Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 29 november 2019

Notulen ALV 29 november 2019

Aanwezig: Anneke Sinnema, Sander Vink, Edwin Martin, Mallory van Achterberg, Jewwy Qadri, Arjan Eising en Wim van Iersel.

Anneke opent de vergadering om 18:48.

Sander licht de jaarrekening 2018 toe.

Kascommissie Jules Ernst en Thijs Reijgersberg, die beide door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Hierdoor licht Sander de bevindingen toe.

Kascommissie verleent décharge en heeft geen specifieke adviezen.

Wim en Arjan geven zich op als kascommissie voor het jaar 2019.

Sander licht de voorlopige financiën van 2019 toe.

Sander licht de begroting van 2020 toe.

We maken break even zonder w3c lidmaatschap, maar met het lidmaatschap maken we flink verlies. Hoe kunnen we dit oplossen?

- Sander: lidmaatschap omhoog?
- Idee van Mallory: Lidmaatschap met een extra donatie voor het w3c-lidmaatshap
- Arjan vraagt of er een starterskorting mogelijk is, voor ontwikkelaars die pas beginnen? Het is lastig om dat goed te bepalen.
- Idee Arjan: prijs vacature verhogen. Sander: daar gaan we naar kijken als de nieuwe website klaar is.
- Sander: ticketprijs congres verhogen, tevens mogelijk maken van sprekersfee, gebruik maken van sponsoring en de prijs van workshops verhogen.

Aanwezige leden stemmen ermee in om de contributie te verhogen met maximaal 20 euro. Het zal binnenkort via een email worden meegedeeld.

Stemming over de verlenging van bestuurlid Sander.

Alle aanwezige leden stemmen voor verlenging.

Jewwy licht de werkzaamheden van de marketingcommissie toe.

Jewwy geeft aan dat er onduidelijkheid is over het beheer van Slack.

Mallory: beheer en moderatie moeten wel uit elkaar gehouden worden.

Anneke: Op Slack willen we een nieuwe regel hanteren: three strikes out: Na drie waarschuwingen wordt je account verwijderd.

Mallory: is het niet mogelijk dat mensen die voor het eerst op Slack komen een
welkomsttekst krijgen met spelregels en CoC?

Hier gaan we naar kijken. We kunnen hier Slackbot voor gebruiken.

Sander ziet dat er al een welkomsttekst verschijnt.

Oproep voor meer Slack-moderatoren.

Idee van Sander: aanmaken van een speciaal, afgesloten kanaal voor moderatoren.

Jewwy toont statistieken over Twittergebruik.

Facebook wordt nog weinig gebruikt. Moeten we een tool zoals Buffer gebruiken om informatie te posten?

Adventskalender en nieuwsbrief worden toegelicht.

Sander licht de commissie workshops toe.

Anneke licht de commissie België toe.

Evaluatie congres gemaakt door Niels. Toegelicht door Sander omdat Niels niet aanwezig kon zijn.

Discussie over W3C-lidmaatschap. Kunen we een andere vertegenwoordiger kiezen dan Rachel? Er is geen mogelijke vervanger bekend.

Hoe kunnen we de kosten van de w3c opvangen? Sander: als de BTW-teruggaaf catering doorgaat, zijn we al op de
helft, de rest met een verhoging van de Fronteers contributie, congreskaarten en sponsoring.

Samerwerking onderwijsinstelling.

Jewwy geeft toelichting branding.

Mallory: Het gekozen font toont niet goed het verschil tussen l en 1, O en 0.

Rondvraag

Arjan: we moeten nog stemmen over het decharge verlenen van de kascommissie.

Meerderheid van aanwezigen stemt voor het decharge verlenen.

Arjan: stemmen over nieuwe kascommissie

Meerderheid van aanwezigen stemt voor de nieuwe kascommissie.

Wim: waarom is er zo een lage opkomst bij deze ALV? Omdat het vrijdagavond is, Sinterklaas, Black Friday? Anneke: is streamen een oplossing?

22:00 Sluiting