Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Commissie Diplomering (opgeheven)

Doel: uitwerken van de informele diplomering; vooral de examens.

In oktober 2012 is de commissie Diplomering opgeheven.