Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 4 november 2022

Aanwezig
  • Sander (penningmeester)
  • Edwin (secretaris)
  • Wim
  • Jules
  • Jewwy
  • Marcel
  • Andre
Online aanwezig
  • Nina
  • Michael
  • Koen
De vergadering

Sander vraagt of er extra punten voor de agenda zijn. Die zijn er niet. Neemt de agenda door. Presenteert de jaarrekening van 2021.

Kascommissie

Bevindingen kascommissie. Wim namens de kascommissie adviseert de ALV om het bestuur décharge te verlenen.

Benoeming nieuwe kascommissie.
Nina en Jules bieden zich aan.

(Voorlopige) financiën 2022

Eerste congres met een speakerfee. Ongeveer break-even. Omzet vacaturebank gedaald. Inkomsten uit lidmaatschappen gelijk gebleven. Bedrijfsresultaat is positief.

Begroting 2023
Inkomsten lidmaatschappen en vacaturebank zijn naar benden bijgesteld.
Nieuwe leden aantrekken door het organiseren van workshops.

Jewwy vraagt hoeveel mensen hun lidmaatschap jaarlijks opzeggen. Sander: Tijdens de twee coronajaren ca. 80 per jaar door uitblijven congres en workshops, maar in een 'normaal' jaar ongeveer 30 en aanwas van nieuwe leden zit daar niet bij.

Commissies

België
Sander: Eén bijeenkomst gehad met succes, geen kosten gemaakt

Congres
Jewwy: voor het eerst speakerfee. Video wordt gesponsord, dus waarschijnlijk eindigen met winst. Ondanks de treinstaking kwamen veel mensen opdagen. Andere locatie, lokale speakers om kosten te drukken. Is goed ontvangen. Jules: parkeerkosten waren hoog. Jewwy: helaas was er een treinstaking, anders had men van P+R gebruik kunnen maken.

Marketing
Slack en Twitter worden actief gebruikt, een Mastodon account is aangevraagd.
Adventskalender door Josee. Edwin: liever klein aantal doelen, want veel goede doelen geeft erg veel post

Vacaturebank
Dit jaar 14 vacatures geplaatst.

Workshops
Op zoek naar nieuwe vrijwilligers om workshops te organiseren.

Invulling bestuur
Einde tweede termijn Sander, Anneke heeft aangegeven te willen stoppen. Edwin blijft zeker nog een jaar. Niemand heeft zich aangemeld. Nina vraagt hoeveel tijd je als bestuurslid kwijt bent. Sander antwoord dat het minder kost dan een aantal jaar geleden omdat een boekhouden nu veel werk uit handen neemt. Ledenadministratie blijft veel werk. Edwin vertelt hoeveel werk hij kwijt is. Voor beide geldt gemiddeld enkele uren per maand. Koen: kunnen mensen eerst een paar maanden meedraaien? Sander: ja, dat is mogelijk.

Marcel en Wim denken er nog over na.

Wim biedt zich aan, met een proeftermijn van drie maanden.

Er wordt gestemd. 8 stemmen unaniem voor Wim als nieuw bestuurslid.

Jewwy denkt er ook nog over na. Wil niet dat de vereniging stopt omdat er geen bestuursleden zijn.

Rondvraag.

Andre: hoe zit het met de website: Edwin: daar werken we nog aan, we hebben plannen om de ontwikkeling te versnellen.