Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Geschiedenis van de vereniging

Fronteers is in oktober 2007 opgericht. In de maanden daarvoor werd duidelijk dat een vereniging als deze bestaansrecht zou hebben.

Op 27 april 2007 riep Peter-Paul Koch 12 mensen bijeen in Amsterdam, om zijn plannen tot oprichting van een vakvereniging voor front-end ontwikkelaars te bespreken. Een maand later bleken 50 mensen bij Lost Boys dit ook een interessant idee te vinden.

De tijdelijke naam, die door middel van een vragenlijst naar voren kwam, was iets met gilde en front-end; Gilde van Front-Enders. In de daaropvolgende maanden werd deze naam aangehouden. Tijdens het oprichtingscongres in Pakhuis De Zwijger werd de naam weggestemd.

Na een digitale stemming uit 37 voorgestelde namen bleek dat Fronteers de voorkeur had en werd dit de naam.

Bestuur

De volgende leden hebben gedurende het bestaan van Fronteers zitting gehad in het bestuur:

Naam Periode Posities
Peter-Paul Koch 2007-2012 Voorzitter
Tom Greuter 2007-2013 Secretaris (2007-2012) & Voorzitter (2012-2013)
Arjan Eising 2007-2016 Algemeen bestuurslid & Secretaris (2012-2013)
Krijn Hoetmer 2008-2014 Penningmeester (2008-2012), Algemeen bestuurslid & Secretaris (2013-2014)
Sander van Lambalgen 2008-2016 Algemeen bestuurslid & Voorzitter (2013-2016)
Matijs Brinkhuis 2009-2015 Algemeen bestuurslid & Penningmeester (2012-2014)
Vasilis van Gemert 2012-2014 Algemeen bestuurslid
Roy Tomeij 2012-2015 Algemeen bestuurslid & Penningmeester (2014-2015)
Hidde de Vries 2014-2016 Algemeen bestuurslid & Penningmeester (2015-2016)
Jaco Koster 2014-2017 Secretaris (2014-2016) & Voorzitter (2016-2017)
Thomas van Zuijlen 2015-2016 Algemeen bestuurslid
Michael Hastrich 2016 Algemeen bestuurslid
Roy Tomeij 2016-2017 Algemeen bestuurslid
Sander Vink 2016- Penningmeester
Anneke Sinnema 2017- Voorzitter
Edwin Martin 2017- Secretaris

Ereleden

Wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging, heeft het bestuur de volgende leden tot erelid benoemd:

Peter-Paul Koch Sinds 2012, bij aftreden als voorzitter
Krijn Hoetmer Sinds 2015, bij overdracht ledenadministratie