Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 5 april 2018

Aanwezig: Edwin Martin, Sander Vink, Anneke Sinnema

Besproken onderwerpen:

  • Anneke mailde met Peter-Paul Koch over een kortingsregeling voor performance.now(). We zijn akkoord met een voorstel om samen met Webconferences Amsterdam korting te geven voor het performance.now() congres in november. Promotie hiervan begint pas in juni of september na CSS Day en de Fronteers kaartverkoop.
  • Edwin wil graag nog een extra vrijwilliger voor de marketingcommissie zoeken. Daarnaast ook op zoek naar leden (minimaal 3) voor een te vormen websitecommissie. Het bestuur maakt hier een briefing voor. Update 8 juni: Er is een slackkanaal geopend #nieuwe-website waarin we hopen geinteresseerden met elkaar te verbinden.
  • Anneke stelt voor om een datumprikker rond te sturen onder de vrijwilligers om ze uit te nodigen voor een etentje, halverwege het verenigingsjaar (tussen ALV’s in). Doel: peilen wat de stemming is onder de vrijwilligers over de koers van de vereniging, verbinding en betrekken van vrijwilligers bij het vervullen van vacatures binnen de vereniging. Update 8 juni: Omdat we in de unieke situatie kwamen dat Charis in Nederland was op sommige data, maar we dan niet alle vrijwilligers mee konden maken, hebben we besloten twee etentjes te houden. Het eerste etentje heeft plaatsgevonden op Hemelvaartsdag, 10 mei, met in aanwezigheid Anneke Sinnema, Charis Rooda, Edwin Martin, Jules Ernst, Koen Kivits, Michael Hastrich, Niels Leenheer, Derk Braakman en Tim Severien. Voor het tweede etentje wordt een datum geprikt. Hierbij zijn dan hopelijk aanwezig Anneke Sinnema, Edwin Martin, Jules Ernst, Nienke Dekker, Sander Vink, Thijs Reijgersberg, Tamara Forza en Joël Kuijten.
  • Anneke stelt voor om afvaardiging te zoeken in de regio’s buiten de randstad. Joël Kuijten heeft aangeboden om bij te springen en is bij uitstek geschikt om deze rol te vervullen in Groningen. Anneke zit zelf in Enschede. Het idee is om deze rol concreter te maken.
  • Sander wil nog eens uitzoeken of we naar een andere bank over kunnen om de administratielast van de penningmeester te verlichten.
  • Ander nieuws: De vrijwilligers zijn op initiatief van Anneke nu verenigd in een (besloten) #vrijwilligers kanaal in Slack om verenigingsbreed te kunnen communiceren.