op vrijwillige basis is.

PPK: het is ook een voordeel als Fronteers een W3C lidmaatschap of iets vergelijkbaars heeft.

Darice: ik kan nu best meer betalen.

PPK: te weinig bijeenkomsten omdat te weinig inzet vrijwilligeres.

Mathijs: er is teveel onduidelijk over waar we voor staan.

PPK: Fronteers kan voortrekkersrol in de wereld spelen, maar komt niet van de grond, zie het beëindigde W3C lidmaatschap. Ander idee: Apple die browsers van iOS weghoudt. Apple heeft lobbiesten rondlopen, frontenders hebben niets. Is dit niet iets dat Fronteers kan oppakken? Op betaalde basis.

Darice: de nieuwe website moet duidelijker maken waar Fronteers voor staat.
Vroeger waren we meer activistisch (voor betere browserondersteuning), dat is nu weg.

Bernard: meeste leden zijn bereid meer te betalen als er wat tegenover staat.

Nina: ik zou ook extra betalen, ik was enthousiast omdat Fronteers w3c-lid was.

Danielle: ik ben lid geworden vanwege Slack, maar dat is nu openbaar. Er volgt een korte toelichting over IRC/Slack: dat dit altijd vrij toegankelijk is geweest, alleen niet altijd even makkelijk te vinden.

Bernard: sterk punt van Fronteers is het netwerk.

Sander: moeten we alleen leden toegang tot het netwerk geven?

Edwin: mogelijk kunnen een aantal Slack-kanelen openbaar en een aantal kanalen members-only?

Sander: We kunnen denken aan een light abonnement met alleen toegang tot de Slack kanalen. Voor nu niet aanpassen, maar zou een idee kunnen zijn voor de toekomst.

Joel: ik heb gezien dat ideëen zijn gesneuveld omdat de mankracht er niet is. Een ingehuurde regelpersoon kan dat verbeteren.

Tim: Los van concrete initiatieven, ik ben in ieder geval groot voorstander als Fronteers een aangepast/nieuw doel en/of visie zou hebben en deze uit zou dragen.

Nina: Hebben we een plek in Slack waar we dit soort ideeën kunnen bespreken?

Tim: Dat kan in het #fronteers kanaal op Slack.

Afsluiting