Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Bijeenkomst bij Mangrove op 16 oktober 2008

Op 16 oktober 2008 organiseerde Mangrove voor de tweede keer een Fronteers bijeenkomst. Bijna zestig aanwezigen kwamen in Rotterdam bij elkaar voor twee presentaties en vooral veel en gezellig voor- en na-kletsen. De gelukkigen wisten tijdens de presentaties een plaatsje op de comfortabele stoelen of zitzakken te bemachtigen, de rest kon de presentaties staande aan de bar volgen.

The web's hidden agenda, door Wietse Hage

Wietse Hage van Milq Media gaf een zeer vlotte presentatie waarin hij een aantal ontwikkelingen in de browser wereld uit de afgelopen paar jaar met elkaar in verband bracht. Hij vertelde dat er in wezen een zeer vreemde situatie bestaat, waarin we rekening moeten houden met nog ~39% marktaandeel van IE6 - technologie uit 2001 - terwijl er ook valt te vertrouwen op 97% marktaandeel van Flash 9 - technologie uit 2006. Er zijn naar zijn mening situaties waar Flash de juiste techniek is om te gebruiken, maar nog veel meer situaties waar dit zeker niet de juiste techniek is. Het web is sinds de eerste pagina "open source" geweest, en het risico bestaat dat proprietary technieken zoals Flash dit zeer sterke aspect van het web teniet beginnen te doen.

Met dat als achtergrond liet Wietse een groot aantal recente ontwikkelingen door Mozilla, Apple en Google zien die allen los de voordelen van Flash ook naar het open web brengen, en elkaar versterken. De koop van YouTube door Google, het mobiele web (zonder Flash op de iPhone, maar met YouTube videos) en snellere JavaScript engines zijn slechts enkele van de ontwikkelingen die Wietse de revue liet passeren, hiermee een masterplan van Mozilla, Apple en Google suggererend.

De presentatie kwam uiteindelijk weer "full circle", met het recente nieuws dat Microsoft de IE6 engine voor Windows Mobile zal gebruiken. Vervolgens was er ruimte voor vragen en discussie, waarbij de problematiek van de disproportionele hoeveelheid ontwikkeltijd die IE6 vraagt uitvoerig aan bod kwam. Wij als ontwikkelaars zijn eigenlijk de voornaamste reden dat IE6 nog steeds zo'n grote marketshare kan behouden, maar we hebben allemaal het probleem dat we niet zelf kunnen stoppen met het ondersteunen van deze browser. Eén van de best ontvangen suggesties uit het publiek was het idee om expliciet de kosten van IE6 ontwikkeltijd op offertes (en eventueel facturen) te vermelden, en aldus klanten een beter idee van deze problematiek te geven.

Frameworks killed the front-end star, door Joris Verbogt en Ruben Bos

Ruben Bos en Joris Verbogt van Mangrove hielden vervolgens een presentatie waarin ze lieten zien hoe er momenteel een aantal ontwikkelingen met grote frameworks plaats vinden die het ontwikkelen van web applicaties vergelijkbaar maken met het ontwikkelen van desktop applicaties. Ruben liet allereerst Squarespace zien, een volledig web gebaseerd CMS waarin een website volledig met drag 'n drop in elkaar gezet kon worden. Vervolgens liet Joris zien hoe interface design van een iPhone applicatie met Interface Builder zonder één regel code gegenereerd kan worden. En met Cappuccino valt op bijna dezelfde manier een web applicatie in elkaar te zetten.

Gezien deze ontwikkelingen stelden Ruben en Joris zich een toekomst voor waarin het bouwen van een web applicatie of website altijd met behulp van dergelijke tools zou plaats vinden, en stelden de vraag aan de zaal: In een dergelijke wereld, wat wordt de rol van een front-ender?

De discussie die volgde besloeg veel terrein, en zal vermoedelijk nog voor veel mensen lange tijd in hun hoofd doorspelen. Er wordt verschillend gedacht over de waarde van puur HTML, CSS en JavaScript tegenover een taal hier bovenop zoals het door Cappuccinno gebruikte Objective-J, of nog verder van front-end technieken verwijderde omgevingen die ook front-end code genereren, zoals .NET omgevingen of GWT. Sommige mensen zien het front-end vakgebied ontwikkelen naar een situatie waar wij de "widgets" creëren die door de verschillende frameworks gebruikt worden, terwijl anderen de situatie niet wezenlijk zien veranderen. Kortom, genoeg discussie.

Afsluiting

Na de presentaties lieten zowel Kilian Valkhof als Wilfred Nas weten dat ze momenteel op zoek zijn naar extra leden voor respectievelijk de Commissie Marketing en de Commissie Diplomering. Vervolgens is er door iedereen nog tot laat op de avond doorgeborreld en -gepraat. Al met al zeker een geslaagde bijeenkomst.

Overige verslagen