Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 16 januari 2020

Aanwezig

 • Anneke Sinnema (voorzitter)
 • Edwin Martin (secretaris)
 • Sander Vink (penningmeester)

Agenda

Ledencontributie

Goed nieuws van Sander na uitzoekwerk met de boekhouder en BTW-consulent: BTW teruggaaf voor Fronteers is mogelijk!
Hierdoor is een contributieverhoging voor leden niet nodig. Wel moet in het vervolg de manier waarop de factuur voor Fronteers Conference wordt gespecificeerd worden aangepast.

Congres 2020

Er is een datum geprikt om met de congrescommissie een kickoff te doen voor het nieuwe jaar, om te overleggen hoe we de organisatie dit jaar aan gaan pakken, wie de commissie gaat vormen en wat de vervolgstappen zijn voor het bestuur. Het afgelopen jaar wilde de commissie graag een sprekersfee introduceren met de winst van het congres, maar helaas is dat niet gelukt. Dit jaar willen we door een lichte verhoging van de ticketprijs zorgen dat de sprekers gegarandeerd een vergoeding krijgen voor de tijd en energie die ze in het maken van hun presentatie stoppen.
De congrescommissie bestaat nu uit drie personen, en we hopen in contact te komen met vrijwilligers die dit jaar graag willen meehelpen om de organisatiedruk voor de commissie te verlagen.

Dienstverlening/ledenvoordeel

 • Van lid Sythe Veenje kregen we de suggestie om (net als de BNO) de tip/vraag of wij als Fronteers misschien voor onze leden juridisch advies kunnen verzorgen. Er wordt dan gedacht aan
 • Template voor algemene voorwaarden
 • Templates voor contracten (verwerkers overeenkomsten, afspraken omtrent klussen)
 • Juridisch advies (AVG, data, etc)
 • Blogs over veelvoorkomende zaken

We vinden dit heel interessant, maar willen ons vanwege onderbezetting binnen het bestuur niet gelijk commiteren aan de hoeveelheid werk die waarschijnlijk nodig is om dit te organiseren. Mochten we daartoe ruimte hebben gaan we het wel verder onderzoeken.
Wat betreft voordelen voor leden willen we graag de marketingcommissie meer betrekken bij het bedenken van de 'perks'.

Vaststellen speerpunten 2020 voor het bestuur

We hebben afgesproken dat we dit komende jaar willen focussen op drie speerpunten. We hebben afgesproken dat dit zijn:

 • Congres met gegarandeerde sprekersfee
 • Het marketingplan, waaronder ook de nieuwe website valt
 • Een enquete onder leden/niet leden met als doel enerzijds input van leden te verzamelen en anderzijds ons bereik te vergroten.

In de enquete willen we ook een aantal zaken opnemen zoals de vraag/suggestie over juridisch advies verlenen en in welke plaats we wat leden betreft de ALV het beste kunnen organiseren.

Goede voornemens

 • We willen graag als bestuur vaker bij elkaar gaan zitten het komend jaar. In ieder geval eenmaal per kwartaal en daarvan dan via de notulen verslag doen aan leden.
 • We willen ook graag meer input kunnen verzamelen op de Algemene Ledenvergadering. Hiertoe hebben we nu alvast een datum geprikt (woensdagavond 23 september) waarvoor we binnenkort een save-the-date e-mail gaan versturen. We hopen dat een andere dag en een datum eerder in het jaar beter uitkomt.
 • We willen graag meer netwerkgelegenheden organiseren
 • Tot slot willen we minder adhoc doen. Hiertoe willen we eerder contact opnemen met verschillende organisaties/partners voor kortingen op tickets zodat we deze eerder bekend kunnen maken.