Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Doel van de vereniging

Doelstelling van Fronteers is de professionalisering van het beroep van web-front-end ontwikkelaar; en de erkenning en verbetering van de positie van-, alsmede de ondersteuning van Nederlandstalige web-front-end ontwikkelaars.

Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat we willen dat de front-end eindelijk de bekendheid krijgt die het verdient. We hebben een mooi beroep en dat mag iedereen weten.

Om dit doel te bereiken zijn een aantal commissies in het leven geroepen.